• Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

    Oroväckande ökning av LSS-domar - det behövs ett perspektivskifte

  • Personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar högst skatt - inte ålderspensionärer

    Personer med sjuk- och aktivitetsersättning betalar högst skatt - inte ålderspensionärer

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

Våra domstolar behöver få insikt i LSS-familjers vardag

Nyligen föll en dom i en kammarrätt i Sverige som jag anser tydligt visar på den bristande insikten och förståelsen som finns hos våra domstolar vad gäller LSS-familjers vardag. Målet …

Det går inte att uppnå goda levnadsvillkor om man inte ens har råd att köpa kläder…

Som aktiv i den svenska funkisrörelsen orkar jag inte engagera mig i allting. Personlig assistans är och förblir mitt huvudområde men det kan inte poängteras för många gånger – det …

”Det är bara…”

När kommunens ansvariga vill visa sin makt över den enskilde och deras anhöriga blir frasen ofta ”Det är bara att..osv,” Gör jag en lite snällare tolkning är det som i …

Låt Samvetet Styra – Annika, Magdalena och Åsa!

I programmet ”Plånboken” i P1 idag togs den ekonomiska situationen upp för personer som tillhör lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det framgick av inslaget att …

Vilse i den digitala ekonomin

Våra medlemmar i FUB är många med utvecklingsstörning som tillhör personkrets 1 i LSS. De har, som vi rapporterat i rapporten ”Fångad i fattigdom” och i inlägget av Elisabeth i …

Grattis på 95 årsdagen!

Idag fyller vår kämpe Karl Grunewald 95 år! Många kanske inte känner till din gärning – men de hänvisar jag till webben istället för att räkna upp allt du gjort …

Vad är att följa LSS lagen

Det börjar bli vanligt att kommuner i sin iver att spara på LSS-insatser omprövar sina tidigare beslut med motivering att de vill ”göra rätt”, vilket innebär att de vill tvinga …

En sorgens dag för kontinuitetsprincipen i LSS

Enligt 7 § 2 st. LSS står det uttryckligen att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor genom insatserna och att de ska vara varaktiga. Det innebär dels ett högt kvalitetskrav …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: