På barrikaderna igen!

Jag skrev ett inlägg här på bloggen om att FUB måste synas mer för våra medlemmars skull. Vi måst ta alla chanser att kommentera aktuella händelser direkt!

Jag är glad idag av två skäl och båda tackar jag Förbundsordförande i Autism- och Aspergerförbundet för!

Några av er har säkert läst Dagens Nyheters artikelserie denna vecka ”DN granskar barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm” (Länk här).

En upprörande läsning som nu Eva Nordin-Olson sammanfattat i ett ”Öppet brev” till ansvariga. Hon skriver bl.a.

I Autism- och Aspergerförbundet konstaterar vi med förskräckelse att i sex av åtta fall som DN räknar upp så har barnen och ungdomarna ett autismspektrumtillstånd. En trettonåring med autism och en utvecklingsnivå motsvarande en treåring har utsatts för bältesläggning. En tolvåring med ett autismspektrumtillstånd har under en och en halv månad bälteslagts arton gånger.”

”Barn och unga med autismspektrumtillstånd blir ofta missförstådda och feltolkade. De beskrivs som annorlunda, speciella, svåra att förstå sig på och svåra att ha med att göra. Det kan uppstå svårhanterliga situationer i samspel med omgivningen, vid förändringar eller i andra kravsituationer. Utan rätt förståelse, kunskap och bemötande från omgivningen kan de utveckla depression, panikattacker, tvång eller självskadande beteenden. Att vid autismspektrumtillstånd ge stöd och insatser som bara bygger på generell kunskap om typisk utveckling, psykiska symtom och beteenden är otillräckligt. Det måste också finnas specifik kompetens om autismspektrumtillstånd.”

”När en tolvåring bältesläggs arton gånger på en och en halv månad är det ett stort misslyckande som upprepas om och om igen. När sådant händer är vi rädda att den autismspecifika kompetensen inte finns. När tolv- och trettonåringar med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar upprepade gånger isoleras, bältesläggs eller tvångsinjiceras med medicin blir vi oroliga för hur vägen fram dit har sett ut. Hur har det kunnat bli så tokigt?”

Läs hela brevet på Autism- och Aspergerförbundets hemsida.

Det glädjer mig att hon pekar på brister i kompetens som lett till vad som kan kallas ”misshandel”. Det glädjer ännu mer att hon och förbundssekreteraren är ute och kommenterar direkt.

Något för RFUB att ta efter!

Den andra artikeln som gör mig glad är Evas ledare i tidningen Ögonblick. Där lyfter hon fram personer som FUB, Klippan, Autism och Aspergerförbundet ofta glömmer bort – de med de stora funktionshindren.

När vi debatterar normalt är det ofta utifrån stöd vi anser bör ges till personer som jämförelsevis har betydligt lindrigare funktionshinder. Vi pratar arbete (som Eva nämner), personlig assistans, danser, fritidsutbud, ledsagare, osv.. De mesta av dessa insatser är inte aktuella för den grupp Eva lyfter fram!

Läs hela Evas ledare här

Tack Eva för en bra början på denna dag!

Social tagging:

21 Responses to På barrikaderna igen!

 1. Eva-Mari skriver:

  Eva Nordin-Olson ytterligare en förälder med stort engagemang 🙂
  Det finns många som man inspireras av, hon är definitivt en av dem.
  Sen har jag ju min absoluta favoritinspiratör, Karl Grunewald 🙂

 2. Helena skriver:

  Håller med om att FUB måste bli bättre på att synas i debatten. Jag är just nu väldigt frustrerad över hur långsamt det går inom FUB-rörelsen när det gäller att mobilisera kring försämringar i LSS. FUB borde skrika högt i alla medier i denna fråga, men det verkar som om det är hemligt för medlemmarna vad LSS-kommitén kommit fram till i sin kartläggning. Morr!

 3. Harald skriver:

  Alla kommittéer verkar hemliga?
  Eller så gör de inte så mycket?
  Eller så måste FS godkänna allt som skall visas – även för medlemmar?
  Jag har frågat men inte fått svar, men tror att det senare är troligas. Det är ju av det skälet inga uttalande kan komma snabbt och spontant som hos mitt andra förbund.

 4. Helena skriver:

  Jag är ganska ny inom FUB och är förundrad över trögheten i förbundet. Mitt val att engagera mig kom ur viljan att vara med och skapa debatt och få den här gruppen synlig. Nu börjar jag fundera om FUB är fel förbund för mig. Jag trodde, naivt kanske, att det skulle vara en fördel att vara del av en stor rörelse där vi kan driva frågor tillsammans. Som det verkar så här långt så händer mycket lite inom förbundet och vad FS pysslar med är väldigt oklart. Vad behövs för att få fart på FUB?

 5. Harald skriver:

  Mer engagerade medlemmar!

  Jag vet att det finns många aktiva lokalföreningar ute i landet och några även i mitt län!

  Men det behövs för att synas i rikspressen mm. en betydligt aktivare FS och kansli.

  FS har haft en stor artikel från förra årets INTRA dagar som handlade om personlig assistans, som fick ganska bra genomslagskraft. Men som jag skrev i ett tidigare inlägg ”LSS är inte bara personlig assistans”.

  Jag saknar debatten om de andra kommunala insatserna, som nedmonteras i det tysta!
  Jag hoppas att fokus på personlig assistans inte beror på att några i FS är personligt involverade?

 6. ulf uddsten skriver:

  Hej Helena

  Jag tror att en av framgångsfaktorerna för att vitalisera FUB är att börja välja personer till Förbundsstyrelsen som är resultatorienterade och har orken att förändra. Får vi ett FS som syns på barrikaderna så kommer säkert ett antal lokalföreningar att haka på.
  Eftersom jag sitter med i valberedningen för FS tar jag gärna emot förslag på personer som kan ”röra runt i grytan”. Min mailadress är ulf.uddsten@bredband.net.

 7. Helena skriver:

  Hoppas du får många förslag Ulf. Jag är, som sagt, ny i FUB, och har dålig koll på FS, men det är också konstigt egentligen efter 1,5 år i en lokal styrelse. Jag saknar den samlande kraften som gör att alla lokalförbund drar åt samma håll. Är det ett organisatoriskt problem på ngt vis? De som sitter i FS gör ju det pga sitt engagemang, varför märker vi inte detta lokalt?

 8. Harald skriver:

  Lite mer inspiration i mitt andra förbund från en ordförande i Göteborg:

  Varför engagerar jag mig i en ideell förening?
  Ett återkommande diskussionsämne när jag möter personer som jobbar aktivt i en ideell förening är att det är så svårt att få fler att engagera sig.

  Många har passerat pensionsåldern och känner en stor oro för vem som skall förvalta och utveckla det de har jobbat så hårt för under många år. Även om en förening ökar i medlemsantal är det inte synonymt med att man får fler som engagerar sig.

  En vanlig fråga från intresserade är: ”Vad kan föreningen göra för mig?”. En inte lika vanlig fråga är: ”Vad kan jag göra för föreningen?” Vad beror detta på? Är vi för upptagna idag för att känna oss motiverade till att jobba tillsammans, även om man innerst inne vet att det har mer påverkan om man jobbar flera tillsammans än att stå själv och ropa?

  Läs hela inlägget här

 9. Lennart Tehage skriver:

  Några korta svar med anledning av debatten och diskussionen här på bloggen:

  Våra kommittéer är inte hemliga på något sätt och heller inte det arbete som pågår. Gå in på fub.se där du hittar alla våra kommittéer med kontakt-uppgifter. Du kan ringa eller maila och ställa frågor och framföra dina synpunkter, idéer och tankar.

  Varje måndag 18:00–20:00 är alla medlemmar välkomna att ringa och diskutera sina frågor med förbundsstyrelsen. Vi kallar telefonlinjen för ”Ring FS” och telefonnumret är 08 – 508 866 49. Som ansvarig för ett flera måndagar kan jag dock konstatera att de inkommande samtalen varit få…

  Vi i FS, liksom vårt kansli, välkomnar brev, mail eller telefonsamtal från dig som enskild medlem eller som representant för ett länsförbund eller en lokalförening.

  Som FS ledamot anser jag det av största vikt att FUB på alla organisationsplan syns och hörs i olika media och att vi blir bättre på att kommunicera ut det ”inre” FUB-arbetet.

  Du är när som helst – nåja, inom rimliga gränser,välkommen att kontakta mig via telefon, e-post eller via Facebook för samtal om FUB:s organisation, våra intressepolitiska frågor eller andra frågor som du vill att vi tar upp och diskuterar i förbundsstyrelsen.

  Lennart Tehage

 10. Harald skriver:

  Hej Lennart,
  Du vet att jag mailat till vissa i FS utan att få svar. När det gäller kommittéerna så är alla protokoll oåtkomliga för vanliga medlemmar – Varför? Vi vill ju se att ni gör jobb – jag råkade ju få ett från LSS kommittéen som jag fick publicera på bloggen. Ett annat presenterade du ju på Förbundsstämman. Säkert finns det även noteringar från de andra kommittéerna som vi vanliga gärna skulle ta del av. Men som sagt de är hemliga; ”Tyvärr, du har inte behörighet att utföra åtgärden” är det svar jag får på interna nätet. Och så har det varit länge men inte alltid historiskt, eller hur?

  FS protokoll skall ju sedan förra årets Förbundstämma vara offentliga för oss alla i FUB. Det har varit si och så med detta, det vet du. Det senaste just nu är från 15-16 juni som lades ut 13 augusti tillsammans med ett tidigare från 24 maj. Protokoll från möten fån augusti-september finns ännu inte.

  Vem är ansvarig för att reagera på händelser som bör kommenteras extern av FS? Det som egentligen detta inlägg handlade om.

  Vänligen Harald

 11. Lennart Tehage skriver:

  Harald – för att få svar på din fråga om vem som är ansvarig eller ansvariga för att RFUB reagerar och agerar föreslår jag att du ställer frågan till vårt arbetsutskott med kopia till förbundsstyrelsen. Vårt kansli har skyldigheten att diarieföra alla inkommande brev och mail och AU liksom FS har skyldigheten att besvara brev, skrivelser etc.

  Men det här vet du säkert…Jag beklagar verkligen att du inte får svar från vårt presidium; dvs. våra ”ordföringar” inom RFUB på dina direkta frågor.

  Mitt svar ovan hade inget med min lojalitet mot ledamöterna i FS att göra; min lojalitet som förtroendevald gäller i första hand mot de som valt mig nämligen FUB:s medlemmar via sina ombud vid förbundsstämman…

  Lennart

 12. Harald skriver:

  http://www.jonkopingsposten.se/jonkopings-kommun/fub-ar-pa-krigsstigen#.UjapOr5vlaQ

  Exempel på en lokalförening som jobbar aktivt i lokal press!

  Ni är nog fler därute. Inspirera oss andra!

 13. Helena skriver:

  Min frustration just nu handlar mycket om FUB:s LSS-kommitté. Lennart: Du berättade på stämman om delar av det kommittén kommit fram till. Tyvärr fick du alldeles för kort tid till detta. Den kartläggning som kommittén gjort och som du berättade om, måste komma lokalförbunden till del skriftligt. Det är en hjälp för lokalförbunden att kunna driva LSS-frågan i de olika kommunerna. Varför dröjer informationen? Vid kontakt med kansliet i våras fick jag besked om att resultatet av kartläggningen skulle skickas ut tillsammans med protokollet, men det enda som kom var planen för när olika saker ska göras. Det som redan är gjort borde komma ut till hela FUB, utan att vi måste fråga efter det. På stämman poängterades att lokalförbunden måste ta sin del av ansvaret för att föra fram LSS-frågan, men det är svårt att dra åt samma håll när underlaget inte kommer ut. Alla kan inte sitta på sin egen kammare och göra samma kartläggning som FS redan har gjort. Jag tror säkert att mycket arbete görs centralt, men kommunikationen ut till lokalförbunden sviktar.

 14. Lennart Tehage skriver:

  Helena: LSS kommittén hade sitt första terminsmöte efter sommaruppehållet i fredags och vi är rörande överens om att den kartläggning som i första hand Barbro L har gjort och som låg till grund för min presentation vid stämman ska prioriteras och sammanställas som en rapport till landets länsförbund och lokalföreningar. Vid mötet i fredags träffade vi också Kjell Stjernholm som är verksamhetsutvecklare vid studieförbundet Vuxenskolan som som inom kort kommer att återkomma till LSS kommittén med en handlingsplan utifrån vårt beslut om utbildningsinsatser för ALLA våra medlemmar där länsförbunden och lokalföreningarna erbjuds ett bra studiematerial för att på läns- och lokalföreningsnivå arrangera konferenser, temadagar, studiecirklar – you name it!

  Jag ska försöka utverka att vårt kansli på ett eller annat sätt förmedlar denna information via FUB:s hemsida och via andra kanaler.

  Jag kan förstå den frustration som du ger uttryck för men vill samtidigt upplysa dig och övriga om att vi som sitter i LSS kommittén (förutom sammankallade tjänsteman) arbetar på ideell basis och där våra ordinarie arbeten och andra uppdrag gör det svårt att hitta mötesdagar då alla kan delta. Barbro L fick uppdraget i fredags att redigera den analys som är gjord och det är min förhoppning att rapporten ska vara dig och övriga tillhanda inom kort.

  Lennart

 15. Mai Eriksson skriver:

  FUBs värdegrund och mål är det som måste genomsyra hela föreningen från toppen till botten eller från FS – lokalstyrelserna. För att detta ska kunna ske behöver man årligen återkommande ordförandeträffar. Gärna regionala så att det inte kostar en förmögenhet att åka på dem. På dessa träffar kan man så utbyta erfarenheter och gemensamt bestämma vilka frågor som är särskilt akutella under det kommande året. Jag har inte sedan jag tillträdde ordförandeskapet 2008 fått någon som helst utbildning för uppgiften. Inga samlingar, inget mateial. Ni förväntar er att vi ska hålla oss informerade via hemsidan men vi behöver egentligen en återkommande information om aktuella frågor minst en gång per kvartal – gärna i pappersform. Ordförande började med detta men nu har jag inte sett det på ett tag. Det är bra att vi kan ringa fs men det känns ändå som om kommunikationen förutsätts ske genom oss och vår inititativ.

 16. Lennart Tehage skriver:

  Svar till Mai: Jag delar helt och fullt din uppfattning att vår värdegrund och vårt målprogram utgör grunden för allt FUB-arbete och på alla organisationsplan. Som du kanske vet har vi fattat beslut om att som ett alternativ till ordförande konferenserna genomföra ett antal s.k. dialogmöten på olika platser i landet där vi inbjuder inte bara länsförbundens och lokalföreningarnas ordföranden utan alla FUB-medlemmar. Vid dialogmötena deltar flera FS ledamöter men också flera av våra handläggare vid riksförbundets kansli för att ta del av aktuella frågor, synpunkter, förslag och idéer som medlemmarna ger uttryck för. På vissa platser har deltagandet och engagemanget varit stort; på andra mindre. Dialogmötena har varit ETT sätt för FS och kansliet att kommunicera med rörelsen och vi har i de flesta fall fått positiv respons för detta initiativ. Det är min förhoppning att du och din förenings medlemmar kan delta vid dialogmötet i Nyköping den 26:e oktober. Ett utmärkt tillfälle för en dialog!

 17. Mai Eriksson skriver:

  Jag tycker inte att dialogmötena ersätter behovet att att som ordförande möta andra ordförande. Behoven av diskussion och samtal ser ganska olika ut. Dialog är ett trevligt ord, vi har dialogmöten i massor i Botkyrka kommun. Det ger ett sken av demokrati. Men oftas är det just bara det ett sken.
  För dialogen sker med så olika förutsättningar av att verkligen kunna påverka och framförallt är behoven så olika.

 18. Helena skriver:

  Tack Lennart för att du är aktiv och tar dig tid att samtala i det här forumet. Jag har full respekt för att ni i FS jobbar ideellt och att det är svårt att få till det praktiska. Vilka uppgifter kan läggas på tjänstemännen på kansliet? Kan exempelvis en sammanställning av LSS-kommitténs kartläggning göras av en tjänsteman? Min poäng är att ett ideellt arbete måste vara rimligt och att det är viktigt att ledamöterna i FS inte sitter med stora administrativa uppgifter. Jag vill igen poängtera att jag inte är fullt insatt i hur kansli och FS är organiserade och hur arbetet fördelas – jag bara spekulerar högt.

 19. Lennart Tehage skriver:

  Helena: När vi samtalade och diskuterade om vem som skulle göra sammanställningen av LSS-kommitténs kartläggning erbjöd sig Barbro L att göra detta då hon också varit huvudansvarig för kartläggningen och ansåg sig ha tid att göra detta vilket vi är tacksamma för. När det gäller beslut som fattas i FS så förs många av arbetsuppgifterna till våra tjänstemän på förbundskansliet via vår kanslichef.

  Mai: Vi anser att vi genom att arrangera dialogmöten breddat den demokratiska basen inom FUB då vi inte bara inbjuder våra ”ordföringar” till dialog och samtal utan också lokalföreningarnas medlemmar där också landets Klippan sektioner varit aktiva och fört fram sina frågor på ett tydligt sätt. Jag kommer även fortsättningsvis att försvara våra dialogmöten då samtliga möten varit utlokaliserade på olika platser i landet och där både länsförbund och lokalföreningar anmält sitt intresse av att arrangera dessa möten i samverkan med vårt förbundskansli.

 20. Mai Eriksson skriver:

  Du behöver inte försvara det, det är bara det att dialogmöten är något annat än det jag efterlyser. Det är jättesvårt att idag hitta människor som är villiga att ta på sig ansvar och uppdrag i en styrelse. Därför behövs det support och stöd i form av träffar och utbildningar. Det måste bli så enkelt som möjligt att sätta sig in i vad uppdraget handlar om.

 21. Harald skriver:

  Intressant hur dialogen utvecklas!
  Från ”Något för RFUB att ta efter!” till detta. Tack för det! Och fortsätt gärna.

  Att FUB/FS måste synas mer är alla överens om. Hur finns ännu inget svar?
  Jag håller med Mai att ordförande/lokalstyrelser måste få inspiration och stöd av Riks – där är inte dialogmötena bra nog. De är bra på det sätt Lennart beskriver.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: