Vad har skolan och LSS gemensamt

De har samma arbetsgivare och huvudman – kommunerna! Och att kommunaliseringe av bägge gjordes i början av 1990-talet.

I veckan som gått har vi läst om den svenska skolan i fritt fall i den s.k. Pisa rapporten. I en ledare i Expressen beskrivs det igår söndag rätt bra:

”För utomstående bedömare framstår det som självklart att det finns ett samband mellan de kraftigt fallande skolresultaten de senaste 20 åren och det systemskifte som ägde rum i början av 90-talet när skolan kommunaliserades och friskolereformen genomfördes.”

”Problemet är att många huvudmän varken har kompetensen eller drivkraften att leverera undervisning på högsta nivå. I kombination med skolpengsystemet har detta skapat en skola med bråddjupa skillnader. För att komma till rätta med bristerna har man successivt byggt upp kontrollfunktioner som tillsammans har skapat ett administrativt monster. Varje nytt problem som upptäcks får sin särlösning.”

”Läraryrket har gått från att vara ett drömyrke till ett skitjobb.”

Det är rimligt att tro att kommunerna inte varit en bra huvudman och arbetsgivare för skolan! I dagens DN debatt är detta precis vad debattörerna skriver:

”Kommunerna har haft 20 år på sig att utveckla sitt huvudmannaskap. Det är dags att inse att de inte är mäktiga uppgiften.”

Det finna en tydlig parallell i LSS (och LASS) omsorgen av visa funktionshindrade som också kommunaliserades 1994 (några år efter skolan):

 • Kommunerna var (är?) varken villiga eller kompetenta.
 • Statusen och kompetensen bland personal har dalat liksom för skolan.
 • Externa utförare via upphandlingar och LOV är oftast lycksökare, inte de privata kunniga entreprenörerna man ville ha och sålde billigt till. De har lockats av ”mammon” och sålt vidare till riskkapitalister. (jfr friskolan)
 • Pengsystemet borde aldrig ha fått införas även i omsorgen – med facit från skolan.

Samtidigt är det fel väg att förstatliga skolan samt vård och omsorg. De utgör om förskolan tas med 2/3 av en kommuns verksamhet! Vad blir då kvar till kommunalt självstyre?

Kommunalt självstyre är ett sätt att motverka centralstyre genom decentralisering. Motivet för självstyrelsen är att föra besluten närmare folket, där en viktig funktion är att kommunen sköter de gemensamma angelägenheter som rör kommunen och är angelägna för dess medborgare. Lokal självstyrelse skapar förutsättningar för demokrati och förankring genom delaktighet och ansvar för samhällets utveckling.

För att undvika att kommunalt självstyre medför orättvisor, som att vissa kommuners invånare får det sämre än andras, utfärdar statliga myndigheter i Sverige detaljerade krav på omsorg, skola och annat som kommuner sköter (anm. exempel LSS).

För kommunalt självstyre krävs att kommunpolitiker ser sitt eget ansvar och agerar därefter. Inte att de skyller tillkortakommande på andra eller konstruerar dåliga ursäkter.

Social tagging: >

5 Responses to Vad har skolan och LSS gemensamt

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Skolan och LSS har Genemsamt är att dem skall handikappade i Skolan anser jag nu då.

  Mvh: Karl-Olov Nordin

 2. Willy Engebrethsen skriver:

  Tror du att vi kan få kommunerna att ta sitt ansvar enligt gällande aktuella lagstiftningar utan någon form av ökat ”tvång” och en fungerande tillsynsmyndighet? Kommunerna anser och påstår att de inte har ekonomiska resurser för att leva upp till kraven staten ställer. Eller, handlar det till största delen om den människosyn som råder i aktuell kommun? I Falkenberg diskuterar man ny fotbollsanläggning för en 100 milj. så det kanske i grund och botten handlar om vad man tycker är viktigt?

 3. Harald skriver:

  Jo du Willy,
  Jag hoppas fortfarande – men tror gör jag kanske inte!
  Jag är trött på dåliga ursäkter som ”luddig lag” och ”saknar resurser”. Klart att kommuner har råd och möjligheter om bara viljan och rätta attityder finns.
  Tillsynsmyndigheter hjälper inte mycket, eller hur? Om de har tid och vilja så är sanktionerna trubbiga.

 4. Ulla Adolfsson skriver:

  Jag håller med i det som skrivs i artikeln till 100%! Att separera människor utifrån att de har en funktionsnedsättning och stöd enl lss på så sätt att de skulle vara statens ansvar med ex boende och sysselsättning tror jag inte på. Jag tror inte heller att det med säkerhet skulle bli bättre.

  När det gäller skolan är det väl inget som säger att det blir bättre om den blir statlig. Likvärdig över landet? Ja, kanske det…men problemen med skolan är betydligt större än så.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: