LSS utvecklingen i siffror 2010-2013

 

Det saknas en objektiv sammanställning över antal personer och kostnader för LSS insatser. Siffror finns tillgängligt hos SCB och Försäkringskassan. Jag har gjort en sammanställning av dessa.

Totalt har LSS exkluderat personlig assistans från 2010 till 2013 ökat med 5 % i antal personer och likaså i kostnad i 2013-års pris.

Boende har ökat under perioden med 11 % i antal (knappt 3 % per år) och med 7,5 % i kostnad (knappt 2 % per år) dvs. kostnad per person har minskat, vilket vi sett i kvalitetssänkningar i boende.

Daglig Verksamhet (DV) har ökat under perioden med 7 % i antal (knappt 2 % per år) och likaså i kostnad.

Ledsagarservice har minskat med 9 % i antal och ungefär lika i kostnader! Här ser vi det vi sagt i våra rapporter från Förvaltningsrätterna. Bara för att du bor i gruppbostad nekas du numera regelbundet ledsagare. Detsamma börjar synas även för kontaktperson som vi visat i vår senaste rapport.

Övriga insatser (exkl. personlig assistans fortfarande) står still under perioden eller minskar något.

Totalt ökar personlig assistans i antal personer under perioden med blygsamma 2 % (0,5 % per år). Under samma period ökar dock kostnaderna med 14 % (3,5 % per år). Det innebär fler timmar per person. Orsaken till detta kan nog bara de stora assistansbolagen och/eller Försäkringskassan svara på.

 

 

Social tagging: >

4 Responses to LSS utvecklingen i siffror 2010-2013

 1. Peter skriver:

  Ökningen av assistanskostnaderna, det är ju det som diskuteras och är intressant. Rimligen borde det bero på att de som får assistans idag är färre men får fler timmar än som det var förut. Då undrar man vad som skett med de som idag inte får assistans. Som det är redovisat kostnadsmässigt, skiljer man på assistans via FK och personlig assistans enligt LSS via kommunerna? Det vore intressant att titta på den uppdelningen.

  • Harald skriver:

   Peter,
   Knappt 20 % av antalet personer som har assistans har det via kommunen knappt 4 tusen av totalt 20 tusen.Av kostnader representerar de knappt 15 %. 4 miljarder av totalt 27 miljarder. Dvs. de har i snitt något färre timmar per person än de som får via FK.

   Antalet personer som fått personlig assistans via FK var år 2005 13.6 tusen personer för att pika år 2010 med drygt 16 tusen personer vilket det är fortfarande år 2013. En liknade utveckling har varit på de som fått assistans via kommunen från 3,6 tusen personer 2005 till 3,9 tusen personer 2013.

   Om några har mist sin assistansersättning framgår som du ser inte av denna statistik. I de stabila antalssiffrorna kan naturligtvis döljas att några mist och några nya fått?

   • Peter skriver:

    Ja, precis. Det jag misstänker är en förskjutning så att de som idag har assistans är sådana som behöver mer assistans än de som fått det tidigare dvs det sker en utsållning så att de med mindre assistansbehov inte längre får assistans via FK utan via kommunerna som allmänt sett ger samma person färre antal timmar än FK skulle ha givit. Man får därmed en anrikning inom gruppen av de som får assistans av sådana personer med större assistansbehov så även om gruppen inte är större än förut så har de större hjälpbehov och då blir det ju alldeles naturligt att det kostar mer eftersom hjälpbehovet är större. Jag tycker med andra ord att det är viktigt att analysera orsaken i grunden till de så kallade kostnadsökningarna som jag inte tror beror på annat än naturliga orsaker.

    • Harald skriver:

     Kostnadsökningen från 2010 är per person högst i kommunal assistans.
     Slutsatsen du drar om ”utsållning” känns tveksam.
     Det är kanske är naturligt att behovet ökar med ålder?

     Men det kan också finnas andra orsaker? Jag har därför avstått att gissa.

     Som jag skrev i inlägget så kan nog bara FK och Assistansbolagen svara på dessa frågor.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: