Artiklar om Politik

Senaste inläggen:

Hur feministisk är regeringen?

Jag anknyter till Thomas Juneborgs inlägg på den här sidan nyligen. Frågan om hur anhöriga påverkas av den så kallade feministiska regeringens politik på funktionshinderområdet har gått alldeles för obemärkt …

Hög tid att på allvar lyfta anhörigperspektivet i LSS

  Hög tid att på allvar lyfta anhörigperspektivet – hur mycket ska föräldrar orka? Hur drabbas syskon?  ”Men oavsett om man själv skapar sitt livsmönster, och oavsett om det visar …

Kunskapskontroll?

Vi är många som har konstaterat att kunskapen om LSS bland de myndigheter som är utsedda att övervaka och stödja lagens genomförande är för låg! Det får naturligtvis negativa konsekvenser …

Vem ska man tro på?

När jag läser den färska rapporten ”Det handlar om miljarder”, från Lunds universitet, kommer jag helt osökt att tänka på strofen från en 80-tals låt av Thomas Di Leva; ”Vem …

Den vita hatten – faktahatten

Jag gillar Edward de Bonos ”Sex tänkande hattar”. Det är en enkel metod att tvingas tänka utanför min persons normala tankebanor. De vanligaste hattarna är den svarta, pessimisten, och den …

Individerna i LSS osynliggörs

LSS tillkom för att vissa personer ”behöver mer för att få lika”. Så här uttrycks det i LSS-propositionen: ”Människor med handikapp har i alltför liten grad fått del i Sveriges …

När slutar kampen?

  Är det kanske som en mamma skriver i Boken, ”Jag önskar att hon dör före mig”, att det upphör när hennes barn dör eller när hon dör själv. Dessvärre …

Ekonomi i LSS-utredningen

I den LSS-utredning som just påbörjats har ansvarig minister ålagt utredaren mycket tydligt att utreda hur man kan minska statens LSS-kostnader, dvs. assistansersättningen. Det finns inget i direktiven om att …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: