Kontaktperson enligt LSS i olika län

Som vi skrivit i vår rapport bromsade utvecklingen av insatsen kontaktperson upp runt år 2009. Som ni kan se i diagramet nedan.

bild-kon-1

Hur ser det ut i olika län? Nedan har jag sammanställt statistik från Socialstyrelsens rapporter Personer med funktionsnedsättning. Skillnaden mellan denna statistik och SCB:s som vi använt till vår rapport är att Socialstyrelsen mäter personer med insats medan SCB mäter antal insatser. En person kan ha (teoretiskt) mer än en kontaktperson. Alltså mäter diagrammet nedan antal personer med insats och inte antalet insatser.

bild-kon-3

Likt landet i helhet ser vi en avstannande trend. För de tre mindre länen ser vi en liten minskning sedan 2008 bortsett från Jönköpings län som har en viss ökning. Men i huvudsak är utvecklingen att insatsen står still. I Västra Götalands län ökade antalet personer med kontaktperson fram till år 2012 sedan ser vi en markant minskning mellan 2012 till 2013. Från 2010 minskar antalet personer som har kontaktperson i Stockholms län. I Stockholms stad minskade antalet personer med insatsen kontaktperson med 25 procent från år 2010 vilket förklarar en stor del av minskningen.

Med tanke på kontaktperson ökat i Västra Götaland kan det förklara varför vi i landet som helhet inte ser en minskning av insatsen kontaktperson mellan åren 2002-2012. Det är dock så att ökningen i Västra Götaland övergår till en minskning från år 2012 vilket kan tyda på ett trendbrott. Jag blir inte förvånad om vi i landet som helhet ser en minskning av insatsen kontaktperson för året 2014.

Den typen av minskning vi ser i Stockholm och Västra Götaland tyder på att man ägnat sig åt indragningar av beviljade insatser medan den stillastående trenden i de mindre länen tyder på att man beviljar insatser sparsamt eller inte alls. Eller vad säger ni?

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: