• Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

    Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

  • Harald om nettokostnaderna för LSS

    Harald om nettokostnaderna för LSS

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

LSS utvecklingen i siffror 2010-2013

  Det saknas en objektiv sammanställning över antal personer och kostnader för LSS insatser. Siffror finns tillgängligt hos SCB och Försäkringskassan. Jag har gjort en sammanställning av dessa. Totalt har …

Vems perspektiv?

IVO – inspektionen för vård och omsorg hade i måndags sin årliga IVO-dag där de presenterar sig själva, öppnar upp för samtal och berättar om sina kommande prioriteringar. De flesta …

Rättssäkerhet i LSS steg 2

  Andra steget i rättssäkerhetskedjan är verkställigheten.  Om vi nu utgår ifrån att sökt insats beviljats så lämnas detta beslut över till utförare i kommunen eller företaget som enligt upphandlingsavtal …

Lång väntan i förvaltningsrätten – tips på artiklar

Vi uppmärksammar ofta problematiken om hur svårt det är att få rätt i förvaltningsrätterna för enskilda som överklagat ett beslut. Ett annat problem är att det tar lång tid för …

Utvecklingsstörning ger sämre sjukvård

Personer med utvecklingsstörning lever idag betydligt längre än förr, precis som alla vi andra. Dock skiljer det fortfarande 15-20 år i livslängd! En av orsakerna är naturligtvis funktionsnedsättningen i sig, …

Goda förebilder

Idag skriver Barbro Lewin en debattartikel i UNT om LSS, ”Inkompetens utan lagstöd” till sina nya politiker i Uppsala. Det skulle lika gärna kunna vara FUB i Stockholm som debatterar …

Handikapp leder till socialbidrag!

  Det kan knappast vara meningen att vi i Sverige skall tvinga personer med svåra och oftast medfödda funktionshinder till livslångt behov av socialbidrag, finare kallat försörjningsstöd. Men det finns …

Rättssäkerhet i LSS steg 1

  Första steget i rättssäkerhetskedjan är biståndshandläggaren. Biståndshandläggarnas uppdrag saknar rättssäkerhet eftersom den tillåts styras av kommunala politiska direktiv! LSS (Lagen om Stöd och Service från 1993) kom till för …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: