• Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

    Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

  • Retoriken om LSS har gått överstyr

    Retoriken om LSS har gått överstyr

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Varför måste vi kämpa för våra rättigheter?

Vi är många som kämpar för att få de rättigheter som är lagstadgade i LSS och i FN Konventioner år efter år. Men när ser vi resultat? Och varför måste …

Vems ansvar?

Det personliga ansvaret är stort! Det gäller mig som varande fullt frisk och med möjligheter att driva mina frågor direkt med myndigheter, som berör min hälsa och mitt dagliga leverne. …

Vad pågår med LSS Lena Hallengren?

Försöker du införa ”nya LSS” trots att våra berörda funktionshinderorganisationer har dömt ut hela utredningen och unisont förordat att du ska kasta den i papperskorgen? Ditt remissförfarande när du förra …

Samhall och synen på arbete

Idag har cirka 150 000 personer med nedsatt arbetsförmåga stora svårigheter att få arbete på den ”öppna marknaden” på grund av sin funktionsnedsättning. Ca 39 000 av dessa, de med …

NPM har förstört LSS

Diskussionen kring bristerna i LSS blir alltmer verklighetsfrämmande. Socialstyrelsen, socialdepartementet och landstingens förvaltningar och anställda tog, under senare delen av 1900-talet, ansvar för en unik omvandling av stödet till personer …

Aktivitets och sjukersättningen LSS fungerar inte!

Att ersättningarna inte fungerar är mycket märkligt då vi har två bra lagar som styr funktionshinderomsorgen? Den ena lagen är LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som …

Vem ansvarar för LSS-gruppens fattigdom?

Vem är ansvarig för att LSS-gruppen är fattig och vem ansvarar för att LSS lagens mål om ”ett liv som andra med goda levnadsvillkor” blir verklighet? Det kan knappast vara …

Jag ska minsann gå före!

Coronapandemin är som ett lackmuspapper i samtiden. Vi ser hur mönster framträder allt tydligare:  Å ena sidan sammanhållning, solidaritet, effektivitet och tro på människovärde, forskning och förnuft. Å andra sidan …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: