I dag är det 1 Maj och jag tänker demonstrera!

Ja, inte som brukligt genom att gå i något 1 maj-tåg. Jag tänker demonstrera för att personer med funktionsnedsättning skall ha samma rättigheter (och för all del skyldigheter), som alla andra medborgare i detta land.

Nu har vi följt indragningen av personlig assistans, som gjort att en stor del personer fått sina liv sönderslagna.

Vi ser dagligen att personer som behöver samhället hjälp för att få drägliga levnadsvillkor, gång på gång får avslag på begärda LSS- insatser.

För de som ändå haft tur att få en insats beviljad, så har kvalitén i många verksamheter blivit mycket sämre. Man upphandlar allt från assistans till personers egna hem. Man köper och säljer alltså med de människor, som har de allra största behoven av hjälp och stöd från samhället! Med upphandlingarna följer nya aktörer, som alltför ofta drar ner på personal! Mindre personal, som i sin tur drabbar den enskilde.

Och sen finns det ingen som granskar att utförarna har rätt antal personal, eller gör det som de enligt kravspecifikationen, och LSS-lagen skall göra. En del utförare vet tyvärr inte ens hur de skall tolka ”medbestämmande, goda levnadsvillkor, individuellt utformat stöd, självständighet, jämlikhet, delaktighet i samhällslivet eller att få leva som andra”.

Och den som skall sörja för att individen faktiskt får det den har rätt till, i många fall den gode mannen, vet inte heller vilka krav de kan ställa. Givetvis finns det många gode män som utför sitt uppdrag exemplariskt, men andelen gode män som inte kan LSS-lagen är tyvärr alltför många. Och just den senare kategorin, vet då inte hur de skall granska att verksamheterna är av god kvalité samt uppfyller denna lags intentioner.

De som sen ska granska att gode mannen ser till att huvudmannen får allt den har rätt till enligt denna lag, är kommunens Överförmyndarnämnd. De granskar på sin höjd att huvudmannens årsredovisning stämmer, något annat granskas inte. I Linköpings kommun har jag hört att Överförmyndarnämnden vill ta bort uppdraget ”sörja för person”!? Ett uppdrag som många av oss anhöriga till personer med utvecklingsstörning, anser vara ett av de viktigaste uppdragen för en god man.

Hela systemet är i gungning och vem är det som blir drabbad? Jo de personer som är bland de mest utsatta i vårt samhälle, ”barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning”.

Detta är inte OK, i ett land som har råd att ta hand om alla invånare.

Nä nu har jag inte tid att klaga mer, nu tänker jag ut och demonstrera!

Upp till kamp och se till att vi tillsammans återtar LSS!

Eva-Mari

Social tagging:

En kommentar till I dag är det 1 Maj och jag tänker demonstrera!

  1. Karl-Olov Nordin skriver:

    Ja detta håller jag med om nu då.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: