För vem finns LSS?

 

Tyvärr måste vi kanske ställa oss den frågan idag efter 20 år med LSS? En ny generation politiker verkar ha glömt.

Jag trodde vi generellt hade lagar, speciellt rättighetslagar, för den enskilda individens skydd mot att bli överkörd av de stora starka med makt och resurser?

Till exempel tillkom LSS för att stärka enskilda med funktionshinders svaga rättigheter i samhället, så att dessa individer inte blev utlämnade till starka myndigheters godtycke! (Läs detta stycke gärna flera gånger innan ni fortsätter!)

Vi har konstaterat i våra 4 rapporter om domar i Förvaltningsrätterna från 2011 till 2013 detta skydd i praktiken har fungerat dåligt!

För varje rapport blir vi mer och mer bekymrade. Den enskilde har orimligt liten chans att vinna i domstol mot kommuner som förfogar över stora resurser som exempelvis jurister. Genom tolkningar där minsta möjliga stöd är utgångspunkten har de lyckats förändra LSS. Lagens intentioner har helt ”glömts bort” och kommunerna vinner fler och fler mål i Förvaltningsrätterna. Vinner de inte i första instans överklagar de ofta vidare uppåt. En oetisk behandling av sina mest utsatta kommuninnevånare.

De får också, ofta med hjälp av sin stora intresseorganisation SKL, med sig juristerna i Kammarrätten och HFD i sina tolkningar. Även då de uppenbart strider helt mot LSS intentioner. I värsta fall blir domarna också prejudicerande även om LSS skall vara en individuell lag.

För varje rapport minskar den enskildes möjligheter att få rätt. Vår senaste visar på att den enskilde endast får rätt i 1 av 10 mål! Och då är mörkertalet av de som inte ens orkar eller finner det meningslöst att processa mycket stort. Antalet mål avseende LSS ökar också kraftigt. Mellan 2011 och 2012 ökade som exempel målen om insatsen kontaktperson med 48 procent i förvaltningsrätterna.  Helt galet orimligt att utsätta just denna lilla grupp av funktionshindrade för dessa processer!

Vad vill vi på reclaimLSS:

  • LSS måste förtydligas av lagstiftaren så att de felaktiga prejudikaten som strider mot LSS tas bort.
  • Rättshjälp måste införas så att båda parter har hjälp av jurister
  • Jurister och socionomer (LSS handläggare och myndighetschefer) måste få en bättre utbildning i LSS, både grundutbildning och vidareutbildning.
  • LSS-handläggare måste få ta beslut utifrån sin professionella bedömning utan av vara pressade av ekonomiska begränsningar och riktlinjer eller av en orimligt hög arbetsbelastning.
  • LSS goda intentioner måste följas av alla myndigheter inklusive rättsväsendet.

 

Social tagging: >

En kommentar till För vem finns LSS?

  1. Karl-Olov Nordin skriver:

    Jo jag håller med dig nu då

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: