Skrämselpropaganda blir fel

Idag 14 mars skriver Bengt Westerberg i DN Debatt om assistansen igen.

Att LASS var hans stora tillskott i 1994 års lagar om stöd och service till vissa funktionshindrade tillsammans med LSS som också var Bengt Lindqvists, det vi alla som var med på den tiden. Personli assistans har alltid varit en insats i LSS medan LASS numera är  med i socialförsäkringsbalken kap 51 assistansersättning, verkar vara mindre känt? Personlig assistans är och har alltid varit en av de 10 insatser i 9 § i LSS. Huvudman för LSS är sedan lagen infördes är respektive kommun. Om de så kallade ”grundläggande behoven” överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som ansvarar för att assistansersättning beviljas och då betalar kommunen bara de första 20 timmarna per vecka och staten betalar resten. FK uppgift är att överpröva kommunens beslut men det har utvecklas till att FK via sina 2 års omprövningar i praktiken blivit den som beslutar om personlig assistans och lämnar beslutet “i knät” på kommunen. Därav diskussionen om “övervältring” när assistansersättningen dras in.

I den debatt som nu är stor och högljudd (OBS, inget negativt i det!) så blir LSS lika med personlig assistans och Försäkringskassan huvudansvarig. Inget av detta är korrekt (se ovan).

Visst finns det problem med detta, att de övriga insatserna glöms bort, men det största problemet är nog att många nu tror att personlig assistans är den största insatsen i LSS trots att Daglig verksamhet är 3 gånger så stor i antal personer och att insatsen Särskilt boende är nära dubbel så stor i antal.

Det är inte vad jag retar mig på utan det som gör mig förbannad är när många av de som strider för assistans säger det som Bengt skriver i DN: ”Jag framhöll i min artikel att det finns tre huvudalternativ till assistans; institutionsboende (vanligen i gruppbostäder), hemtjänst och övervältring på anhöriga.”

Tanken med att kalla gruppbostad för institution är att föra våra tankar tillbaka till de riktiga institutioner som bland annat Karl Grunewald har beskrivit i sin stora bok ”Från idiot till medborgare”. Men det är ren skrämselpropaganda!

Bengt Westerberg om någon borde veta att det alltid är den enskildes behov som skall styra vilken insats i LSS som skall erbjudas. Och för många personer som får insatser enligt LSS är bostad med särskild service för vuxna(gruppbostad eller servicebostad) ett bättre alternativ än personlig assistans.

Debatten om hela LSS och hur myndigheter utför stödet enligt hela lagen borde vara det som diskuteras. Allas lika värde är ju grunden även för LSS och egentligen orsaken att lagen tillkom.

Social tagging: > >

11 Responses to Skrämselpropaganda blir fel

 1. Gunnar Råhlander skriver:

  Hej Harald
  Du missar poängen. Jag förstår att du är upprörd när gruppboende jämställs med institution vilket naturligtvis är fel. Vi ska vara glada att Bengt strider för LSS och att han får utrymme i DN.
  Men poängen är att det är inte gruppbostäder som ifrågasätts utan assistansen. Jag vet att Bengt Westerberg vet, om någon, att de är de personliga behoven som ska styra och det är det han försvarar. För de som har behov av assistans så måste det alternativet finnas kvar.
  Jag skulle förstå din upprördhet om debatten varit att gruppbostäderna ska läggas ner för att de är för institutions lika.
  Med vänlig hälsning,
  Gunnar Råhlander

  • Harald skriver:

   Jag ser problem även med övriga LSS som sker ute i kommunerna, speciellt drabbat är just gruppbostad som enligt lokalpolitiker är för dyrt. Det sparas på allt vilket drabbar de boende men även personalen.

   Det blir då min uppgift att synliggöra detta! Ibland genom att kritisera personer som gör ett fantastiskt jobb för att rädda assistansen. Att ställa den ena insatsen mot den andra leder helt fel och är nog vad vissa politiker vill, dvs. såå splittring i funktionshinderrörelsen.

   Vi har aldrig gemensamt varit så rika i vårt land, så pengar finns för LSS inklusive personlig assistans om bara viljan hos våra politiker finns.

   Mvh Harald

   • Lennart skriver:

    Visst finns det siffror som påvisar att alternativen till PA blir dyrare; ex. hemtjänst?
    Har du siffrorna, Harald?

    • Harald skriver:

     Hemtjänst är oftast dyrare per timme, men ofta pga. att personalen reser mellan sina kunder.
     Och att planeringen kostar. Men bland annat JAG (föreningen) har visat att det blir dyrare.
     De har även visat att Gruppbostad kan bli like dyr. Allt beror naturligtvis på behov av hjälp. Däremot kan ofta ställtiden användas effektivare i en gruppbostad.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Gruppboenden ska inte jämställas med institutioner, det håller jag med om Harald. Jag håller också med om att det är viktigt och lyfta fram att LSS handlar mycket mer än bara personlig assistans. Det är inte givet att alla tycker att personlig assistans är det optimala. Av alla som är beviljade hjälp enligt LSS har ju bara i ca 25 % PA genom FK eller kommunerna.

  Däremot, det som regeringen gör är inte att ifrågasätta gruppbostäder, det är personlig assistans regeringen förklarat krig mot. Att assistansen får så mycket fokus beror på att:

  * Assistansfolket som jag själv tillhör har lyckats med att lyfta fram i debatten hur viktig insatsen personlig assistans är för vi som är beroende av den.

  * Även om det finns givetvis stora problem även i insatserna gruppboenden, ledsagning mm är det, trots allt ”bara” assistansen som står inför ett reellt hot att i praktiken avskaffas. Ja, så illa är det faktiskt. Jag och ca 20 000 personer till (medräknat de som har assistans beviljad av kommunerna) har vår assistans på nåder. Det känns, lite överdrivet som att leva med pistolmynningen riktad mot tinningen.

  • Harald skriver:

   Assistansfolket som du kallar er är duktiga att debattera. Och det är ingen tvekan att det behövs!
   Men det innebär inte att ni måste säga att gruppbostad är institution. Du gör det ju inte!
   Däremot är det problem med gruppbostäder i många kommuner. Och tyvärr kan de som bor där inte debattera, även det behöver de hjälp med.

  • Gunnar Råhlander skriver:

   Tack Thomas
   Du har verkligen formulerat det tydligt.
   Med vänlig hälsning,
   Gunnar

 3. Lennart skriver:

  Viktigt förtydligande, Harald. Inte ens politikerna som har ansvaret för LSS känner till hur ansvarsförhållandet mellan Försäkringskassan och kommunerna ser ut.
  Reclaim LSS.

 4. Ulrika Lindgren skriver:

  Tack Harald för ett mycket tydliggörande inlägg i debatten. Vi ska ej tappa styrfart i arbetet med LSS och ägna oss åt inbördes käbbel. Det är våra LSS-behövande medlemmar minst av allt betjänta av!

 5. Thomas Juneborg skriver:

  Harald; Själv tycker jag som sagt det är mycket olyckligt att så så många i brukarrörelsen sätter likhetstecken mellan gruppbostad och institution. Det gagnar ingen i berörd person. Varför har det blivit så? Jag tror den viktigaste förklaringen är att många kände att livskvaliteten ökade oerhört mycket när LASS/assistansreformen kom till nu är vi som kollektiv livrädda för att förlora det vi uppnådde med en då unik lagstiftning

  Jag är för övrigt själv rädd att förlora den personliga assistansen. Inget ont om de som tycker att gruppbostad är ett bättre alternativ men själv skulle det verkligen kännas som många steg neråt i livskvalitet om jag tvingades lämna min bostad för att flytta in på ett gruppboende. För utan assistansen kan jag inte bo i egen lägenhet. Så enkelt är det.

  • Harald skriver:

   Du vet Thomas att jag varken vill ha barnboende eller vill att personer som du som med assistans kan leva ett eget liv som vi andra ska tvingas bo i gruppbostad för att ingen myndighet vill betala för personlig assistans! Alla som tillhör LSS-gruppen ska ju få de insatser de har behov av. Det är grunden i lagen som vissa verkar ha glömt.
   Men det är inte ok att därför kalla gruppbostad som 27 tusen personer bor i för institution. Vilket ju du som gått föredöme bland ”assistansfolket” aldrig gör! Heder åt dig och jag hoppas verkligen att du får behålla din frihet som du önskar!

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: