Artiklar om FUB

Senaste inläggen:

Det är dags att återta LSS!

Uttalande vid FUBs förbundsstämma 25‐26 maj 2013. Vi ser dagligen tecken på att vår rättighetslag LSS urholkas och därmed försämras möjligheterna för våra medlemmar att tillförsäkras goda levnadsvillkor. En enig …

Efter 20 år med LSS kan vissa funktionshindrade hanteras som objekt!

Utdrag ur debattartikel i Dagens Juridik idag av Barbro Lewin med flera: ”HFD:s dom innebär att makthavarna får hantera vissa medborgare som saker” LSS-reformen håller på att urholkas. Det är …

En aktiv lokalförening är viktigast!

En aktiv och bra FUB lokalförening är nyckeln till goda levnadsvillkor för personer med LSS insatser! I en stor vetenskaplig studie 2010 konstater­ades att stödet till funktionshindrade i kommunerna varierar …

FUB måste upp på barrikaderna igen!

Har ni noterat hur tyst det är i media om LSS? Eftersom kravet från en journalist i en större tidning är, att vi kan visa upp en enskild person som …

Det måste vara ok att ha roligt!

Vi kämpar tillsammans för vår goda LSS lag, för att den inte skall nedmonteras av dagens makthavare som verkar ha glömt varför den kom till. De har numera bara en …

Tillsammans är vi starkare

Det är inte optimalt att valda medlemmar ibland reagerar på ord i debattinlägg, som de av någon anledning tolkar som politiska eller att de inte är förankrade i hela rörelsen. …

FUB behövs mer än någonsin

Jag kan konstatera att FUB och de andra intresseorganisationerna för personer med funktionsnedsättningar behövs i ett samhällsklimat, där fokus allt mer blir vad som är bra för de fullt friska. …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: