• Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

    Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

  • Retoriken om LSS har gått överstyr

    Retoriken om LSS har gått överstyr

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Kunskapskontroll?

Vi är många som har konstaterat att kunskapen om LSS bland de myndigheter som är utsedda att övervaka och stödja lagens genomförande är för låg! Det får naturligtvis negativa konsekvenser …

Vem ska man tro på?

När jag läser den färska rapporten ”Det handlar om miljarder”, från Lunds universitet, kommer jag helt osökt att tänka på strofen från en 80-tals låt av Thomas Di Leva; ”Vem …

Oroande signaler om LSS-handläggning

Jag får oroande rapporter från medlemmar om att LSS-handläggaren blivit en motståndare vid ansökan av LSS-insatser! I stället för den funktionshindrades ”ombudsman” jag fortfarande drömmer om. En välutbildad person som …

Förnekelse

När vi i gemen pratar ”förnekelse” menar vi oftast Nazisternas koncentrationsläger på 1930 och 1940 talen. Vad vi också oftast avser är då förintelsen av judar. Vad vi då glömt …

Den vita hatten – faktahatten

Jag gillar Edward de Bonos ”Sex tänkande hattar”. Det är en enkel metod att tvingas tänka utanför min persons normala tankebanor. De vanligaste hattarna är den svarta, pessimisten, och den …

Rätt att slippa leva i fattigdom

År 2005 dömde Regeringsrätten, i domen RÅ 2005 ref. 28, klart i strid med LSS och dess förarbeten. Konsekvensen av den domen har blivit att personer som tillhör LSS ofta …

Individerna i LSS osynliggörs

LSS tillkom för att vissa personer ”behöver mer för att få lika”. Så här uttrycks det i LSS-propositionen: ”Människor med handikapp har i alltför liten grad fått del i Sveriges …

Är Högsta förvaltningsdomstolen mot LSS?

Högsta förvaltningsdomstolen har som uppgift att ge ledning för hur rättstillämpningen kan ske i senare mål där samma eller när liknande frågor kommer upp. Domarna är inte formellt bindande utan …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: