Frågestunden 2: Förbehållsbelopp vs. Försörjningsstöd

Jag har fått frågan vad som är bäst (!) av förbehållsbelopp eller försörjningsstöd (socialhjälp).

Anledningen är naturligtvis att vi numera i gott sällskap av SKL bedriver en kampanj mot de orimligt höga hyrorna i gruppbostäder i vårt län. Det är ju kanske den enskilt största orsaken till att många i LSS gruppen hamnar i livslång fattigdom. Och som SKL skriver i sin kommentar till sin rapport; ”Att personer med behov av en plats i särskilt boende hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle är mycket otillfredsställande.”

Frågan ovan borde vara lätt att besvara utifrån sunt förnuft, men det komplicerade regelverket kring förbehållsbelopp, förmögenhetstillägg och tak i FK:s bostadsstödssystem har gjort det mer komplext.

Många kommuner applicerar inte förbehållsbelopp alls på funktionshinderområdet LSS. Orsaken till detta är att lagtexten är baserad på att särskilt boende skall debiteras från kommunen som en avgift. För boende enligt LSS har kommunerna av egna ekonomiska orsaker valt att kalla avgiften hyra. Lagligt ok men etiskt förkastligt! Trots denna mening i LSS; Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Om de struntar i detta så återstår bara försörjningsstöd.

Men om jag här i mitt svar bortser från dessa kommuner och teoretiskt besvarar frågan så ser kalkylerna ut som nedan. Jag räknar också för enkelhetens skull att du liksom de flesta i LSS gruppen inte har någon förmögenhet.

Förbehållsbeloppet (2013) är 5023 kr, det belopp du skall ha kvar när avgifter till kommunen är betalde plus även din nettohyra betald och detta dragits fån din inkomst efter skatt. Dessa pengar skall räcka till alla andra utgifter du har som t.ex. mat, kläder, resor, förbrukningsartiklar, glasögon, heminredning, fritids aktiviteter, cykel etc.

Försörjningsstödet är (2013) 3880 kr, dvs. 1140 kr lägre än förbehållsbeloppet. Men eftersom du i försörjningsstödet kan få hela din hyra betald och extra ersättning för hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, fackavgifter, läkarvård, medicin, tandvård etc. samt vid uppenbart behov även sällanvaror som cykel och möbler, så blir svaret inte så givet i en rent tekniskt ekonomisk kalkyl, vad som är ”bäst”.

Men som vi ifrågasatte i vår FAQ i ämnet och som även nu SKL gör, så är det inte LSS mening att en stor grupp funktionshindrade skall hänvisas till försörjningsstöd, då det inte är goda levnadsvillkor.

De kommuner som inte tar med hyran i kalkylen för förbehållsbelopp borde således ändra sitt fundamentalistiska synsätt till ett mer humanistiskt!

Frågan om avgift istället för hyra som du också ställt känns rent hypotetisk, då alla kommuner valt att ta hyra för gruppbostäder.

Jag återkommer hela tiden till intentionen i LSS om goda levnadsvillkor – ett liv som alla andras! Om våra ansvariga politiker och tjänstemän hade detta som ledstjärna skulle hela detta inlägg vara onödigt!

Social tagging: > >

En kommentar till Frågestunden 2: Förbehållsbelopp vs. Försörjningsstöd

  1. Redaktör skriver:

    Det finns kanske vissa personer som uppfattar detta inlägg som politiskt liksom ett tidigare; ”Vad är skillnaden mellan bidrag och avdrag?” Liksom då kan jag bara svara både ja och nej. Det är inte partipolitik men det är intressepolitik!

    Några kanske tycker att det är rättvist att de som har förmögenhet får mindre bostadsbidrag. Men då skall ni fundera på att förmögenhetsskatten är borttagen och att flera andra stora bidrag inte tar hänsyn till förmögenhet; som barnbidrag, föräldrapenning, arbetslöshetsstöd, sjukersättning, studiebidrag, läkemedelssubvention, m.fl.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: