Rättshjälp inom LSS

Handikapputredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 1991:46) att det skulle bli lättare att få rättshjälp hos förvaltningsdomstol för bland annat socialförsäkringsförmåner, bistånd enligt SoL och bistånd enligt LSS.

Handikapputredningen föreslog att rättshjälpslagen skulle ändras. Myndigheternas serviceskyldighet i kombination med bristerna i den allmänna rättshjälpen ansågs inte vara tillräcklig. Med andra ord menade Handikapputredningen att det inte räckte att myndigheterna har en skyldighet att hjälpa enskilda vid problem (exempelvis att en LSS-handläggare vid avslag hänvisar till att man kan överklaga och till vilken myndighet man ska skicka överklagan till). Man menade också att det var för svårt att via Rättshjälpslagen få hjälp.

22 år senare kan vi konstatera att Handikapputredningens slutsatser om rättshjälp var korrekta. Våra rapporter om Förvaltningsdomstolarna visar på en situation som lämnar den enskilde i ett klart underläge gentemot myndigheterna.

ISF inledde för ett tag sedan en granskning av socialförsäkringsärenden i förvaltningsdomstolarna. Planerad publicering är i April 2014. Det är bra att en sådan granskning genomförs.

Om resultatet är lika nedslående som i våra rapporter kan man hoppas att det 22 år gamla förslaget från Handikapputredningen kan dammas av.

Inom FUB hjälper vi medlemmar att överklaga beslut. Runtom i landet finns det Rättsombud som kan bistå med en överklagan. Ni kan se en film om rättsombuden här. I Unik Försäkring ingår viss rättshjälp vid överklagande av LSS-beslut.

Tanken med LSS var att ge den enskilde en starkare roll gentemot myndigheter. Nu behöver den rollen uppdateras och stärkas.  Rättshjälp är ett led i den uppdateringen.

 

Social tagging: >

8 Responses to Rättshjälp inom LSS

 1. Eva-Mari skriver:

  En jättebra film 🙂
  Jag skulle gärna vilja se fler små filmklipp på FUB:s hemsida. Det är lätt för alla, att ta till sig information på detta sätt.

 2. Lennart skriver:

  Ett viktigt inlägg när vi dagligen ser hur rätts-säkerheten för våra medlemmar sätts ur spel genom att kommunens handläggare hänvisar till kollektiva lösningar trots att LSS insatserna ska bedömas utifrån individuella behov och önskemål. Till kommunens uppgifter hör också att ”verka för att de som omfattas av lagen ska får sina behov tillgodosedda…” Observera – det står ”verka för.” Även här har man valt att tolka lagen som om det stod ”verka emot….” Reclaim LSS.

 3. Harald skriver:

  Vi har normalt en övertro på att t.ex. en LSS-handläggare som är välutbildad socionom skall ha full kunskap om funktionshinder och lagar som styr den verksamheten. Sanningen är att en socionom i sin grundutbildning har någon veckas studier i ämnet.

  Det ser kanske ännu sämre ut för en jurist?

  Inte så konstigt att besluten i kommun och i domstolar ibland blir märkliga, sett utifrån vår erfarenhet av LSS? Våra rättsombud har klart mer utbildning och erfarenhet än ”proffsen”.

  Dock även domstolar och kommuner har en övertro av juristers kompetens, varför det som i förslaget ovan också kan vara bra att ha med sig en riktig jurist i förhandlingar, speciellt i domstol. Det behövs tyvärr för att utjämna underläget för våra medlemmar, det har våra rapporter visat.

 4. Stefan bartsch skriver:

  vad det för film?
  Har kan jag se den.

 5. Harald skriver:

  Hej Stefan,
  Gå till den röda meningen.
  Klicka på den (när du ser handen).
  Då kommer du till Fliken Rättsombud på fub.se
  Gå ner till Willy
  Klicka på pilen så startar filmen
  Du bör ha högtalare på.

  Hälsningar Harald

 6. Harald skriver:

  https://bloggar.aftonbladet.se/debattbloggen/2013/06/turid-vann-mot-forsakringskassan/

  Ibland händer det att en privatperson lyckas! Trots att hon inte fick rättshjälp.

 7. susane skriver:

  Om Ni Tar bort hAbErsättningen Då slutar Jag att Jobb Det Jag skulle uppskatta att få 50 kr om dagen jag jobbar bara i tre dagar 30 kr. får man mera då jobar jg mera

 8. Emanuel skriver:

  Håller med dig om att habersättningen ska vara kvar.

  Susane, du kan läsa Riks-Klippans inlägg om det här:
  http://www.fubbloggen.se/2013/05/16/infor-dagersattning/

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: