Artiklar av harald

Senaste inläggen:

Politiker blundar för LSS-gruppens fattigdom

Det diskuteras i dagarna om att inkomstskillnaderna stiger brant just i Sverige. Några av de mest drabbade är LSS-gruppen. Men våra stora ”statsbärande” partier pratar som vanligt om att lösningen …

Uppföljning habiliteringsersättning igen

Ansökningar för 2019 av stimulansmedel från staten är nu klara. 40 kommuner har av bristande kompetens (hoppas jag) inte sökt några av de tilldelade medel staten har avsatt för dem. …

Personalkompetensen i LSS-verksamheter måste stärkas

Kompetensbrist i LSS verksamheter får allvarliga konsekvenser En viktig grundförutsättning för kvalitet i all verksamhet enligt LSS, är kompetent personal som har god kunskap om LSS och sitt uppdrag att …

LSS feltolkas medvetet?

Nedmonteringen av LSS beror till stor del beror på feltolkningar av lagen, omedvetna eller medvetna. Ofta beror detta på okunskap, men i många fall handlar det om att beslutsfattare vill snåla …

Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen

I början av juli fick jag två intressanta men upprörande redovisningar från Socialstyrelsen. De ena redovisade hur kommunerna 2019 ansökt om det statliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning. Totalt har staten avsatt …

Smittoeffekter från äldreomsorg

Smittoeffekter från äldreomsorg! I de flesta stora kommuner har man en gemensam vård och omsorgsnämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. I de mindre kommunerna är allt samlat i en Socialnämnd med tillhöranade …

Det får inte hända!

Nu har det hänt igen! Misshandel och inlåsning på en gruppbostad i Småland denna gång! Den 11 juni rapporterade SVT Jönköping om att en vårdare slagit en boende på en …

Nu kommer en uppdaterad LSS-skola

LSS-skolan 2019 presenteras snart i Föräldrakraft nr 2 i slutet av maj. Vi kan konstatera att det inte hänt  särskilt mycket sedan förra utgåvan 2017. Vi har visserligen tagit del …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: