Jurister och domare har dålig koll på funktionshindrades rättigheter!

Det har vi väl ganska tydligt skrivit om här på bloggen och konstaterat i våra rapporter!

Men nu har även Handisam i sin rapport ”Hur är läget?” om utvecklingen för personer med funktionsnedsättningar gjort detsamma. Det handisam beskriver är ingen lustig läsning för oss som företrädare och föräldrar till funktionshindrade personer. Inom många områden är okunskap och hinder utbrett.

Föräldrakraft har gjort en bra sammanställning som ni kan läsa via länken här

De har satt den ganska provocerande rubriken ”Sverige 2013 – ett u-land?”

 Här återger jag några exempel:

 •  Bland domare känner endast 49 procent till vilka stöd som kan erbjudas personer med funktionsnedsättning vid förhandling.
 •  44 procent av beredningsjuristerna känner inte till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 •  Av personer med nedsatt arbetsförmåga har bara 44 procent arbete. Detta kan jämföras med 75 procent i övrig befolkning.
 •  Bara 42 procent av kommunerna hade personer som gick från LSS-insatsen daglig verksamhet till anställning under 2011.
 •  Bland de beslut som beviljats om bostad med särskild service för vuxna och som inte verkställts inom utsatt tid, fick 37 procent vänta på insatsen i mer än ett år.
 •  Tre av fyra anhöriga som ger omsorg känner inte till att socialtjänsten är skyldiga att erbjuda anhörigstöd.
 •  Det är nästan tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig, 19 procent jämfört med 2 procent bland övriga.
 •  26 procent av personer med funktionsnedsättning har varit i ekonomisk kris. Det är dubbelt så stor andel som hos övriga.
 •  Bland personer med funktionsnedsättning har 21 procent ingen nära vän, jämfört med 12 procent bland övriga.
 •  Färre personer med funktionsnedsättning har varit på något kulturevenemang jämfört med övrig befolkning, 54 procent jämfört med 68 procent.
 •  När kommuner ger bidrag till kulturverksamhet ställer man sällan krav på delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Endast 17 procent gör det.
 •  Personer med nedsatt rörelseförmåga idrottar minst. 70 procent har inte idrottat alls under det senaste året.
 •  Bara 20 procent av kommunerna uppger att personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp vid tilldelning av träningstider i idrottsanläggningar.
 •  Personer med funktionsnedsättning åker i mindre utsträckning på semester än övrig befolkning. 45 procent har semestrat i minst en vecka under det senaste året jämfört med 64 procent bland övriga

Tack Föräldrakraft för en utmärkt tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd som jag gärna rekommenderar!

Social tagging: >

En kommentar till Jurister och domare har dålig koll på funktionshindrades rättigheter!

 1. Eva-Mari skriver:

  Ingen kul läsning, men en stor anledning till fortsatt kämpande.
  Det är på tiden att våra kära politiker får upp ögonen, och sen också agerar!!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: