Måste vi spara på LSS?

Att våra kommunansvariga tycker att LSS är för dyrt är det bakomliggande motivet till att kommuner, som vi såg i Kalla Fakta, köper in jurister för att lära handläggarer att säga nej till LSS insatser. Knappast det de säger ”att göra så rätt som möjligt”. Det är en replik som de lärt sig av juristen?

Jurister används också för att driva mål i Förvaltningsrätterna, för att få ”prejudikat” att använda som motiv i framtida avslag. Jag hoppas verkligen att enskilda med anhöriga inte låter sig skrämmas av detta utan överklagar. Ta hjälp av FUBs rättsombud så ökar chansen att få rätt. Du har rätt till kontaktperson och ledsagare om du inte kan få denna hjälp på annat sätt.

Man kan ju undra varför kommuner driver mål om kontaktperson, ledsagare och omkostnader för dessa, då själva rättsprocessen kostar betydligt med än insatserna? Självklart är motivet framtida besparingar genom ”prejudikat”. Väldigt få domar blir dock självklara prejudikat, då LSS är en individuell lag där varje person är unik. Ett LSS beslut skall utgå från den enskilde personens behov! Och en kontaktperson kan aldrig ersättas av en personal på boendet. En ledsagare behövs för enskilda aktiviteter, då personal på boendet inte räcker till för detta. Dessutom är väl personal dyrare än ledsagare och kontaktperson? Så bakomliggande motivet måste vara att du inte skall få dina enskilda aktiviteter?

Jag har i tidigare inlägg jämfört kostanaden för LSS med bidrag som jobbskatteavdrag, ROT & RUT, ränteavdrag mm. som är dyrare och ger mindre garanterade arbetstillfällen. Samt med andra sociala utgifter som föräldrapenning, barnbidrag, sjukpenning mm. som är lika stora eller nästan lika stora.

Väldigt få av dessa berör dock kommunens budget, så här är några jämförelser mellan LSS och andra kommunala utgifter. LSS står för ca 6-8 % av en kommuns nettokostnader. Äldreomsorgen kostar 1,5 ggr så mycket. Förskolan är dubbelt (2ggr) så dyr. Skolan är 4,5 ggr dyrare.

Att ”våra barn är vår framtid och måste få kosta” delar jag. Men jag tycker också (till skillnad mot kommunansvariga?) att vi även har råd att ge personer med allvarliga funktionshinder, de som tillhör LSS, möjlighet till ett liv som vi andra!

Så mitt svar på rubriken blir:

Sluta spara på LSS!

Social tagging:

3 Responses to Måste vi spara på LSS?

  1. Karl-Olov Nordin skriver:

    Hejsan!

    Jag som skriver denna kommentar heter Karl-Olov Nordin

    Och jag tycker inte att Kommunerna skall spara på LSS även om detta är Dyrt.

  2. Stefan bartsch skriver:

    Hej Vi som har haft. LSS ska ha kvar den. Spar inte på mensklia kostnader. Vi vill att man tar oss nu på allvar. Dra inte in på saker som man vet behövs livet ut för en hel del människor där jag som har haft LSS stöd och blivit fråntagen den hjälpen utan att man har get mig någon förklaring på detta sätt. dess utom har jag blivit av med hem hjälpen på 3 timmar i veckan när jag är i fortsatt behov av 3 timmar i veckan. Jag har ej fått någon förklaring varför,

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: