Reflektioner från konferens om LSS och kompetens

I onsdags, 20 mars, hade Carpe sin nationella konferens om personalkompetens inom funktionshinderområdet. Vi har här många gånger uppmärksammat statens bristande intresse för att satsa på kompetens inom LSS, exempelvis genom att inte bidra med stimulansmedel för att utbilda personal i gruppbostäder och daglig verksamhet. På konferensen var Maria Larssons sakkunnige Ulrik Lindgren med och berättade om vad regeringen gjort under mandatperioden. Det mest positiva är satsningen på Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, som FUB varit drivande i (ladda ner rapporten Till mångas nytta här).

När det gäller LSS så har man dock inte mycket positivt att redovisa inför kommande val.

Som ett positivt exempel tog Ulrik Lindgren upp att man infört LOV. LOV är en reform som lovar mycket men som visat sig ha praktiska svårigheter. Vi har börjat se paradoxala konsekvenser av denna lagstiftning. Flera kommuner har infört LOV inom framförallt daglig verksamhet. Företag larmar nu om att kommunerna använder reformen för att spara pengar, vilket i sin tur har gjort att flera företag valt att inte gå med i valfrihetssystem. Det minskar utbudet i valfrihetssystemet vilket gör att LOV i praktiken minskar valfriheten för den enskilde, därav paradoxen. Än värre, i vissa fall har kommuner krävt att personer som i flera år haft en daglig verksamhet nu ska tvångsflyttas från sin verksamhet till en verksamhet som ingår i valfrihetssystemet. Det är naturligtvis helt orimligt, i strid med principerna om självbestämmande och inflytande i LSS. I strid med idén om valfrihet. Individen tvingas anpassa sig till ett system. Dessutom är det oetiskt, man ignorerar våra medlemmars behov av kontinuitet och trygghet. Man kör på utan att reflektera över konsekvenserna för individen.

Slutsats: konsekvenserna av LOV har hittills visat sig vara negativa.  Det är visserligen inte Socialdepartementets eller KDs fel utan kommunerna som praktiserar lagen, men de kan inte heller ignorera det, än mindre lyfta fram LOV som en odelat positiv förändring.

Vidare tog Ulrik Lindgren upp regeringens satsning på omvårdnadslyftet som nu även inkluderar funktionshinderområdet. Publiken invände och upplyste att det faktiskt bara inkluderar en satsning på SoL. Att man säger sig satsa på ett omvårdnadslyft inom funktionshinderområdet och samtidigt struntar i LSS är anmärkningsvärt.

Från konferensen i övrigt var det intressant att höra på Ann-Brith Davidsson, avdelningschef Funktionshinder, i Partille kommun. Eftersom det saknas en enhetlig titelatur för arbete inom LSS så har de har tagit saken i egna händer. De har infört två titlar, stödassistent och stödpedagog. För att tituleras stödassistent ska man ha relevant gymnasieutbildning. För att tituleras stödpedagog ska man ha 1 års relevant högskoleutbildning eller 200 YH poäng. Ett steg i rätt riktning!

Läs mer om Carpe här.

Social tagging: > >

En kommentar till Reflektioner från konferens om LSS och kompetens

  1. Harald skriver:

    LOV är på väg att haverera. Så blir det när idio… ideologi får styra över verkligheten, att en vällovlig reform används till annat än den var tänkt för och politikernas egen prestige hindrar att de ingriper.

    Att omvårdnadslytet inte gällde LSS var säkert klart för Maria L och stab redan från början – men de försökte/försöker vilseleda kritiker! Knappast snyggt.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: