• Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

    Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

  • Retoriken om LSS har gått överstyr

    Retoriken om LSS har gått överstyr

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Är Högsta förvaltningsdomstolen mot LSS?

Högsta förvaltningsdomstolen har som uppgift att ge ledning för hur rättstillämpningen kan ske i senare mål där samma eller när liknande frågor kommer upp. Domarna är inte formellt bindande utan …

Besvärande okunskap om LSS bland politiker

  Liksom intresset för LSS-gruppens dåliga ekonomi verkar vara helt omöjligt att ”dunka in” i ansvariga politikers huvud, så är tjatet från dessa om arbete rent stötande. När ansvariga politiker …

Bygg fler, bättre och mindre gruppbostäder

Till min glädje har Riks-FUB gett sig in i debatten om tillgång och kvalité i de övriga insatserna i LSS. De vågar säga att personer i personkrets 1 väljer eller …

När slutar kampen?

  Är det kanske som en mamma skriver i Boken, ”Jag önskar att hon dör före mig”, att det upphör när hennes barn dör eller när hon dör själv. Dessvärre …

Alternativa fakta LSS

När media och politiker nu talar eller skriver om LSS så är det oftast assistansersättning det handlar om. Det har gått så långt att LSS blivit synonymt med assistansersättning/personlig assistans. …

Ekonomi i LSS-utredningen

I den LSS-utredning som just påbörjats har ansvarig minister ålagt utredaren mycket tydligt att utreda hur man kan minska statens LSS-kostnader, dvs. assistansersättningen. Det finns inget i direktiven om att …

Antaganden och undanglidanden

Jag satt med idag på socialutskottets öppna utfrågning i Riksdagen rörande kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala assistansen. Inbjudna talare, som också frågades ut under förmiddagen, kom från …

Varför nekas Kontaktperson i LSS?

Kontaktperson är en billig insats i LSS eftersom det är ett arvode som utgår som ersättning. Trots det envisas våra kommuner med att påstå att ”bor du på gruppbostad är …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: