Hur och varför måste rättshjälp införas i LSS?

Jag har tidigare påpekat att personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning än övriga befolkningen tvingas kämpa för sina rättigheter i domstol. Det är en ojämn kamp där kommunernas hela organisation ställts mot enskilda individer. Vi vet också att det svårt att få rätt i domstol.

Huvudanledningen till att införa rättshjälp är att värna om de rättigheter som riksdagen lagstiftat om. De individuella rättigheterna kom till för att stärka den enskildes ställning mot myndigheten, man skulle inte var utlämnad till godtycke. När kommuner prövar det kommunala självstyrets kraft gentemot de individuella rättigheter görs det via avslag och medföljande förhandling i förvaltningsrätterna. Om man från rikspolitikens sida menar allvar med att man anser att LSS är viktig måste man stärka den enskildes möjlighet att få professionell rättshjälp. Annars är man medskyldig till en nedmontering av LSS.

Ett sätt att införa rättshjälp är genom att ändra rättshjälpslagen. Det kräver utredning för att sedan åstadkomma lagändring. Problemet är att situationen är akut, målen ökar i förvaltningsrätten och handling behövs nu. Med tanken på att personer med rättigheter enligt LSS i högre grad är utsatta för domstolsprocesser är det rimligt med en särskild satsning på rättshjälp inom LSS.

Vad skulle en satsning på rättshjälp kosta? Om man räknar på ca 15 timmars rättshjälp blir det ungefär 24 000 kronor för ett ärende. Räknar med ungefär 1 500 mål (baserat på en uppskattning utifrån tidigare år) per år blir det en kostnad på 36 miljoner kronor. Skulle man göra en satsning på 40 miljoner kronor inräknat administration av rättshjälpen skulle den enskilde kunna stå sig starkare gentemot myndigheterna.

En uppmaning till regeringen: gör ett projekt på försök och utvärdera sedan effekten av rättshjälpen.

Social tagging:

7 Responses to Hur och varför måste rättshjälp införas i LSS?

 1. Roger Lindblom skriver:

  Ytterligare ett problem som ofta påtalas är den bristfälliga kunskapen hos förvaltningsdomstolarna om LSS och de ursprungliga intentionerna med lagen. Ordet ”goda” blir ofta liktydigt ”tillräckligt goda”. Skall vi kunna återta LSS i dess avsedda form måste intentionerna med lagen (t.ex. vad som står i bakgrundsarbetena) tas fram i strålkastarljuset och tvingas in i beslutsfattarna medvetande och förstånd (hur man nu gör det?). För att vara lite positiv dock, kanske duktiga jurister inom rättshjälpen kan vara de som vrider klockan rätt igen. I vilket fall som helst är det helt oacceptabelt att enskilda personer skall behöva mäta sig mot kommunernas resurser för att få igenom sina berättigade krav.

 2. Emanuel skriver:

  Jag tror att rättshjälp är ett sätt att höja kunskapen. Överklaganden med hög kvalitet borde rimligtvis medföra just detta.

 3. Harald skriver:

  Ni som läst min serie inlägg om principer i LSS, ser att jag tagit upp både vad som står i propositionen och i förarbeten till denna.

  Självklart gäller dessa som förtydligande av lagen som vanligt, men om ingen part tar upp detta i domstolsförhandlingarna, så tar inte domstolen med detta i sin bedömning.

  Även om Officialprincipen borde gälla, dvs. ”En förvaltningsmyndighet bär det yttersta ansvaret för att ett ärende blir ordentligt utrett”.

 4. Diana skriver:

  Finns det inga risker med att låta allt gå via domstolsförhandlingar. Jag tänker på att det finns en vilja idag att man ska EU anpassa våra lagar så de gäller generellt. Vi har redan sett de mest groteska besluten tagna av tjänstemän på kommuner (som är ansvarsbefriade), enbart för att de vill ha ett prejudikat. Hur många människor har inte farit illa pågrund av att några vill att alla saker skall avgöras i domstol. Vi hade ett assistansbolag som levde på att se till att människor fick avslag, så ärendet kunde lyftas i domstol. Det måste finnas en annan väg att gå, än att utsätta enskilda människor för dessa ”domstolsprocesser”. Där de enda som blir rika är advokaterna.
  Vi är på väg mot ett system som är väl beprövad. Där samhället till slut är ansvarsbefriad från alla övergrepp och enskilda ställs till svars för något som politiker i ett demokratiskt samhälle.

 5. Harald skriver:

  Så länge kommunerna vinner 8 av 10 mål i förvaltningsdomstolarna, så kommer de, uppmuntrade av detta och ofta uppmanade av s.k. ”juridiska konsulter”, att fortsätta att avslå ansökningar om insatser!

  Så länge inte ansvariga kommunpolitiker sätter stopp för ett beteende som är ovärdigt ett humanistiskt samhälle, måste våra medlemmar möta dem med juridisk kompetens så att de förlorar mycket fler ärenden i domstol. Först då blir det dyrt för kommunen och pengar är det enda de förstår?

  Vi skrev i vår rapport ”Vem får rätt i mål om LSS?” första halvåret 2012 en uppmaning till ansvariga:
  Sluta avslå! Först och främst vill vi uppmana kommuner att inte avslå ärenden med syftet att testa i vilken omfattning de behöver ge stöd. Det beteendet är oetiskt. Människor med omfattande funktionsnedsättningar ska inte behöva utsättas för ytterligare påfrestningar som en rättsprocess innebär. Vi anser också att det är ett onödigt användande av samhällets resurser, domstolarna får en onödigt hög belastning. Ärenden som tillsynes borde beviljas avslås istället, överklagas och leder till långa väntetider i Förvaltningsrätterna.

  Det har gått drygt snart 2 år och vi ser ingen förändring i kommunernas beteende!

 6. Karl-Olov Nordin skriver:

  Ja jag tycker detta är Bra att Rättshjälp Behövs även i LSS med nu då.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Cyberliv » Kampen i domstolarna förs inte på rättvisa villkor
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: