Reclaim LSS! – ett upprop!

Igår pratade jag med två FUB-medlemmar från olika delar av Sverige. Båda två företrädde personer som precis nyligen blivit av med alla sina assistanstimmar. Förtvivlan var fullständigt total! I båda fallen kommer det vuxna barnet inte längre att kunna bo kvar där han/hon vill utan blir nu i praktiken hänvisad till en gruppbostad. Farhågorna vi har sett besannas nu.

Att ha rätt att välja hur man vill bo är en rättighet enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; närmare bestämt artikel 19. Att i praktiken bli tvingad att flytta från en gruppbostad (som Anders blev i det uppmärksammade fallet i vår) eller att tvingas att flytta från sitt hem till en gruppbostad bryter mot artikel 19.

Sverige har återigen fått kritik av FN vad gäller neddragningar inom personlig assistans. Nästan samtidigt som kritiken kom blev det klart att Sverige får plats i FN:s säkerhetsråd. Regeringen tar inte kritiken från FN på allvar. Den har kommit flera gånger. Istället monterar man nu sakta ned personlig assistans och med den också övriga LSS-insatser. Hur väl rimmar en plats i säkerhetsrådet med regeringens hantering av mänskliga rättigheter nationellt?

Jag var med och överlämnade FUB:s lagförslag rörande LSS till Åsa Regnér förra våren och jag kan bara konstatera att socialdepartementet inte har lyssnat alls.

Nu måste ni alla ute i landet resa på er! Gör era röster hörda! Skriv som privatpersoner. Skriv från era lokalföreningar och länsförbund! Gå ihop, mobilisera er gentemot regeringen och Åsa Regnér. Berätta vad som händer, hur det slår, vad konsekvenserna blir.

Karl Grunewald finns inte längre, men ni som drabbas av indragningarna finns. Ni kan göra skillnad! Tro inte annat! Ni vill inte se en återgång till institutioner, men det är det som just nu har börjat. Tillsammans måste vi resa oss upp. Tillsammans är vi starka och kan förändra!

Låt regeringen få läsa era berättelser om vad som just nu händer! Ge dem den kunskap och insikt de saknar, så att de kan ändra kurs.

Reclaim LSS!

8 Responses to Reclaim LSS! – ett upprop!

 1. Marita skriver:

  Vi ska göra vårt bästa!

 2. anneli lindholm skriver:

  Jag hade besök av lokaltidningen igår ( Blekinge läns tidning) och är medlem i FUB, RBU och Autism o Aspergerföreningen. Jag hade tipsat om en grupp på facebook ; Tack Vare Assistansen, där medlemmarna, som är snart 2500, skriver om sina erfarenheter. Berättelserna uppmanas också av gruppen att mejlas vidare till Åsa Regner. Jag gissar att hon fått en hel del mejl de sista tre veckorna sedan gruppen startades.

  Jag uppmanar alla som läser Elisabeths artikel här blir inspirerade och gör likadant…agera nu!

 3. Helena skriver:

  Bra! Vi kan göra skillnad tillsammans bara vi vågar höras.

 4. Blazena Westerlund skriver:

  Så boende i en gruppbostad är ett straff, återgång till institutioner, slut på det fria självständiga livet, etc., etc. Det verkar inte vara något alternativ man väljer frivilligt, längtar till, uppskattar. De som hamnar på en gruppbostad får skylla sig själva eller lägga skuld på sina föräldrar. Det är kontentan av alla era skrivelser på sistone.
  När blev LSS endast LASS? När ska ni på föreningar kämpa med samma iver för dem som bor på gruppbostäder? Även de vill bestämma över sina liv, över dag- och veckorutiner, välja vem som ska ta hand om deras personliga omvårdnad, vilken fritid de vill ha, när och med vem, etc.
  Det går inte att ha ”privilegierade” och ”parior” under samma lag. Naturligtvis blir ni inte tagna på allvar av politiker och tjänstemän när ni så tydligt företräder endast en grupp i LSS och inte kommer med friska kreativa förslag och lösningar även för den andra gruppen. Boende enl. LASS och gruppbostad måste göras likvärdiga och lika attraktiva. Innan det händer blir det inte lugnt i LSS:s sfär.

  • Harald skriver:

   Hej Blazena,
   Om du läser mitt inlägg på min blogg på Heja Olika så tycker jag som du att det blivit för mycket om personlig assistans och för lite om de andra insatserna:
   http://hejaolika.se/blogg/lss-ar-mer-personlig-assistans

   Vi måste på samma sätt i alla lokalföreningar se till att Gruppbostad inte blir en institution! Nästa inlägg från mig här kommer att handla om det! Både du och jag vet att det finns bra gruppbostäder. Men vi har fått jobba hårt för detta. Dt behövs ett upprop om detta till alla lokalföreningar i FUB och länsförbund i Autism & Asperger förbundet.
   Mvh Harald

   • Harald skriver:

    Hej igen Blazena,
    Jag upptäckte när jag gick in och valde ”Boende” på sajten att jag skrivit en hel del om problem och åtgärder som behövs avseende gruppbostad. Så mitt inlägg blir mer riktat mot ansvarig minister och till utredaren att inte glömma bort de andra insatserna i LSS. Och att ändra det ensidiga fokuset på ekonomi till kvalitet och måluppfyllelse av LSS.
    Mvh Harald

 5. anneli lindholm skriver:

  Hej Blazena

  Jag har själv inte den uppfattningen att Gruppbostad skulle vara ett ”andra sortens boende” Jag har en syster som bor i Gruppbostad enl. LSS och för min son, som nu bor hemma och har assistans ( är 16 år) är gruppbostad det alternativ jag ser som självklart för honom. Han är van vid en stor familj och att finnas i ett socialt sammanhang och jag har mycket goda erfarenheter av sådant boende. Hans assistans är avgörande för hela vår familj och inte bara för min son. En indragning av hans assistans skulle innebära katastrof för oss i familjen och förmodligen sluta med att sonen får flytta hemifrån vid en alltför ung ålder.
  Visst har Assistansen tagit plats i diskussionerna nu, men jag ser inte att de ställs assistans mot boende utan snarare en assistans med kvalitet mot assistansens totala urholkande. Ett ”dåligt” gruppboende kan bli bättre medan assistansen som dras in för de som bor i eget boende innebär att de måste flytta. Det är ett mycket större ingrepp i en människas liv och jag kan tänka mej att det är den oron som hörs högt nu.
  Det som är värt att starkt reagera på då det gäller våra gruppboenden är det antal de planeras byggas för och att starkt argumentera för Den lilla gruppens princip för att bevara den kvalitet som LSS ska stå för.

 6. Björn Wilhelmsson skriver:

  Inhumant!

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: