Tack Plånboken SR P1 för avsnittet om LSS-personers ekonomi.

Jag lyssnade med intresse på Plånboken i SR P1 som sänder nu den 4 april. Där tog man upp det sällan diskuterade problemet med fattigdom för de personer med utvecklingsstörning som bor i dyra lägenheter i gruppbostäder.

Tyvärr hade man valt en person som bor i Stockholm, som är en av få kommener som har Kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade. Visst var ekonomi dålig men pga. det kommunala bostadstillägget hade hon nära existensminimum kvar när nettohyran var betald. Det framkom dock tydligt att detta inte räckte till några extravaganser som föräldrarna fick stå för.

De flesta som bor i andra kommuner i vårt län har inte förmånen av kommunalt bostadstillägg utan får betala den dyra hyran med bara avdrag för det snålt tilltagna statliga bostadstillägget. Det är dessa Lillemor försöker prata om. Någon enstaka kommun i länet tillämpar förbehållsbelopp, vilket ger något mer kvar än existensminimum.

Den gode mannen Ingrid var behållningen i programmet! Hon han på sina få minuter säga många sanningar!

Lillemor framförde rätt att de personer programmet handlar om varken kan påverka sin inkomst eller sin hyra. Att många går flera tusen back varje månad. Pengar som anhöriga oftast får stötta med.

Fredrik Lundh Sammeli, socialförsäkringsutskottets ordförande, gjorde mig arg med sina ständiga upprepningar om regeringens ”tydliga satsningar” med höjt bostadstillägg och höjd sjukersättning. Men han glömde att sätta dessa i sitt sammanhang vilket jag gör nedan. Han tjatade ett antal gånger om att jobb var lösningen till en bättre ekonomi, trots programledaren påminnelse att det handlade om personer som inte kunde jobba!

Tyvärr fick vi inget bra svar på programledarens fråga om försörjningsstöd (f.d. socialhjälp). Ekonomiskt om man redan är fattig innebär det en tusenlapp mindre netto än till exempel förbehållsbeloppet. Men man kan få extra ersättning för andra nödvändiga utgifter som arbetsresor, hemförsäkring, fackavgifter, läkarvård, medicin, tandvård etc. Dock för att få försörjningsstöd måste du först sälja i princip alla dina tillgångar. Även sådant som du fått av anhöriga. Då är definitivt fattig och eftersom du inte kan jobba fastnar du där hela livet. Det är inte meningen med försörjningsstöd som ska vara ett tillfälligt stöd. Det rimmar dessutom dåligt med LSS mål ”ett liv som andar med goda levnadsvillkor”!

Vad som tyvärr inte framkom tydligt i programmet är att utvecklingen för gruppen ”förtidspensionärer” har gått åt fel håll under senaste 10 åren. Inte alls som Fredrik Lundh Sammeli försökte påskina i programmet ett irriterande antal gånger. Det kan åskådliggöras på olika sätt enligt nedan. Han sa inte heller att merparten av den knappa tusenlappen som nu tillförs 2018 försvinner i minskat bostadstillägg och höjd skatt.
Genom att se på olika index ser vi LSS-individers ekonomiska situation tydligare. Under 10 år har några för gruppen viktiga index utvecklats så här:

Konsumentprisindex +11,1%
Prisbasbeloppet +11,5%
Löneindex +32,7%
Boende (snitt på allt) +11,9%
Boende nya lgh Sthlm +82,9%
Byggkostn. Sthlm + ca 70%
Matpriser +24,1%

Man kan av dessa siffror enkelt konstatera att samtidigt som lönerna för löntagare har stigit med ca 33 % så har prisbasbeloppet som justerar aktivitets- och sjukersättning bara stigit med ca 11 %. Inkomstökningen för de personer som tillhör LSS och har aktivitets- eller sjukersättning har alltså bara varit en tredjedel av ”alla andras” inkomstökning. Ett annat exempel på hur prisbasbeloppet inte fungerar som styrning är jämförelsen med matpriserna, som har stigit med 24 %, dvs. mer än dubbelt så mycket. Hyra och mat är de största utgifterna för de personer vi diskuterar.

Man kan också visa den dåliga inkomsten för vår grupp genom att jämföra med Minimilönen för personer som saknar yrkesutbildning som idag är ca 19 tusen kronor per månad, medan aktivitets-/sjukersättningen är mellan 8,2 till 9,3 tusen kronor per månad beroende på ålder, dvs. mindre än hälften. Dessutom blir nettot efter skatt änne sämre för LSS-gruppen. Netto för en person med sjukersättning är ca 7 tusen per månad medan nettot för en person med minimilön blir ca 15 tusen, dvs. mer än dubbelt mot ”förtidspensionären”.

Jag har också gjort en jämförelse av skatten. Skatt på en inkomst 8900 sek var år 2017 för Löntagare 1116 sek, för ålderspensionär 1056 sek och för ”förtidspensionär” 1843 sek. Våra ”förtidspensionärer” betalar  74 % mer i skatt än en ålderspensionär vid samma låga inkomst! Jag saknade den uppgiften i programmet. Vår politiker ville naturligtvis inte prata om det.

Läs den nya utgåvan av FUBs rapport ”Fångad i fattigdom” så får ni mer siffror!

Social tagging: >

4 Responses to Tack Plånboken SR P1 för avsnittet om LSS-personers ekonomi.

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Det var bra Upplysning för jag har Grannar som Ligger på samma Nivå som dem som finns denna Artikel

 2. Christer Pettersson skriver:

  Har ikväll varit på Klubb Ärtan, våra utvecklingsstördas egen klubb i Gävle. Två härliga gubbar underhöll. Det blir en gång i veckan man träffas och har trevligt, långt ifrån krogar, konserter som jämnåriga åker land o rike runt för att uppleva. De träffade en kd politiker för samtal, det kom upp konkreta grejer som bristen på Dasispelare i vår region. Önskningarna är praktiska och användbara, resurserna är minimala. Det är föräldrarna som sätter guldkant på tillvaron. Det är skämmigt att inget händer det är bra att p 1 granskar, och att du Harald relekterar

 3. Sven-Peter Sörensson skriver:

  En artikel du får sprida förutsatt att du uppger källan :

  Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop 1999/2000) antogs av riksdagen i maj 2000
  Sedan dess har mycket hänt i Sverige och det har verkligen påverkat opinionens och politikens syn på vilka rättigheter personer som enl Samhället själv inte kan tillföra något på arbetsmarknaden och därför får sjukersättning tillsvidare. Det började med att denna gruppen måste betala högre skatt än andra i samma ålder för att det måste löna sig att jobba. ( inget jobbsakatteavdrag trots att gruppen av politiken och myndigheterna inte ska finnas på arbetsmarknaden.) Sedan har situationen bara förvärras under åren inte minst under den senaste regeringen.

  I dag känns det som om Socialdemokraterna i mycket är på våg till den människosyn som fanns under folkhemstiden . som jag ser det Att människor som inte kan jobba och behöver stöd är objekt för vården och får stöd och vård men då har de inte rätt till mer än det vårdgivaren anser sig kunna ge.

  Eftersom i den socialdemokratiska grunden ligger tänk av att man ska arbeta och göra rätt för sig. Detta leder i kombination med arbetslinjen ( som jag stödjer till 100 % om man lägger till efter förmåga. ) och oväntade kostnader för migrationen de senaste de senaste åren leder till att det finns en stor acceptans att spara på dessa personer. som ju ändå inte kan göra rätt för sig genom att arbeta när det måste sparas.
  I dag har alla som det svenska samhället inte anser kunna tillföra något på arbetsmarknaden garantiersättning som i dag kan bli som högst 9 290 kronor per månad före skatt. I höstas aviserade regeringen en höjning av garantinivån på 300 kronor, men inkomsten når ändå inte upp ens till 10 000 kronor. I dag lever 169 000 personer i Sverige (95 000 kvinnor och 74 000 män) med ersättning på den här nivån. Vilken annan grupp i samhället lever på små medel . När Socialdemokraterna talar om att vanligt folk ska få det bättre nu när ekonomin går som tåget så finns det inga förslag för att denna gruppen ska återfå sin levnadsstandard.
  Ersättningsnivån för de som inte kan arbeta har i princip stått stilla under 20 år.

  Den nuvarande utvecklingen är tragisk ur ett mänskligt perspektiv eftersom slut resultatet antingen är att väldigt många funktionsnedsatta utan stöd i form assistent och blir hemlösa och dör förtid vilket i o f s är en besparing eller att vi hamnar som nådehjon i korridor och vårdboenden i kommunernas ytterkanter utan rättighet att utvecklas eller vara en del av samhället på våra villkor. dvs vi förpassas genom ekonomisk och annat förtryck från medborgare till patient.
  Jag och många andra med funktionsnedsättning är livrädda. i synnerhet de som är i behov av assistent. Det är i grunden inte socialdemokraternas förskyllan utan resultatet av den borgerliga fördelningspolitiken. Men socialdemokraterna förstärker effekterna genom att ändra i Handikappersättningen utan att ta hänsyn till den fördelningspolitiska aspekten som var en viktig orsak till att Handikappersättningen en gång infördes.

  Socialdemokraterna valde att inte vända denna utveckling när Stefan Löfven höll sitt ” lagt kort ligger” tal där partiet ställer sig bakom arbetslinjen som ju är borgerligt marknadsliberal politik om man inte att solidarisk vidtar åtgärder för att stödja personer som på normal väg inte klarar av få och behålla egen försörjning. Eller tänker på stödet till de som av samhället inte inte anses kunna tillföra något på arbetsmarknaden . ( kriterium för att få sjukersättning tillsvidare)

  Funktionsrätt Sverige har ställt 3 krav
  – att garantinivån i socialförsäkringen återställs till nivåerna för rådande lägsta avtalade löner på arbetsmarknaden och indexregleras mot den allmänna löneutvecklingen.
  – att personer med funktionsnedsättning får ett lagstadgat skydd för en miniminivå av disponibel inkomst när samtliga inkomster och utgifter vägts samman.
  – att äganderätten säkerställs även för de som aldrig kan jobba. Arv, gåvor, tillfälliga försäkringsersättningar eller andra oväntade inkomster ska inte påverka stöden för att klara den dagliga livsföringen.
  Dessa krav och att Lagen om stöd och service återställs till att fungera som det var då den infördes 1994 .

  Är det minsta vi kan begära om Sverige ska kunna anses inte vara ett land som förtrycker sina medborgare med funktionshinder.

  Sven-Peter Sörensson tidigare ombudsman i funktionshinderrörelsen. Numera levandes med sjukersättning tillsvidare.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: