Artiklar av Emanuel

Senaste inläggen:

Regeringen prioriterar inte LSS

I det senaste numret av Intra finns en intervju med Åsa Regnér som är barn, äldre- och jämställdhetsminister. Hon har ansvaret för funktionshinderfrågor också. Intra har fått skriftliga svar från …

Kommentar om lagtrots

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, vid Finansdepartementet, har släppt en rapport om kommunala beslutsfattares ansvar vid kommunalt lagtrots. De föreslår bland annat man ska utreda ett utvidgat straffrättsligt …

Individuella rättigheters nytta

LSS ifrågasätts ofta ur ett utifrån ett kostnadsperspektiv. De säger att de individuella rättigheterna i LSS har lett till kostnader som samhället inte kunde föreställa sig. Kostnaderna tas ofta upp …

Inför boendestöd enligt LSS

Socialstyrelsen har i rapporten jag tidigare skrivit om kommit fram till slutsatsen att man bör utreda möjligheten att införa ett boendestöd enligt LSS. Det är inget nytt förslag utan togs …

Socialstyrelsen har kartlagt LSS

Socialstyrelsen har släppt en delrapport på sin kartläggning av LSS som den förra regeringen gav dem i uppdrag strax innan valet. Det finns en hel del viktiga slutsatser att ta …

Hyressättning i linje med LSS

År 2005 kom en dom om hyressättning av gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder. Domen som i regeringsrätten fastställde det lagliga i detta har ifrågasatts av många. I propositionen till LSS står det att den …

Två domar om kontaktperson i Kammarrätten

I februari avgjordes två mål i kammarrätten om kontaktperson. Utfallen av domarna var i linje med intentionen i LSS och till den enskildes fördel. I det ena fallet var det …

Socialsekreterarnas larm

Sju av tio socialsekreterare överväger att sluta arbeta inom socialtjänsten. Det framkommer i en undersökning som Akademikerförbundet SSR tagit fram. Att social – och omsorgsnämnder rör sig i den minsta …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: