Det behövs Vårdcentraler som är specialiserade!

En grupp som verkligen behöver specialiserade Vårdcentraler är personer med Autism och/eller utvecklingsstörning. Ofta boende på kommunernas gruppbostäder.

Vi, FUB och Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län, skrev ett inlägg till de politiska partierna inför förra valet 2010 där vi bland annat skrev:

”Det är sedan länge känt att personer med utvecklingsstörning och autism har svårt för att inte säga omöjligt att få vård som är anpassad för deras behov. Det innebär läkare som har kunskap om utvecklingsstörning och som kan förstå deras specifika behov och skilja på symptom av en tillfällig sjukdom och funktionsnedsättningen. Vi ser att patienter slussas vidare eller förgäves letar efter vårdcentraler som har kunskap om deras särskilda behov.”

År 2011 tog vi i FUB Stockholms län fram en Rapport ”Är primärvården för alla?” baserad på intervjuer av länets MAS-ar (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Vår slutsats var att nedanstående kriterier måste vara uppfyllda hos en vårdcentral som ska kunna tillhandahålla en god vård för personer med utvecklingsstörning och autism.

  • Tillräckligt med tid. Vissa personer behöver mer tid för att inte bli stressade och utåtagerande. En stressad person med utvecklingsstörning och autism kan komma att agera på ett sådant sätt att diagnos blir svårt att fastställa.
  • Slopad väntetid vid behov. Att snabbt komma in till besöket hos läkaren är mycket viktigt för många personer med funktionsnedsättningen. Väntan och den ovana miljön i ett väntrum kan skapa stress och oro hos patienten.
  • Kunskap om funktionsnedsättningen. Kunskap om målgruppens behov kommer att leda till en mer kvalitativ vård och ett bättre bemötande.
  • Patientansvarig läkare med kompetens om funktionsnedsättningen. Det är viktigt för att bygga upp en kompetens inom området samt en kännedom om personen.

 

Socialstyrelsen konstaterade i en Lägesrapport 2013 att de som bor på LSS-gruppbostäder får en sämre hälso- och sjukvård än andra, precis tvärtemot den prioritering som riksdagen beslöt redan 1997.

Socialstyrelsen fann vidare att de som får LSS-insatser dör mer än dubbelt så ofta än vi andra i cancer. Orsaken är att cancern upptäcks för sent. Samma förhållande kan förutsättas gälla för andra sjukdomar där tidig upptäckt kan förlänga livet.

Den huvudsakliga orsaken till denna överdödlighet är bristen på läkartillsyn inom LSS-boenden.

Det är frusterande att inte sjukvårdens ansvariga inkluderande politiker inte lyssnar på oss intresseorganisationer – men ännu mer upprörande att de inte följer riksdagens beslut om prioritering!

Social tagging: >

2 Responses to Det behövs Vårdcentraler som är specialiserade!

  1. Eva-Mari skriver:

    TACK! Det inlägget skall jag vidarebefordra till våra Landstingspolitiker i morgon 🙂

  2. Lennart Tehage skriver:

    Jag gör detsamma! Kanske att någon landstingspolitiker i valrörelsens slutspurt som tar till sig vårt budskap. Tack Harald för att din ” blåslampa” brinner oförtrutet,

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: