Artiklar av harald

Senaste inläggen:

Allt handlar inte om pengar

” Pengar kan inte köpa lycka” säger ordspråket. Men i dagens Sverige kan du köpa dig till det mesta. Bättre bostad, bättre vård, bättre skola är några exempel, där köpet …

Individuell Plan enligt LSS

FUB har tagit fram en digital broschyr om Individuell Plan (IP) paragraf 10 i LSS. Den är så viktig att jag kallar den ”11:e insatsen i LSS”. Glöm inte bort …

Varför betalar personer med sjuk- och aktivitetsersättning mest skatt?

Helt stolligt eller hur? Det handlar om personer som har så stora funktionshinder, så att de tillhör den lilla grupp som har LSS, Lagen om stöd och service till vissa …

Politiker blundar för LSS-gruppens fattigdom

Det diskuteras i dagarna om att inkomstskillnaderna stiger brant just i Sverige. Några av de mest drabbade är LSS-gruppen. Men våra stora ”statsbärande” partier pratar som vanligt om att lösningen …

Uppföljning habiliteringsersättning igen

Ansökningar för 2019 av stimulansmedel från staten är nu klara. 40 kommuner har av bristande kompetens (hoppas jag) inte sökt några av de tilldelade medel staten har avsatt för dem. …

Personalkompetensen i LSS-verksamheter måste stärkas

Kompetensbrist i LSS verksamheter får allvarliga konsekvenser En viktig grundförutsättning för kvalitet i all verksamhet enligt LSS, är kompetent personal som har god kunskap om LSS och sitt uppdrag att …

LSS feltolkas medvetet?

Nedmonteringen av LSS beror till stor del beror på feltolkningar av lagen, omedvetna eller medvetna. Ofta beror detta på okunskap, men i många fall handlar det om att beslutsfattare vill snåla …

Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen

I början av juli fick jag två intressanta men upprörande redovisningar från Socialstyrelsen. De ena redovisade hur kommunerna 2019 ansökt om det statliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning. Totalt har staten avsatt …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: