Personlig assistans eller gruppbostad

Så här står det i 5§ i LSS: Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som avses i 1§. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Det finns idag starka intresseorganisationer och assistansbolag som framgångsrikt lobbar för att personlig assistans är den insats som bäst uppfyller denna paragraf. Bakom dessa organisationer finns både en stark tro på att personlig assistans är bäst för de enskilda personerna respektive starka ekonomiska intressen.

De främsta argumenten som framförs är att personlig assistans innebär bättre möjlighet till självbestämmande och eget inflytande. Det är inte helt sant då många personer i persongrupp 1 och 2 pga. sina funktionshinder (främst utvecklingsstörning) inte själva kan utrycka sina önskemål utan är helt beroende av att personerna runt omkring dem förstår/gissar vad de vill. För detta krävs både hög integritet och god kunskap inkluderande specifik kunskap om aktuell individ (kräver kontinuitet).

Som jag skrivit i tidigare inlägg ”LSS är inte dyrt!” var prognosen i prop. 199293:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt nedan utdrag:

”Assistans skall vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med andra. Avsikten bör emellertid vara att assistansen därutöver också skall ges i andra situationer där den enskilde behöver kvalificerad hjälp och som ingår i det dagliga livet, t.ex. om personen behöver hjälp för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att behålla ett arbete.”

”Som jag återkommer till längre fram i propositionen bedömer jag att det är omkring 7000 personer som kommer att kunna erhålla omfattande insatser i form av personlig assistans.”

Idag har ca 20000 personer personlig assistans!

Andra orsaker till att personlig assistans blivit så ”populärt” är att alternativet gruppbostad förfelats av våra kommuner. För många boende, för olika boende, dålig närvara av arbetsledning, dålig utbildad personal, för lite personal för egna fritidsaktiviteter, nej till ledsagare, nej till kontaktperson etc. Kort sagt bygger våra kommuner nya institutioner igen, det som LSS lagen skulle avveckla! I stället för de väl fungerande gruppbostäder som lagen och dess riktlinjer hade som mål.

Vilken seriös anhörig och god man vill riskera en institution genom att acceptera insatsen gruppbostad?

Detta trots att en väl fungerande gruppbostad med arbetsledning och utbildad personal samt med tillsyn från LSS handläggaren där lag och riktlinjer följs är tryggare för många i personkrets 1 och 2.

Det behövs skärpning av kommunerna och ordentlig tillsyn med kraftiga sanktioner från ansvariga myndigheter.

När får vi se detta Maria Larsson?

Social tagging: > >

7 Responses to Personlig assistans eller gruppbostad

 1. Harald skriver:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15429344.ab
  Detta kan hända när FK nu försöker tokspara, precis som kommunerna. Ingen tvekan vilka som är förlorarna.

 2. Harald skriver:

  Att bara fokusera på vad FK gör och inte gör blir fel! FK gör precis vad som stod i propositionen till LSS lagen och som jag citerade i mitt inlägg. FK gör det dock plötsligt – nu! I över 10 år har de släppt igenom mycket mer med en humanistisk människosyn – inte följ lagen bokstavligt.

  Om man ger något är det väldigt svårt att ta tillbaka det du gett (det strider dessutom mot lagens del om kontinuitet). På nya beslut skulle FK kunna ha rätt? Det är kommunens ansvar att ge det goda liv LSS har som mål – men de har försökt skjuta över på FK (Staten) som är ett huvudmål för SKL. Det har ju gått bra så de vill inte ändra sig utan tar parti mot FK, mot egentligen bättre vetande.

  Samarbete för att den funktionshindrades bästa verkar man helt förträngt i sin besparingsiver.

  Vi borde ställe krav på att en myndighet – LSS-myndigheten i kommunen – skall göra utredningen och om de vill ta in FK, för att de gemensamt skall göra upp hur kostnaden skall delas. Det skall inte belasta brukaren. Dagen tidräkning hos FK är under all värdighet!

  Den funktionshindrade skall bara behöva en kontakt LSS handläggaren!

 3. eva-mari skriver:

  Några kommentatre till tidigare inlägg;
  HS ”De främsta argumenten som framförs är att personlig assistans innebär bättre möjlighet till självbestämmande och eget inflytande. Det är inte helt sant då många personer i persongrupp 1 och 2 pga. sina funktionshinder (främst utvecklingsstörning) inte själva kan uttrycka sina önskemål utan är helt beroende av att personerna runt omkring dem förstår/gissar vad de vill.”

  Så sant, så sant. Det är just de som inte kan göra sin röst hörd som behöver oss personer (anhöriga) runtomkring som företrädare. Min autistiske/utvecklingsstörde son bodde på Gruppbostad ett(1)år, det blev en katastrof för honom, och sedan 2006 har han personlig assistans, och det funkar alldeles utmärkt! Ställ inte de olika alternativen mot varandra. Individens behov ska vara det styrande!

  HS ”Andra orsaker till att personlig assistans blivit så ”populärt” är att alternativet gruppbostad förfelats av våra kommuner.”

  Jag kräver att oavsett vilket stöd individen behöver ska det ska de följa LSS-lagens intentioner, allt annat måste fördömas.I dag krävs extremt starka ”bevis” för att du ska få PA beviljat. Man kan inte få det för man tycker det verkar bra! (I dag får knappt de med de allra största behoven, rätt till PA, om man följer debatten i media) Se individens behov och sätt dem främst!

  HS ”Detta trots att en väl fungerande gruppbostad med arbetsledning och utbildad personal samt med tillsyn från LSS handläggaren där lag och riktlinjer följs är tryggare för många i personkrets 1 och 2.”

  Här kan jag till viss del hålla med dig. I gruppboende hoppas man att personalen kanske ”håller lite koll på varandra”. Men tyvärr arbetsledningen är oftast obefintlig, personalens utbildning är låg och LSS-handläggarens uppföljning är under all kritik. SoS har följt upp detta, så läs mer på http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/bristandeuppfoljningdrabbarpersonermedfunktionsnedsattning

  Sen tror jag att vi alla vill de funktionshindrades bästa och hoppas att vi jobbar tillsammans för detta.

 4. Harald skriver:

  Alla föräldrar kan inte bli personlig assistent. Vi och resten av familjen måste ha ett annat eget liv för att överleva.

  Dessutom lever vi inte för evigt.

  Däremot kan vi bli bra gode män som har koll på hur t.ex. min son liv är på gruppboendet. Vi har bra kontakt med övriga boendes föräldrar/gode män. Tillsammans har vi bra koll på hur gruppbostaden fungerar och kan ställa krav på kompetens hos personalen.

  Huvudorsaken till att vi valde gruppboende är långsiktig trygghet.

  Jag kritiserar inte de personer som väljer personlig assistans. Samtidigt kräver jag detsamma av t.ex. dig.

  Det som oroar mig är att stödet för att kräva detta av FK enligt LSS är svagt och att kostnadsutvecklingen av personlig assistans gör att hela LSS ifrågasätts. Det är kalla fakta.

 5. eva-mari skriver:

  Harald. Jag kritiserar absolut inte de som väljer Gruppboende. Det är som sagt Individens önskemål som skall vara i fokus. Inte vad du eller jag vill, utan det som passar bäst för individen. Jag är inte assistent själv, min son har andra assistenter. Så jag har full frihet att leva mitt liv om jag vill. Men precis som för alla andra föräldrar som har ungar med funktionsnedsättnig, upptar väldigt mycket av vår tid detta.(kanske just därför vi sitter och bloggar om detta en fredagkväll kl 22.30;) Och vad det gäller att ”leva för evigt” så har tyvärr ingen av oss, varken du, jag eller våra ungar någon garanti för detta. Alla har en frihet att välja den boendeform som passar bäst, och det är väl bra. Jag har skrivit ett brev till våra politiker i Socialutskottet att LSS-lagens intentioner urholkas, på grund av att FK INTE beviljar assistans till de personer som söker och faktiskt har rätt till det. Så ju fler som ”blir av med sin assistans”, desto sämre förutsättningar har kommunerna att bevilja LSS-insatser. Ingen vidare bra utveckling, som jag varken tror du eller jag vill ha.

 6. Harald skriver:

  Vi fokuserar här på bloggen just nu på att förhindra att förvaltningsdomstolarna urholkar LSS med oerhört märkliga domar. Du kan läsa om den på måndag då vi lägger in ett mycket kritiskt inlägg.

  Vi fokuserar också på att kommunerna kan strunta i lagen utan påföljd! Den kan inte vi andra.

  Riksförbundert och många andra fokuserar på personlig assistans.

  Så tillsammans blir vi heltäckande?

 7. eva-mari skriver:

  Vilka är vi? Kanske får klarhet på måndag?
  För övrigt är jag fullt ut med på att kämpa mot att kommunerna inte följer LSS-lagen! Har också gjort ett inlägg om ett stort problem! Att staten övervältrar kostnader till kommunen, för alla som får indragning av PA. Så det vore en välgärning för alla, om de som ansöker om LASS (och verkligen har rätt till det) får det, det skulle bespara kommunen stora kostnader som i stället skulle kunna läggas på att bevilja LSS-insatser…

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: