Reclaim LSS 10 i topp 2015

Nu är det dags att summera reclaimLSS för förra året med 10 topp listan.

Av de mest lästa inläggen år 2015 var bara 2 skrivna det året. Hälften var från år 2012 och tidigare. Jag vill inte se det som negativt utan tvärtom att nya läsare kommit in och att många använder sajten som ett sätt att få mer information om LSS – helt i linje med vad vi önskar! Informationen i övrig media om LSS handlar mest om personlig assistans och fusk samt om ökade kostnader. Några av de mest lästa inläggen hör just till kategorin ”information/FAQ”.

De 10 mest lästa inläggen 2015:

Nr 1 Principen självbestämmande i LSS

Är en av de grundläggande principerna i LSS! Inte alltid lätt att klara av vid grav utvecklingsstörning, men ibland försöker inte ens våra myndigheter….

Nr 2 Funktionshindrade med aktivitets- och sjukersättning betalar högst skatt

Ytterst märkligt att just vår grupp ”förtidspensionärer” skall betala till och med högre skatt än ålderspensionärer! När dessa ålderspensionärer får sina sänkningar ”glöms” vår grupp bort!

Nr 3 Det är en skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå

Många som förordar att LSS skall bort och ersättas av SoL tycker att det inte finns någon skillnad – då förstår de inte (vill de inte förstå) svenska…..

Nr 4 Vad är Habiliteringsersättning

Många av de personer som är arbetstagare på Daglig Verksamhet ser detta som sin lön. De vill ha som andra någon ersättning för de timmar de jobbar, åtminstone inte betala för att jobba!

Nr 5 Hur påverkar våra attityder våra beslut

Inga beslut är helt objektiva. Ett beslut grundas på de objektiva regler som finns (juridik/allmänna värderingar) men påverkas av vad vi tycker (attityder) och detta tillsammans bestämmer hur vi gör (agerar/beslutar). Attityderna mot vår grupp har försämrats sedan 1993 då LSS-lagen antogs enhälligt av Riksdagen! Jag brukar säga att vi lever i ett ”ego-samhälle”….

Nr 6 Normaliseringsprincipen

Normaliseringsprincipen lanserades av Bengt Nirje som var ombudsman på FUB mellan 1961-70. Principen föddes som en reaktion på institutioner och förtrycket mot personer med utvecklingsstörning. Idag är det en av grunderna i LSS ”ett liv som alla andra”.

Nr 7 LSS handlar om särskilda behov – inte pengar

I en tid där all debatt handlar om kostnader för LSS och om vi har råd – vill jag påpeka att LSS inte handlar om pengar och att kostnad eller resursbrist inte är skäl till avslag av en insats, vilket HFD tidigt slagit fast, utan allt skall utgå från den enskildas behov som skall uppfyllas eller inte.

Nr 8 Lögn, förbannad lögn och statistik

Ibland blir jag trött på att felaktiga siffror används i media – inte bara ibland utan oftast.

Nr 9 Är LSS en rättighetslag i praktiken

LSS är en rättighetslag. Det innebär att personer som bedöms tillhöra personkretsen och som också bedöms ha ett behov av insatser kan kräva dessa insatser av samhället. Anledningen till att LSS utformades som en rättighetslag var för att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle garanteras stöd…….

Nr 10 Vad är goda levnadsvillkor enligt LSS

Det här inlägget är formulerat av Klippan, den grupp som finns i FUB där bara de med egen utvecklingsstörning får tillhöra. Jag tyckte det var så bra som en förstärkning till inlägget i Nr 3 ovan.

 

 

Social tagging:

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: