Chefer inom LSS omsorg kritiska mot ständiga upphandlingar!

 

Köp och sälj modellen för funktionshinderomsorgen i Linköping har funnits redan 1992, dvs. redan före att LSS lagen tillkom.

Nu pågår en debatt om systemet både politiskt och bland personal inom omsorgen. Alliansen är splittrad och S vågar inte ha någon åsikt!

Chefer inom ”LSS och Råd och stöd” säger klart att Konsekvenserna för verksamheter inom just deras område – LSS och Råd och stöd – är inte längre acceptabla.

– Våra brukare har – till skillnad från äldre på äldreboende – sina liv framför sig. Hur många gånger under en människas liv är det försvarbart att man ska tvingas ställa om sig till nya utförare, nya rutiner och ny personal. Det här handlar dessutom om människor som i högre grad än andra är beroende av kontinuitet. Så varför? frågar sig en verksamhetschef för gruppboenden.

De ifrågasätter om någon vet hur de ständiga upphandlingarna påverkar de som mest berörs, dvs. brukarna.

De ifrågasätter också om de försumbara ekonomiska vinsterna motiverar den ”kostnad” som drabbar brukarana, anhöriga och personal i form av otrygghet och anpassningar till nya rutiner och ny personal/arbetskamrater. Det handlar om värden som inte kan mätas i kronor!

Kritiken från cheferna är hård! Läs mer i Corren här

Läs även kommentar i Corren från en förälder och god man medlem i FUB här

 

Social tagging:

En kommentar till Chefer inom LSS omsorg kritiska mot ständiga upphandlingar!

  1. Eva-Mari skriver:

    Ja, när ska politikerna inse att dessa upphandlingar måste upphöra??
    Det är valår i år och jag tänker ställa frågor till våra olika partier, vad just DE tänker göra åt detta! All denna oro för hyresgästen, föräldrar och anhöriga, personal och verksamhetschefer till ingen nytta. Kommunen får gärna ha avtal med de privata. MEN då är det individen som skall ansöka om lägenhet hos dem. Uppfyller de sen inte sina utlovade kvalitéer, då kan individen söka sig en ny lägenhet. IHos en annan privat utförare eller hos Leanlink. DÅ först pratar vi om valfrihet, i verklig mening.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: