• Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

    Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

  • Personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar högst skatt - inte ålderspensionärer

    Personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar högst skatt - inte ålderspensionärer

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Delat ansvar av LSS fungerar inte

  Efter Sveriges Radios program Kaliber den 26 april har stor oro sprids sig bland medlemsorganisationerna som IfA om eventuell kommunalisering av assistansersättningen. IfAs ordförande skrev en debattartikel om detta …

Omöjlig kamp?

  Kampen om rimliga ekonomiska villkor för gruppen som tillhör LSS är viktig för dessas möjlighet till ett gott liv! När jag deltog i arbetsgruppen inom FUB som tog fram …

Kommentar om lagtrots

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, vid Finansdepartementet, har släppt en rapport om kommunala beslutsfattares ansvar vid kommunalt lagtrots. De föreslår bland annat man ska utreda ett utvidgat straffrättsligt …

Individuella rättigheters nytta

LSS ifrågasätts ofta ur ett utifrån ett kostnadsperspektiv. De säger att de individuella rättigheterna i LSS har lett till kostnader som samhället inte kunde föreställa sig. Kostnaderna tas ofta upp …

Inför boendestöd enligt LSS

Socialstyrelsen har i rapporten jag tidigare skrivit om kommit fram till slutsatsen att man bör utreda möjligheten att införa ett boendestöd enligt LSS. Det är inget nytt förslag utan togs …

Arbetslinjen fanns långt före Reinfeldt och Borg

  Arbetslinjen fanns långt före Reinfeldt och Borg! Så här stod det till exempel i en analys ”Ojämlikhet i levnadsvillkor” från RFV år 2003: Den svenska välfärdsmodellen bygger på den …

Socialstyrelsen har kartlagt LSS

Socialstyrelsen har släppt en delrapport på sin kartläggning av LSS som den förra regeringen gav dem i uppdrag strax innan valet. Det finns en hel del viktiga slutsatser att ta …

Integration javisst – men på samhällets villkor!

  Det har blivit ett mycket fokus på kostnader av integration i media. Även de seriösa som jag läser och ser. Just nu handlar det om integration av utlandsfödda. Men …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: