Frågestunden: LSS-handläggarna som rättshjälp?

Vi får frågor till bloggen, några blir FAQs andra får personliga svar. Denna fråga blir till ett inlägg.

Fråga: Handläggare som följer kommunala politiska beslut om att begränsa kostnader och inte utefter ”meningen” i LSS-lagen, hur ska man agera som företrädare/god man? Är det rättssäkert när man möter handläggare som i sin tjänsteutövning gör allt för att undanhålla en rättighet och hänvisar till att överklaga. Behöver man hjälp med detta ska de vara behjälpliga. Hur kan man agera för att framlägga det orimliga i detta?

Svar: Ibland är det uppenbart att handläggarna inte gör en bedömning om behoven vid en sökt insats. Istället tar man beslut som är taffligt motiverade och det är ganska uppenbart att det handlar om att begränsa kostnader. Ett typiskt exempel är de kollektiva indragningar av insatsen kontaktperson som dyker upp med jämna mellanrum på olika håll i landet. Handläggarnas professionella bedömningar om den enskildes behov av stöd får stå tillbaka av olika anledningar. Kanske handlar det om direktiv från ledningen om att spara in på stödet. Det måste för handläggarna vara en otacksam situation, att inte kunna använda sin professionalism utan istället tvingas ta beslut i strid med LSS.

Det är som sagt orimligt att den man är i konflikt med ska hjälpa en att driva konflikten vidare. Att endast förlita sig på handläggarens bistånd vid ett överklagande utan ta hjälp av någon annan måste bedömmas som riskfyllt. Om man anser att handläggaren inte tagit ett bra beslut så finns det ju anledning att misstänka att handläggaren inte heller kommer att bidra med ett fullgott överklagande. Att handläggaren dessutom ska driva en process mot sitt eget beslut är problematiskt.

Det finns bättre rättshjälp att få, inte minst från FUBs rättsombud.

 Ställ gärna en fråga här.

Social tagging:

En kommentar till Frågestunden: LSS-handläggarna som rättshjälp?

 1. Lennart Tehage skriver:

  En förutsättning som gäller när man begär en insats enligt LSS och som våra kommunala handläggare och Förvaltningsdomstolar ofta förbiser eller ”glömmer” är att om en person ska kunna vägras en begärd insats enligt LSS krävs att behovet faktiskt tillgodoses på ett annat sätt.

  Detta till skillnad mot socialtjänstlagen, där det talas om att behovet kan tillgodoses på annat sätt.

  Vi behöver också på nytt lyfta fram § 15 i LSS där det står att till kommunens uppgift hör att:

  Till kommunens uppgifter hör att

  1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är

  2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda

  Som Harald skriver i sitt inlägg så vet vi att många LSS-handläggare tvingas ta på sig ”politiker-kavajen” och se till kommunens ekonomi när man fattar beslut. Det måste vara frustrerande situation för handläggarna att inte kunna (som lagen föreskriver) VERKA för att att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda och att man därmed gör sig skyldig till lagtrots.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: