Inger Wästbergs tal på LSS20-festen 18 okt

 

Inger Wästbergs tal på LSS20-festen

Det är roligt att få vara med den här kvällen. Det är en viktig reform vi uppmärksammar.

LSS syfte är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Och att göra det på ett sätt som ger den enskilde rätt att bestämma och värnar om den individens integritet.

Den tid då många människor med funktionsnedsättning isolerades och hänvisades till institutionsboende ligger inte så långt bort. När jag själv kom till socialdepartementet för att arbeta med LSS-reformen hade jag i många år arbetat i Stockholms läns landsting – med omsorgslagen som verktyg – med att lägga ner institutioner som Björnkulla och Carlslund – där hundratals människor bodde.

När vi skapade LSS fick vi kritik – inte minst från Kommunförbundet, dagens SKL, för att LSS blev en rättighetslag – som därmed gav den enskilde rätt att överklaga kommunala beslut. Att den blev en rättighetslag var centralt – makten ska ligga hos individen inte hos kommunen. Situationen idag är inte bra för många med funktionsnedsättning – men den skulle vara långt sämre om LSS inte blivit en rättighetslag. Sedan var det en integrerad del av beslutet att det skulle finnas en handikappombudsman som främjade rättigheterna och stöttade dem som utnyttjade dem. Det är en försvagning av lagstiftningen att det inte längre finns en särskild handikappombudsman.

Assistansreformen har blivit en framgång. Den har också lyft fram det obetalda arbete som många, oftast mödrar, gjort. Deras insatser har blivit synliga och delvis betalda. I min egen forskning hade jag visat att stödformerna inte fungerade för familjer med barn med flera funktionsnedsättningar. I bästa fall fanns stöd för 40 timmar i veckan, men veckan har ju 168 timmar. Det blev en viktig utgångspunkt för att genom LSS göra osynligt kvinnoarbete synligt.

Vi har dock sett en backlash, där kommuner mobiliserat för att minska sina omsorgskostnader. Den svenska kommunsektorn står för närmare 25 % av Sveriges samlade inkomster och utgifter, närmare 1000 miljarder kr. Det representerar en oerhörd ekonomisk styrka.

När kommuner nu väljer att anlita ett juridiskt konsultföretag för att kunna ge avslag och sedan vinna juridiska mål ser vi en total asymmetri: På den ena sidan en individ med funktionsnedsättning, på den andra en ekonomisk koloss med nästan obegränsade ekonomiska muskler.

Kommuner har velat skapa en ny praxis och en säker form för framtida avslag. Som verktyg använder man utsatta människors behov av stöd. Det visar att opinionsbildningsarbetet för att LSS ska ha innehåll måste fortsätta.

Det kräver starka organisationer, men inte minst starka individer. Utan personer som Adolf Ratzka, Gerd Andén, Wilhelm Ekensten, Agneta Vikenger, Anne Marie Wendelholt och många fler hade LSS-lagstiftningen kanske inte kommit till. Fortfarande behövs eldsjälarna.

Social tagging:

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: