Artiklar om Rättigheter

Senaste inläggen:

Vi blir lurade!

Jag är så gammal så att jag fick lära mig, att myndigheter ska man lita på! Det låter väl som att det borde vara sant, eller hur? I det som …

Är regeringen historielös?

Av LSS-direktiven som kom i slutet av maj stod det klart att regeringen vill dra ned på assistansersättningen. Man angav två olika skäl och sa även att man skulle förstärka …

Rättshjälp i LSS-mål nu!

Idag är det inte möjligt att få rättshjälp för att driva ett LSS-mål i domstol, men redan i förarbetena till LSS föreslogs en sådan möjlighet. Och trots att remissinstanserna ställde …

Stoppa avvecklingen av personlig assistans!

Redan efter att ha läst några rader i LSS-direktiven står det klart att det huvudsakliga syftet med att utreda LSS är att spara pengar. Och pengarna ska sparas in på …

Ett verkligt exempel på tveksamma attityder mot LSS

Jag har i ett antal inlägg här på sajten och på HejaOlika uttryckt min oro för att de personer som styr LSS i kommunerna har förändrat sina attityder till den …

Avtala inte bort besittningsrätten i gruppbostäder!

Huvudregeln för en hyresgäst är att besittningsrätt gäller från första uthyrningsdagen. Denna regel gäller både förstahandsuthyrning och s k blockuthyrning; d v s när en hyresgäst hyr av någon som …

Funktionshinderforskare slår larm att LSS urholkas!

17 forskare med specialkompetens kring socialt arbete och funktionshinder skrev i torsdagens Svenska Dagbladet en debattartikel, som vi på reclaimLSS gillar! Det är ett stöd för LSS grundläggande intentioner och …

LSS som rättighetslag ger inte automatiskt rättssäkerhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, blev 1994 en rättighetslag. Det innebär att de insatser som lagen föreskriver skall garanteras individen om behov föreligger. Det innebär också …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: