Vem ansvarar egentligen för God man?

Den autistiske äldre mannen som utsatts för upprörande vanvård och inlåsning i skrubb på Aleris äldreboende Vårbacka Placa i Huddinge var placerad där av Botkyrka kommun. De ansvariga där ”tvår sina händer” och tycker att de inte har något ansvar!?

I dagens ABC nyheter framkom att mannen hade en God man, en egenförretagare från Lidingö, som totalt hade 60 uppdrag som God man och tjänade drygt 600 000 kronor per år på dessa uppdrag. Han var väl ansvarig?

Ansvaret för kontrollen av en God man har kommunens överförmyndare, som för Botkyrkas del av ”effektivitetsskäl” är sammanslagen med ett antal andra södertörnskommuner och är placerad i Haninge. De har ännu inte uttalat sig, men………

Det är naturligtvis upprörande att en God man tilldelas så många uppdrag mot bättre vetande hos myndigheten. Att det inte är möjligt att utföra så många uppdrag på ett bra sätt har framkommit tidigare i medier och i det aktuella fallet i en artikel i dagens Metro .

Maj-Britt har tidigare här på bloggen skrivit ett inlägg där hon dessutom ifrågasätter kompetensen hos God man och att ingen myndighet anser sig ha ansvaret för detta!

Jag skrev som en kommentar till detta inlägg att det är tur att så många anhöriga ställer upp som God man. Dels för att de är genuint engagerade och dels för att bristen på Gode män skulle vara ännu större utan anhöriga. Det har ju debatteras av myndigheter som t.ex. i den s.k. Fuskutredningen (se tidigare inlägg) om det är lämpligt att ha anhöriga som God man.

Förhoppningsvis är det inte som ordförande i Alzheimerföreningen säger i dagens Metroartikel:

” Det blir allt vanligare att kommuner och boenden försöker få förvaltare och gode män tillsatta av tingsrätterna bara för att bli av med jobbiga anhöriga som kräver att deras släktingar får människovärdig vård”.

Vad tycker ni som läser?

Social tagging: > >

7 Responses to Vem ansvarar egentligen för God man?

 1. Willy Engebrethsen skriver:

  Jag har ett projekt för länsförbundet FUB i Halland.
  I detta ingår det att göra någon form av ”Lathund för besvärliga gode män”.
  Jag har erfarenhet av mer än tre fall där man gett sig på gode män som i sitt företrädarskap upplevts obekväma av kommun alternativt utförande verksamhet. I bland går dessa samman för att påvisa att gode mannen är olämplig att företräda huvudmannen.
  Därför var det intressant att läsa detta inlägg som verkligen påvisar det rättsosäkra läget som råder.
  En frågeställningen jag funderar på och tittar på är om inte rätten till skadestånd borde föreligga när man utsätts för missförhållanden? Det kanske är det som behövs för att få stopp på allt skit som händer runt om i landet.

 2. Mai Eriksson skriver:

  Om gode män upplevs som besvärliga hur besvärliga ska man då inte tycka att vi i intresseorganisationerna är. Vi ger ju oss på snart sagt allt, från boende till hälsa.

  Jag är god man tillförordnad av tingsrätten, jag vill att detta respekteras oavsett om jag är en anställd god man eller om jag är god man/förälder.
  De flesta anställda gode männen kan mycket lite om utvecklingsstörning/funktionshinder och deras konsekvenser. Inte heller måste de gå igenom en utbildning i detta. Jag har 38 års kunskap/erfarenheter av utvecklingsstörning, jag vill ha respekt också för detta. Det är en kunskap som förvärvats dag som natt under många, många år.
  Det är olidligt att höra hur man kan ha 600 000 kronor för sitt uppdrag och ändå inte verkar kunna utföra det.

 3. Eva-Mari skriver:

  I vår kommun har FUB inlett ett samarbete med Överförmyndarenheten för att diskutera olika frågor som rör vår målgrupp. Hur man på bästa sätt skall kunna tillvarata huvudmannens rättigheter, hur man skall kunna se att God man verkligen besöker sina huvudmän, gemensamma utbildnings/informationstillfällen etc. etc. Vår överförmyndarenhet har ingående intervjuer med den blivande gode mannen, för att se till att de har goda kunskaper om den funktionsnedsättning huvudmannen har. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med överförmyndarenheten, för vi ser att det finns mycket mer frågor att jobba med.

  Tyvärr ser vi också att det finns en ”okunskap” hos en del verksamhetschefer, som har påtalat för föräldrar som gjort studiebesök på gruppboenden, att förälder INTE kan vara god man!!
  Om det beror på ”okunskap” eller ett försök till att få bort förälder som God man vet jag inte. Bara att det är viktigt att ge alla föräldrar/anhöriga god information om deras rättigheter

 4. Maj-Britt Lind skriver:

  God Man med ca 60 Huvudmän ovan anser att han skulle kunna ha 100 stycken. Han jämför sig med en handläggare. Handläggaren ska följa upp att besluten genomför men inte genomföra dem. God Man tycker i en TV-intervju att uppdraget det är för lågt betalt. Han jämför sig med bl.a. jurister och advokater.
  Uppdraget är ett frivilligt Samhällsarbete. Ett stöd. Den som är i behov av en jurist eller advokat bör få tillgång till det. Gäller det att bara betala räkningar kan bank eller ombud gör det.

  Jag hoppas att händelsen får myndigheterna att vakna upp.

  Under en utbildning kan olämpliga personer sållas bort. Behöver alla God Män? Kan det räcka med ombud för en del personer. Den här mannen som det gäller behövde en God Man som förstår personens behov och förutsättningar.

  Tillsätter kommunerna God Man när den anhörige anses vara besvärlig? Då kan det ju vara mot den enskildes vilja? Kopplas den God Man bort som verkligen strider för sin Huvudmans bästa? Hos den kommun jag har God Man uppdrag i har det hänt. Personalen på boendet tyckte att God Mannen frågade och bad om för mycket information om hur Huvudmannens vardag såg ut. Som jag tycker helt i riktlinjer med uppdraget. Ordförande i nämnden ställde sig på personalens sida och uppmanade God Mannen att avsäga sig uppdraget.

  Det finns en sekretess mellan kommunerna som gör att en Överförmyndare inte kan kontrollera om en God Man har uppdrag i andra Kommuner. Bobbyfallet visar på konsekvensen av en sekretess kommunerna emellan när det gällde barn. Numera har Socialtjänsten skyldighet att föra information vidare till annan kommun.

  HALLÅ! Det är ju inte Huvudmannen som ska granskas av annan kommun utan den tilltänkta God Man.
  Är det svårare och mer hemligt/ integritetskränkande än en granskning i Belastningsregistret när det gäller personer som ska arbeta med Barn och ungdomar?

  Myndigheten tänk efter före!

  Nu är det troligvis inte så många Gode män som har 60 Huvudmän men jag tror, att det trots allt är för många som har det!

 5. Susann Sundqvist skriver:

  Varför var denhär autistiske mannen placerad på ett äldreboende överhuvudtaget? Han skulle väl ha bott i en anpassad gruppbostad med 3 andra? Kommunen har gjort fel från början – att sedan lyssna på en god man med en liten arvodeskostnad är inte intressant. God man/förvaltare förväntas mer och mer att ¨jobba¨ i verksamheterna pga dåligt utbildad personal och för lite resurser. Att göra inköp och följa med på läkarbesök till exempel är inget ovanligt krav från boendepersonal.

 6. Lennart Tehage skriver:

  Kanske en provocerande fråga i den pågående godman debatten utifrån Maj-Britts fråga om alla som idag har god man verkligen behöver det?

  Jag känner flera personer med en lindrig utvecklingsstörning som jag personligen tror hämmas i sin självständighet, i sitt självbestämmande och i sin personliga utveckling då de TROR sig behöva en god man utifrån en mer eller mindre inlärd uppfattning; dvs. jag klarar INTE att sköta min ekonomi, jag klarar INTE att företräda mig själv och argumentera för mina behov av insatser osv.

  FUB Jönköping kommer inom kort att starta upp ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden som utgår ifrån ”Delaktighets-modellen” – en metod för att åstadkomma verklig ”empowerment” (rufft översatt: vardagsmakt) då den 6 § i LSS säger att den enskilde i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

  Genom att använda modellen/metoden lyfts arbetet för medverkan och inflytande för personer med utvecklingsstörning till en ny nivå då metoden syftar till att skapa dialoger mellan brukare och de politiker och tjänstemän som fattar långsiktiga och avgörande beslut som på många sätt är påverkar deras vardagsliv. Förhoppningsvis kommer metoden också att innebära en större medverkan och ett större inflytande för våra Klippan medlemmar inom FUB.

  Vore intressant att få ta del av era synpunkter och åsikter när det gäller frågan om alla verkligen behöver en god man.

 7. Harald skriver:

  Till skillnad mot Lennart har jag fått frågan från en medlem med lindrig utvecklingsstörning, ”Måste jag ha God man?” Jag sa nej och han sa upp sin Gode man.
  Maj-Britts idé med en något mer enkel och privat hjälp, Ombud, verkar intressant. Många ”normala” äldre har ju också problem med räkningar, myndighetskontakter, etc. och får då hjälp av anhörig eller god vän.
  Ett sådant upplägg skulle minska antalet Gode män och underlätta rekryteringen samt förhoppningsvis minska ”proffsen” med många uppdrag.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: