Vad är vårdbidrag

Du kan få vårdbidrag om du vårdar ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning.

Barnet måste behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Du har också rätt till vårdbidrag om du har stora merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom.

Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet. Du kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Får du ersättning enbart för merkostnader gäller andra nivåer. Du kan i så fall få 36 eller 62,5 procent av prisbasbeloppet om året.

Läs mer hos Försäkringskassan

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: