• Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

    Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

  • Harald om nettokostnaderna för LSS

    Harald om nettokostnaderna för LSS

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Integration javisst – men på samhällets villkor!

  Det har blivit ett mycket fokus på kostnader av integration i media. Även de seriösa som jag läser och ser. Just nu handlar det om integration av utlandsfödda. Men …

Hyressättning i linje med LSS

År 2005 kom en dom om hyressättning av gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder. Domen som i regeringsrätten fastställde det lagliga i detta har ifrågasatts av många. I propositionen till LSS står det att den …

Fusk finns i alla bidrags-, avdrags- och ersättningssystem

  Som jag sagt tidigare då fuskdebatten bara handlat om fusk i assistansersättning, så är alla bidrags-, avdrags- och ersättningssystem utsatta för fusk i viss storleksgrad. Alla lite och några mer. …

Två domar om kontaktperson i Kammarrätten

I februari avgjordes två mål i kammarrätten om kontaktperson. Utfallen av domarna var i linje med intentionen i LSS och till den enskildes fördel. I det ena fallet var det …

Förmögenshetsskatt inte avskaffad för alla!

  Förmögenhetskatten avskaffades officiellt  år 2007! Motivet var att den var orättvis. I ett tidigare inlägg ”Vem är sheriffen av Nottingham i LSS” har jag visat att detta inte gäller …

Vad är selektiv perception?

  En enkel översättning är: ”du ser vad du vill se och hör det du vill höra”. Kanske som att politiker har ideologiska skygglappar och andra makthavare låter sina egna …

Socialsekreterarnas larm

Sju av tio socialsekreterare överväger att sluta arbeta inom socialtjänsten. Det framkommer i en undersökning som Akademikerförbundet SSR tagit fram. Att social – och omsorgsnämnder rör sig i den minsta …

Allt går inte att pröva i domstol!

  Gott omdöme prövas inte i Förvaltningsrätterna. Inte heller prövas sunt förnuft. För en tid sedan hade min första arbetsgivare Beckers en reklamfilm med budskapet:” Varför har jag valt att …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: