IVO:s prioriteringar inför 2015

På IVO-dagen presenterade Inspektionen för vård och omsorg sina prioriteringar för den egeninitierade granskningen år 2015 (Ni hittar hela underlaget här). Inom socialtjänstområdet ska de prioritera dessa identifierade riskområden:

Samverkan och vård- och omsorgskjedan

Informations och kommunikation mellan olika aktörer – exempelvis vårdplanering.

Oklara ansvarförhållanden mellan aktörer.

Otydliga eller skiljande avtal och riktlinjer mellan aktörer – som exempelvis kan försvåra samverkan.

Myndighetsutövningen inom socialtjänsten

Verkställande och uppföljning – exempelvis icke uppdaterade genomförandeplaner.

Bristande förhandsbedömningar  – exempelvis att man inte tar orosanmälningar på allvar.

Bristande uppföljning och utvärdering av eget arbete – exempelvis vilka metoder som används.

Brist på kontinuitet – exempelvis långa utredningstider

Kompetens och personalrelaterade problem

Kunskapsbrister hos personal som inte kompenseras

Brister i ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning mellan yrkesgrupperna

Brist på kontinuitet, särskilt socialsekreterare.

Chef- och ledarskap.

Jag skulle vilja se:

En sammanhållen granskning som belyser helheten, en granskning som utgår från en individ. Det skulle exempelvis kunna visa på hur man får avslag eller indragen kontaktperson kan påverka boendesituationen. En individ inriktad granskning, som utgår från ett medborgarperspektiv och inte ett organisatoriskt perspektiv. Det är lätt att kritisera organisationen, frågan är om det hjälper? Risken är att man endast gör om sin organisation.

Visserligen blir individuella anmälningar en form av granskning som utgår från individen men, det finns inte på aggregerad nivå vilket är problemet. Ett större grepp och en genomtänkt granskning som utgår från individen är välbehövligt.

2 Responses to IVO:s prioriteringar inför 2015

  1. Embla skriver:

    Jag tycker att IVO borde prioritera socialtjänstens bristfälliga utredningar och inkommande klagomål om det! Inhämta mer uppgifter från de drabbade och prata med dem! Socialtjänstemännen har ett förtroendemandat de många gånger inte förtjänar. Domstolarna vidimerar socialtjänstens beslut, som är ofta är baserade på rena lögner och manipulationer. Socialtjänsten vet hur de skall bygga upp utredningen rent principiellt för att inte få klagomål från IVO eller JO, men de tar inte reda sanningshalten eller de faktiska omständigheterna i utredningen. Många familjer idag lider svår av sviterna av socialtjänstens myndighetsövergrepp, och övriga instansers tandlöshet, en förlorad barndom går inte i repris!

  2. Elisabet Clason skriver:

    IVOs viktigaste ansvar är att se till att alla barn och föräldrar får hjälp istället för stjälp, att Socialtjänstens utredningar är objektiva och enbart grundade på fakta.

    Idag separeras barn från sina biologiska föräldrar med hjälp av lögner, förtal och ren ärekränkning samtidigt som andra, trots orosanmälningar, lämnas kvar.

Lämna ett svar till Embla Avbryt svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: