FAQ

Senaste inläggen:

Vad innebär kommunens ansvar att samverka med intresseorganisationer enligt LSS?

I LSS redogör lagstiftaren för särskilda uppgifter som gäller för kommunen, bl.a. samverkan ( § 15:7) ”Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.” …

Vad innebär att leva som andra enligt LSS?

Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full …

Vad är skillnaden mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå?

Begreppet ”goda levnadsvillkor” i LSS jämförs ofta med ”skälig levnadsnivå ” i SoL (Socialtjänstlagen som gäller oss alla). Ibland tolkas dessa som lika, dvs. att ordvalet inte har någon påverkan …

Vad är personlig assistans enligt LSS?

Med personlig assistans enligt LSS avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin …

Vad är skillnaden mellan utvecklingsstörning och autism?

Man beräknar att ungefär 70 % av alla barn med autistiskt syndrom också har en utvecklingsstörning. Det som är utmärkande vid autism är att personen oberoende av begåvningsnivå har kvalitativa …

Vad är utvecklingsstörning?

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar en persons intelligens och förmåga att klara av sin vardag. Det finns olika grader av utvecklingsstörning. Man brukar dela in utvecklingsstörning i lindrig, måttlig …

Vem bedömer vad som är en funktionsnedsättning?

Det går inte att ge något generellt svar på detta. Om en person behöver någon form av stöd från samhället, utifrån en funktionsnedsättning, kan det behövas en utredning som visar …

Vad är skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder?

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan uppstå efter sjukdom eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. Funktionsnedsättningen kan vara av bestående eller övergående …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: