Gott föredöme LSS

Jag brukar regelbundet fråga efter goda föredömen här på sajten. Det kommer inga mängder precis!

Äntligen kom dock något positivt från en kommun avseende politiska beslut om LSS! Från en av de riktigt stora kommunerna, Malmö. Så här stod det i ett beslut från Malmö stads Funktionsstödsförvaltning:

Sänkning av högsta hyresnivån på LSS–boende
Om din hyra är över 5 000 kronor i månaden,
ska du betala 5 000 kronor
från den 1 maj 2019.
Det har politikerna har bestämt för att
ge dig en ökad ekonomisk trygghet.

Vi vet när vi jobbat fram vår rapport ”Fångad i fattigdom” att de är höga hyror i främst nyproducerade LSS-bostäder som är den huvudsakliga orsaken till att LSS-personers budget visar ett underskott varje månad.

Det finns tre möjligheter för kommunen att åtgärda detta (staten kan hjälpa till med att höja inkomsten och sänka skatten):

• Att betala ut försörjningsstöd (socialhjälp) varje månad
• Att införa KBH/KBF igen, dvs. ett kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning
• Att som Malmö sätta ett tak på hyran (även Norrköping verkar ha kvar detta även om det är under utredning)

Naturligtvis är hyrestak det enklaste som inte kräver särskilt mycket byråkrati varken för kommun eller för den enskilde. Ett win-win koncept!

KBH/KBF kräver omfattande administration av alla parter, men är garanterat rätt juridiskt. Dock skiljer villkoren hos de kommuner som har återinfört KBH.

Försörjningsstöd är tänkt som en tillfällig hjälp vid ekonomiska svårigheter. Inte som något LSS-gruppen ska behöva ha hela livet! Dessutom strider det mot lagens målsättning om Goda levnadsvillkor! Det strider även mot Funktionsrättskonventionens artikel 28.

Fler efterföljare av Malmö med hyrestak efterlyses!

Social tagging: > >

3 Responses to Gott föredöme LSS

  1. Karl-Olov Nordin skriver:

    Ja detta gillar jag nu då
    Med denna Super Nyhet.

  2. Yvonne Malmgren skriver:

    Heja Malmö !
    För att ni tar ett helhetsgrepp för att ger vissa kommuninvånare ökad ekonomisk trygghet.Hoppas det blir en dominoeffekt att fler kommuner hänger på.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: