Några reflektioner från LSS-debatten den 8 maj

Den 8 maj arrangerade FUB Stockholms län tillsammans med Habiliteringspsykologerna POMS en debatt om LSS. Paneldeltagarna var riksdagsledamöter och representerade fyra partier. Från Socialdemokraterna kom Teres Lindberg, som är suppleant i Skatteutskottet och tidigare varit suppleant i Socialutskottet. Från Folkpartiet kom Stefan Käll som bland annat är suppleant i Socialförsäkringsutskottet. Moderaterna representerades av Margareta B Kjellin som är ledamot i socialutskottet. Från Vänsterparitet kom Eva Olofsson som också är ledamot i socialutskottet. Debatten modererades av Barbro Lewin, forskarnätverket vid Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet.

Debatten utgick från tre huvudområden: ekonomi, självbestämmande och rättsäkerhet.

Det första området var ekonomi. Personer med insatser enligt LSS lever ofta i fattigdom och Sveriges kommuner och landsting har uppmärksammat fler personer blir beroende av försörjningsstöd. Detta på grund av höga hyror i LSS-boenden och låga inkomster. Svaren från riksdagsledamöterna var främst att öka möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning. Stefan Käll menade att Folkpartiet kommer lansera den danska varianten flexjobb. Individen får full lön men när man på grund av bristande arbetsförmåga inte kan arbeta går staten in och betalar individens lön. Eva Olofson menade att bostadstillägget för personer med funktionsnedsättning måste höjas. Höjda bostadstillägg var också vad Riksförbundet FUB föreslog på DN debatt i fredags. FUB menade också att det är hög tid att avskaffa förmögenhetsprövningen och endast pröva själva inkomsten, det vill säga avkastning på förmögenhet.

En hel del av debatten kretsade kring rättsäkerhetsfrågor. Inte minst då det kommit ett flertal domar som går stick i stäv med intentionen i LSS. Man var överens om att det i vissa fall kommit domar som knappast ligger i linje med lagens intention, exempelvis den om tvångsflytten. Margareta B Kjellin menade att det är problematiskt när Riksdagens vilja inte få genomslag i domstolen och Teres Lindberg fyllde på om menade att Riksdagen i dessa fall ska ändra eller tydliggöra lagen. Angående att vi ser fler mål i rätterna menade Stefan Käll att det behövs rättsombud.

Sammanfattningsvis var det intressanta diskussioner men utan att några tydliga förslag på förändringar framtonande. Men det är trots allt tydligt att vi behöver se förändringar inom LSS-området. Inte minst bör lagen tydliggöras för tydligare återspegla dess intention. Vad gäller den ekonomiska situationen behövs också ett antal förändringar och de som FUB föreslog i DN är ett första steg på vägen. Även förslaget om en mer inkluderande arbetsmarknad, exempelvis via flexjobb, är intressant.

En kommentar till Några reflektioner från LSS-debatten den 8 maj

  1. Eva-Mari skriver:

    ALLA tycks förstå problemen!
    MEN, ingen vill göra något!
    HUR, kommer vi dit?!

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: