• Harald om nettokostnaderna för LSS

    Harald om nettokostnaderna för LSS

  • Vill du vara med och återta LSS? Läs mer här

    Vill du vara med och återta LSS? Läs mer här

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Chefer inom LSS omsorg kritiska mot ständiga upphandlingar!

  Köp och sälj modellen för funktionshinderomsorgen i Linköping har funnits redan 1992, dvs. redan före att LSS lagen tillkom. Nu pågår en debatt om systemet både politiskt och bland …

Begreppet goda levnadsvillkor i LSS används felaktigt

  Goda levnadsvillkor och att leva som andra är det övergripande målet med LSS. Vi kan tyvärr konstatera verkligheten ser annorlunda ut efter 20 år med LSS. Det beror bland …

Stärk LSS-handläggarna

Det är inte ett okänt problem att LSS-handläggarna tvingas ta beslut under ekonomisk press samt att de ofta har en orimligt stor arbetsbörda. Följden blir undermåliga utredningar och avslag trots …

Världsautismdagen uppmärksammades

Igår var det världsautismdagen. Globen samt Eclipse på gröna lund lyste blått för autism. Det blev också flera intressanta reportage i media, här är ett urval: Gommorron Sverige Rapport 19:30 …

Eva Nordin-Olson: Det behövs kraftag för att rädda LSS

Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- & Aspergerförbundet, skriver idag på Reclaim LSS. 119 timmar och 23 minuter. Det är inte resultatet från någon extrem uthållighetssport utan Försäkringskassans bedömning av tidsåtgång …

Samverka med kommunerna!

  Det är av yttersta vikt att ha en regelbunden och nära samverkan med kommunen eftersom kommunerna ansvarar för de flesta viktiga beslut enligt LSS som berör personer med funktionsnedsättning …

Var är medmänskligheten?

  Medborgare med så stora funktionsnedsättningar att de tillhör LSS gruppen måste kunna lita på att de offentliga personer i samhället som är satta att hjälpa och skydda dem har …

Kontaktperson ska bryta den enskildes isolering

För tillfället arbetar jag på en rapport om insatsen kontaktpersons utveckling mellan åren 2002-2012 samt de senare årens domar i förvaltningsrätterna över denna viktiga insats. Något som slår en är …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: