Om andra skulle leva som LSS-berättigade

Jag och Harald skriver idag fredag 29/11 i Dagens samhälle om behovet av rättshjälp. Nedan är en av anledningarna till detta behov inom LSS.

År 2012 fanns det 11 399 personer med LSS-insats i Stockholms län. Samma år avgjordes 979 LSS-mål i Stockholms förvaltningsrätt. Av de personer som har LSS insats var det ungefär 9 procent som var inblandade i rättsprocess.

Vad säger dessa siffror? De säger att många personer med funktionsnedsättning måste slåss för sina rättigheter. De säger också att minst 9 procent har fått avslag på en sökt insats. Dessa siffror ger dock inte möjlighet att bedöma hur många avslags som ges runt om i kommunerna. Många personer som får avslag har inte har kraft att överklaga. Dessa 979 mål kunde sannolikt bli många fler.

Om man går igenom domar i förvaltningsrätterna så är det sällan som domarna handlar om personkretstillhörighet. De flesta av dessa 979 mål handlar om personer som tillhör lagens personkrets men som av någon anledning fått avslag eller delavslag på sökt insats.

Låt oss sätta dessa siffror i ett perspektiv. Vi utgår från att det är ungefär 9 procent av personer med rättigheter som årligen måste överklaga beslut om stöd. En grundläggande princip i LSS är att man ska leva som andra. Om 9 procent av befolkning skulle behöva överklaga ett förvaltningsbeslut för att få ett gott liv, hur många ärenden skulle förvaltningsrätten då ha?

Vi är ungefär 9,5 miljoner invånare i landet, om 9 procent skulle överklaga ett förvaltningsbeslut skulle vi ha 855 000 mål i förvaltningsrätterna. 2012 var det i verkligheten 129 382 inkomna mål. Om andra, utan funktionsnedsättning, skulle leva som LSS-berättigade hade förvaltningsrätterna varit en välbesökt samhällsinstitution.

Social tagging:

En kommentar till Om andra skulle leva som LSS-berättigade

  1. Harald skriver:

    Idag lördag fick vi in en längre debattartikel i samma ämne i Föräldrakraft
    http://www.foraldrakraft.se/articles/r%C3%A4ttshj%C3%A4lp-saknas-i-lss

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: