Vad är skillnaden mellan bidrag och avdrag?

Vad är skillnaden mellan bidrag och avdrag annat än nomenklatur?

Regeringen har genomfört ett antal avdragsmöjligheter för de som redan har god ekonomi, de som har jobb och tillräckligt hög årsinkomst.

Argumenten bakom dessa avdrag är den s.k. arbetslinjen, som skall ge fler unga och arbetslösa arbete. Effekten av dessa reformer har ifrågasatt och inte tydligt kunnat verifieras.

Samtidigt ifrågasätts de ökade kostnaderna för att ge de mest utsatta funktionshindrade ett bättre liv, personlig assistans och med dessa även övriga kostnader för hela LSS.

Kostnaderna för jobbskatteavdrag och Rot- och Rutavdrag är runt 100 miljarder per år. Dessa skall i argumentationen från regeringen finansiera sig själva, genom att fler arbetar fler timmar och då betalar mer skatt.

Kostnaden för personlig assistans är ca 24 miljarder och blir tillsammans med övriga LSS drygt 50 miljarder per år, dvs. hälften av avdragskostnaden ovan.

Det intressanta, som få framför och absolut inte ansvariga politiker, är att för personlig assistans är ca 90 % personalkostnader och för övriga LSS ca 80 % personalkostnaders. Detta innebär att runt 30 % av de 50 miljarderna ges direkt tillbaka i skatt till kommun och stat.

Till skillnad mot skatteavdragen ovan är det en säker effekt! Till detta skall också läggas den positiva effekten av garanterade jobb i dessa verksamheter, som dessutom ges till grupper som är bland de prioriterade dvs. inte bara till hantverkare och de som redan har jobb. Det handlar om minst 100 000 jobb.

Varför hör och läser vi inte i media om detta?

Varför berättar inte våra ansvariga politiker detta för allmänheten?

Varför ifrågasätt och försämras en reform för de mest behövande som bevisligen även är bra för hela samhället?

Social tagging: > > > >

8 Responses to Vad är skillnaden mellan bidrag och avdrag?

 1. Du lyfter fram intressanta resonemang. Som en jämförelse kan man titta på sänkningen av restaurangmomsen som trädde ikraft ifjol.Regeringens utredare kom då fram till att reformen skulle kosta 3,6 miljarder och beräknades innebära 6000 nya jobb. Ett nytt jobb ”kostade” utifrån dessa förutsättningar 600 000 kronor per styck.Något som beslutsfattarna betraktade som acceptabelt i sammanhanget och därför genomfördes momssänkningen.

 2. Diana skriver:

  Tack, jag är glad att du lyfter detta problem, för det är så vi ska se det. Människan värderas nu i pengar och risken är att det finns de som vill se att de tjänar mer pengar. Ett sätt kan vara genom att utesluta andra människor som kan tänkas konkurrera med dem om dessa pengar.

 3. Willy Engebrethsen skriver:

  Även jag säger tack för dina kloka reflektioner!
  Hoppas detta kan spridas lika bra som man spred om de i sammanhanget få assistansfuskarna.

 4. Kjell Winberg skriver:

  Även jag vill tacka. Det var ett intressant sätt att se på det hela ur ekonomisk synpunkt.

 5. Bo Eriksson skriver:

  Tack för en mycket bra artikel.Ditt resonemang
  år värdefullt!!
  Är det OK att använda det i ett eget intressepol.
  arbete lokalt?

 6. Harald skriver:

  Jag är bara glad om ni använder det vi skriver och sprider det i ert lokala intressepolitiskas arbete, t.ex. egna inlägg i era lokala tidningar, till kommunen etc.

  Ni får gärna skicka egna inlägg till oss, som vi kan publicera på FUBbloggen som Karl G. Som Victoria påpekat ett antal gånger så är FUBbloggen inte bara för Stockholmare, då de som läser från kommuner m.fl. kommer från hela landet.

  Se gärna till att det blir ännu fler politiker och kommuntjänstemän genom satt sprida länkar!

 7. Lennart Tehage skriver:

  Tack Harald för ett bra inlägg – ett inlägg som bemöter den ensidiga bilden av att ex assistansen bara består av kostnader. Och det är ganska intressant att de som pratar om galopperande kostnader inte lämnar några förslag om alternativa lösningar….Hemtjänst? Institutioner? Frivillig- insatser av föräldrar och anhöriga? Såg idag en Facebook sida med namnet ”Utan assistans stannar livet….” Kan det sägas med större tydlighet?

 8. Eva-Lena Hammerin skriver:

  Intressant bidrag eller avdrag !
  1) Avdrag är för dessa som har råd att lägga ut för att sedan få tillbaka.

  Bidrag är om man inte ens har råd att lägga ut först.
  2) Avdrag gäller ju ofta det som är ett plus i tillvaron Rot -Rut Läxhjälp etc
  Allt är ju faktiskt bidrag som vi bidrar till genom skattsedeln.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: