Rättssäkerhet i LSS steg 1

 

Första steget i rättssäkerhetskedjan är biståndshandläggaren.

Biståndshandläggarnas uppdrag saknar rättssäkerhet eftersom den tillåts styras av kommunala politiska direktiv!

LSS (Lagen om Stöd och Service från 1993) kom till för att garantera stöd till några av samhällets mest utsatta och tidigare sämst behandlade människor i vårt land.

En enig riksdag med samtliga politiker stod bakom denna lag och att den behövdes.

LSS är en rättighetslag där det Individuella perspektivet och enskilda behov ska vara styrande. Lagen ska vara en garanti för Goda levnadsvillkor och att människor med en funktionsnedsättning ska få Leva som andra utan en funktionsnedsättning.

De första åren efter lagens tillkomst gavs stöd och hjälp ifrån biståndsenheten och dess handläggare för att man skulle få sin rätt till lagstadgat stöd. Man möttes av empati och en vilja att förstå den svåra situation som många befann sig i.

Lagen tolkades efter dess mening och insatser beviljades när det var tydligt att rätten till stödet fanns. Man kunde få avslag till sökt insats men kunde då få hjälp på annat sätt istället.

I dag beskrivs kontakten med handläggare på biståndsenheten tvärtom. Företrädare beskriver allt oftare ett dåligt och upplevt kränkande bemötande och ett bristande empatiskt förhållningssätt.

Tolkningar av lagen görs till nackdel för den sökande, handläggaren söker aktivt domar och anledningar till att avslå sökt insats hur uppenbart rätten än finns till sökt insats. I Falkenberg finns erfarenhet av handläggning och beslut som grundar sig på uppenbara missvinklingar, enbart med syfte att motivera ett avslag.

Att mötas av handläggare som saknar förmåga eller vilja att lyssna och förstå är oacceptabelt och sätter rättssäkerheten ur spel.

Det ska istället finnas garanti för ett bemötande som präglas av förståelse, lyhördhet, kunskap och förmåga att skapa en känsla av tillit. (Detta kostar inget). Varje handläggare bör ha dessa kvalitéer och saknas dessa har man rätt att kräva annan handläggare.

Efter framförd kritik till biståndsenheten i Falkenberg har man i dag ett bättre bemötande (som sagt var det kostar inget) men samma negativa sätt i sitt beslutsfattande.

Handläggningen ska också vara frånkopplad lokala politiker och deras individuella tolkningar av lagen och dess intentioner.

/Willy Engebrethsen

 

Social tagging:

2 Responses to Rättssäkerhet i LSS steg 1

 1. Harald skriver:

  Bra Willy!

  En LSS-handläggare skall objektivt utreda individens individuell behov – utan att snegla på annat än lagens intentioner.

  Kostnaderna är inte handläggarens problem och utjämnas dessutom mellan Sveriges alla kommuner i LSS-utjämningssystemet.

  Jag ser fram mot Steg 2.

 2. Mai Eriksson skriver:

  Har under det senaste åren blivit allmer medveten om att den lokala politiken måste bli medvetna om vad handläggarnas beslut resulterar i. Konsekvenserna av neddragning vad gäller ledsagning, avlösning och kontaktpersoner handlar ytterst om under vilka villkor medborgaren ska leva i den egna kommunen. Ofta vet den lokala nämndordföranden minst om vilka principiella beslut som tas på myndigheten och vilka konsekvenser det får för den enskilde. Mycket hålls undan från politikerna.

  Ekonomi, byggplaner och mycket, mycket mer vad gäller tillgänglighet är politikens ansvar inte handläggarnas.

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: