• Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

    Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

  • Personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar högst skatt - inte ålderspensionärer

    Personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar högst skatt - inte ålderspensionärer

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Funktionshinderforskare slår larm att LSS urholkas!

17 forskare med specialkompetens kring socialt arbete och funktionshinder skrev i torsdagens Svenska Dagbladet en debattartikel, som vi på reclaimLSS gillar! Det är ett stöd för LSS grundläggande intentioner och …

Vad är ok att säga?

När jag läste DN i helgen slog det mig väldigt tydligt att i flyktingdebatten är det inte ok att säga att asylinvandring kostar för mycket! DN hade intervjuat några ansvariga …

En tävlan om behov

Den ökande gruppen asylsökande i Sverige medför naturligtvis initialt ökande kostnader främst i statsbudgeten. De skall enligt våra rödgröna ministrar betalas av andra fattiga grupper som sjukskrivna och funktionshindrade! Det …

LSS prioritering efter behov

I HSL, Hälso-och sjukvårdslagen, står det tydligt ”de som har de största behoven skall ges företräde”. I LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, står inget om prioritering …

LSS som rättighetslag ger inte automatiskt rättssäkerhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, blev 1994 en rättighetslag. Det innebär att de insatser som lagen föreskriver skall garanteras individen om behov föreligger. Det innebär också …

Rätten till meningsfull sysselsättning i LSS

  När det nämns att antalet personer med LSS ökar, så handlar det om två av insatserna, nämligen särskilt boende och daglig verksamhet. Antalet i de övriga insatserna står i …

Måste finnas sunt förnuft i bedömningarna om ledsagning

Ledsagarservicen har genom ett antal domar i förvaltningsrätterna blivit en stukad insats. Men som alltid handlar det om hur kommunen väljer att tolka sitt uppdrag. Det vill säga: om man …

”Lagen är föråldrad”

  Här på sajten har jag tidigare skrivit om ”Det är bara att överklaga” och ”Vi följer bara lagen”. Det är uttryck som tjänstemän och politiker i kommuner gärna använder …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: