Vad är ok att säga?

När jag läste DN i helgen slog det mig väldigt tydligt att i flyktingdebatten är det inte ok att säga att asylinvandring kostar för mycket! DN hade intervjuat några ansvariga i kommuner som är mer kända för att vilja prioritera låga skatter än socialt arbete och att bygga hyreslägenheter. Men ingen av dem nämnde kostnad utan i stället var problemet boende för nyanlända.

När det gäller LSS och speciellet personlig assistans är det från år 2009 och framåt helt ok att säga att insatsen är för dyr. Det är numera även ok att säga att det är ett omfattande fusk i assistansersättningen, att det finns ett stort överutnyttjande av personlig assistans och att LSS i kommunerna inkräktar på andra sociala insatser. Så lät det definitivt inte 1993 då reformen infördes i samförstånd mellan de stora partierna.

Vi och några andra försvarare av LSS har försökt visa på att nettokostnaderna för samhället inte är så höga och att det finns stora arbetsmarknadsvinster därtill. Vi har dock inte lyckats så bra, då media inte är intresserade av detta.

I en intervju i början av denna månad av en jurist från SKL, anser hon att det är en missuppfattning att det ska vara en högre standard i LSS än i SoL, för att insatserna i LSS ska ge ”goda levnadsvillkor” medan insatserna i SoL ska ge ”skälig levnadsnivå”. Hon säger vidare:

”Goda levnadsvillkor i LSS är en kvalitetsnivå på insatserna men det påverkar inte bedömningen av någons rätt till insats eller vad som ryms i varje insats. Skälig levnadsnivå däremot är inte bara en nivåbestämning utan begreppet ger också uttryck för vilken form av insats, vård och behandling, andra stödformer eller ekonomiskt bistånd som kan komma ifråga.”

Själva beskrivningen att goda levnadsvillkor är en kvalitetsangivelse är korrekt! Men fortsättningen om att SoL skulle vara tydligare är inte korrekt. Hon ”glömmer” att LSS har 10 noggrant specificerade insatser. Hon ”glömmer” också att det finns en tydlig beskrivning av vad LSS skall ge enligt propositionen och enligt lagen:

”Målet är att verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas. Insatserna skall ge den enskilde möjlighet att leva som andra, trots sina funktionsnedsättningar.”

Hon ställer också utsatta grupper mot varandra i sitt exempel om familjehem i LSS vs. SoL.

Just att ställa svaga grupper mot varandra har blivit en strategi från ansvariga. Vi har hört det nyligen från regeringsföreträdare och läst om det i media. Sorgligt nog har det smittat av sig till våra egna intresseorganisationer, som till exempel talar om ”övervältring av kostnader” i stället för att försvara insatsen.

Ett annat exempel från nu i somras är Föreningen JAGs rapport ”Gruppbostad dyrare än personlig assistans”. Kalkylen man gjort i en jämförelse av personer med de största behoven i gruppbostad respektive personlig assistans är i huvudsak korrekt. Men vad är syftet med att visa detta? Att vår grupp kostar oavsett? LSS består av 10 insatser och alla är viktiga!

Vi måste alla som värnar om LSS stå upp gemensamt för att få ett kraftfullt genomslag i försvaret av lagen! Låt oss inte luras in i kostnadsdialoger, att vi skall vara nöjda med det som erbjuds. Det finns så många andra betydligt mer lönsamma källor för staten och kommunerna att hitta pengar att spara eller ta in, att agera Robin Hood snarare än Sheriffen av Nottingham!

Men det är väl inte ok att säga?

Social tagging: >

3 Responses to Vad är ok att säga?

 1. Gunnar Råhlander skriver:

  Hej
  Tack för en bra artikel.
  Dock måste man sätta in JAGs jämförelse mellan gruppbostad och assistans i sitt sammanhang. Det har förekommit att utredare som utreder assistanskostnaderna tycker att om man har stora behov så ska det inte vara tillåtet med assistans på grund av kostnaderna. Det är nog grunden för JAGs uttalande.
  I övrigt så är det en ganska begränsad debatt om kostnaderna för LSS om man tar bort assistansen.
  Med vänlig hälsning,
  Gunnar Råhlander

 2. Carin Fremling skriver:

  Hej,
  Du har så rätt i så mycket du skriver.
  Jag har en fråga var kan man läsa om förarbetena till LSS lagen?
  Hälsningar Carin Fremling

  • Harald skriver:

   Hej.
   Korrekt att jag använder propositionen som uppslagsverk när själva lagtexten är svår att tyda! Liksom alla jurister i förvaltningsrätten skall göra. Propositionen bygger i sin tur på 1989 års handikapputredning där huvudbetänkandet bara finns i bokform att låna på bibliotek ”Handikapp Välfärd Rättvisa” SOU 1991:46.
   Länk till Propositionen i pdf
   Mvh Harald

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: