Är God mans – skap ett företagande?

I samband med den uppmärksammade vårdskandalen på Aleris boende, Vårbacka Placa, där en autistisk äldre man låstes in i en skrubb pga. att han var utåtagerande, uppstod en parallell större debatt om lämpligheten av att en God man som hade många uppdrag.

I ABC nyheter framkom att mannen hade en God man, en egenförretagare från Lidingö, som totalt hade 60 uppdrag som God man och tjänade drygt 600 000 kronor per år på dessa uppdrag. På samma gata finns en annan man som har ännu fler uppdrag.

”Företagaren har hur många ärenden som helst. Han bara glider runt och har inte tid med sina klienter”, säger en anhörig vars mamma hade samme gode man som förvaltare under sina sista år i livet.

Under de senaste åren har antalet goda män och förvaltare ökat explosionsartat. På 10 år har tillsättningen av dessa ökat med 55 % .

Ordförande i Alzheimerföreningen, är upprörd över utvecklingen:

– ”Att en och samma person har 50–60 uppdrag är förödande. Det här handlar ju om utsatta människor som behöver omsorg, men i stället blir de utnyttjade”.

Den 48-årige förvaltaren och gode mannen som var aktuell på Vårbacka Placa anser inte att han har gjort fel:

– ”Det här är mitt jobb och det finns handläggare på kommunerna som har över 100 klienter”.

Juristen Lars Höglund i Örnsköldsvik har gått igenom 600 rättsfall som rör gode män och förvaltare och han säger sig ha sett ett stort antal exempel på uppenbart missbruk:

– ”Men en förvaltare som backas upp av en överförmyndarnämnd kommer du inte åt”, säger han.

Förhoppningsvis är det inte som ordförande i Alzheimerföreningen säger i en Metroartikel:

”Det blir allt vanligare att kommuner och boenden försöker få förvaltare och gode män tillsatta av tingsrätterna bara för att bli av med jobbiga anhöriga som kräver att deras släktingar får människovärdig vård”.

Vad är en god man:

En god man är någon som hjälper dig med din ekonomi eller hjälper dig att föra din talan i olika frågor. Man har kvar sin rättshandlingsförmåga och god mannen får endast utföra rättshandlingar inom de områden som på förhand är fastställt. Man blir inte ”omyndigförklarad” för att man har en god man. Ingen är tvungen att ha en god man, det bygger på samtycke från den enskilde.

Vad är en förvaltare:

En förvaltare kan utses när en god man inte räcker till. En förvaltare tar över en del av den enskildes rättshandlingsförmåga. En stor skillnad mellan god man och förvaltare är att förvaltaren inte behöver inhämta samtycke från den enskilde för att rättshandla åt denne. På så sätt förlorar den enskilde viss del av sin rättshandlingsförmåga.

När behövs en förvaltare?

Om en person inte alls klarar av att bestämma över sig själv eller det han eller hon gör. Det kan till exempel gälla en person som har ett omdömeslöst ekonomiskt beteende och därför inte kan ta ansvar för sina egna angelägenheter.

Huvudmannen, alltså den som har en förvaltare, kan då inte bestämma själv i vissa frågor. Men det är huvudmannens behov som bestämmer förvaltarens uppdrag. Uppdragen kan gälla enbart en viss del av personens egendom, till exempel en fastighet. Men det kan också omfatta alla tre delar såsom att bevaka någons rätt, förvalta egendom samt sörja för person.

God mans uppgifter:

”Bevaka huvudmannens rätt”

Att bevaka en huvudmans rätt kan till exempel vara att se till att han eller hon får den hjälp från samhället som han eller hon behöver. Det kan vara att ansöka om stöd eller bidrag från kommunen eller Försäkringskassan.

”Förvalta huvudmannens egendom”

Detta innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller så har han eller hon en större förmögenhet, som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.

”Sörja för huvudmannens person”

Att sörja för huvudmannens person innebär att se till att huvudmannen har det bra och att hålla kontakt med henne eller honom. En god man eller förvaltare ska hålla sig informerad om huvudmannens levnadsförhållanden och om det finns brister försöka avhjälpa dem.

Uppdraget som God man är ett förtroende uppdrag. God man ska vara en” helt vanlig person” som ska som ställföreträdande utföra uppgifter för någon annans räkning och bevaka den persons rättighet och skyldigheter.

Det är svårt att få tag på gode män, enligt Överförmyndarnämnden, och därför blir de god man som finns ombedda att ta fler huvudmän. Nu diskuteras hellre att det är olämpligt att anhöriga är gode män. En diskussion som är onödig. Den som är olämplig ska inte ha uppdraget oavsett om den är anhörig eller inte. En god man ska inte ha uppdrag för många personer. Särskilt inte om de även har uppdraget ”Sörja för…”.

Det som borde vara och tidigare var självklart att få tillgång till enlig LSS kan nu innebära en kamp och ett överklagande. Den som inte klarar det själv får förlita sig på en kompetent och engagerad god man som har tid för sitt uppdrag.

Det har ju debatteras av myndigheter som t.ex. i den s.k. Fuskutredningen om det är lämpligt att ha anhöriga som God man.

Teori och verkligheten vet vi som är föräldrar och gode män inte alltid överensstämmer. När det gäller LSS och FN konventioner alldeles för ofta. I teorin har naturligtvis utredaren rätt – det är en intressekonflikt. Men det är ofta slumpen som leder till en fortsättning, då du när barnet är under 18 år oftast har både föräldraansvar och yttersta omsorgsansvar, dvs. precis det utredaren klagar på.

Var hittar du en bättre God man än en närstående? Och hur skall jag våga lämna över ansvaret om jag inte är säker på att någon annan gör det minst lika bra?

Vi på FUB tycker att det rimmar illa med meningen med att en God man skall vara en vanlig person som förordnas att tillvarata en annan persons intressen – att denna vanliga person i praktiken är ett företag.

Vår överförmyndare och vår myndighetsansvariga i kommunen såg däremot inget problem med detta!

Vad tycker ni läsare!

Våga kommentera så vi får en debatt, tack!

Social tagging: > >

4 Responses to Är God mans – skap ett företagande?

 1. Eva-Mari skriver:

  Tyvärr har du rätt i vad du skriver. Jag har två exempel bara på senaste månaden. En förälder är på en gruppbostad och tittar på en lägenhet åt sin son, då chefen där säger; ”Angående God man, så kan man inte vara det om man är anhörig” Det dementerade jag förstås för mamman när vi diskuterade detta senare. Nästa fall är ett privat bolag som skrivit till Överförmyndarenheten om en mamma de anser vara olämplig som God man. Givetvis för att de anser henne ”besvärlig”, som ställer krav angående sonens insatser på gruppbostaden. Vi i FUB håller just på att hjälpa denna mamma, och ifrågasätter verksamhetschefernas ”baktanke”
  Jag tror inte vi som engagerar oss i FUB behöver vara rädda att bli utan arbetsuppgifter! Tyvärr kommer fler och fler avslag på begärda insatser att behöva överklagas, och hjälp vid situationer som ovanstående kommer också att öka. Tur att vi i FUB finns, både för våra nära och kära och för alla andra som behöver vår hjälp.

 2. Harald skriver:

  Det händer alltför ofta att chefspersoner inom LSS förvaltningar far med osanning och/eller tar helt felaktiga beslut.

  Beror det på okunskap eller är det medvetet?

  De anhöriga måste ju kunna tro att de kan lita på myndighetspersoner.

 3. Mai Eriksson skriver:

  Hur många av alla de ”vårdskandaler” som vi matas med nära nog dagligen har sin grund í att en god man eller förvaltare inte fullföljer sitt uppdrag?
  Jag är glad över varenda besvärlig god man, förälder som vågar och står ut med ta sitt ansvar fullt ut.

 4. Maj-Britt Lind skriver:

  Jag blev upprörd när jag hörde att en kommunal tjänsteman inom LSS-området ansåg att Godman är ett yrke och att 60 personer inte var för många- klienter. Lär man sig det på juristutbildningen? Jag håller inte med . Det är ett uppdrag som man tagit på sig och inte ett yrke. Jag är medlem i Godmansföreningen och då får man en tidning Qrage som är mycket bra. Medlemstidning för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
  Världen är och går ur led när LSS tolkas av okunniga människor.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: