FAQ

Senaste inläggen:

Vad är den lilla gruppens princip?

Det bör ej bo fler funktionshindrade tillsammans i en grupp än att de kan utveckla varaktiga relationer med varandra och med personalen. Ett gruppboende bör vara för båda könen, bestå …

Vad är skillnaden mellan förbehållsbelopp och försörjningsstöd?

Vi hör ofta från våra myndigeter att personer med LSS om deras hyra blir för hög för Försäkringskassans tak för bostadstillägg (OBS att hyran oftast bestäms av kommunen!) skall söka …

Vad är försörjningsstöd?

Socialtjänstlagen och den riksnorm för försörjningsstöd (som tidigare benämndes socialbidrag) som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan bli beviljad. Försörjningsstödet består av två delar: Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, …

Vad är förbehållsbelopp?

Syftet ned förbehållsbelopp är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska …

Vad är skiljer LOV från LOU?

Oavsett om en upphandlande myndighet gör en upphandling enligt LOU eller inför ett valfrihetssystem enligt LOV måste de krav och villkor som ska gälla fastställas i ett förfrågningsunderlag. I en …

Vad är LOU?

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar proceduren för hur offentliga upphandlingarna ska gå till. Syftet med upphandlingsreglerna är att se till att myndigheterna på bästa sätt ska använda skattemedlen vid …

Vad är LOV?

Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem I valfrihetssystem är priset fastställt på förhand och …

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: