Vad är handikappersättning

Om du är sjuk eller har funktionsnedsättning kan du få handikappersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år (då rätten till vårdbidrag upphör). För att du ska få handikappersättning krävs att du behöver hjälp i din dagliga livsföring, hjälp för att arbeta eller studera eller att du har extra kostnader på grund av din sjukdom eller din funktionsned­sättning. Ditt behov av hjälp ska vara direkt kopplat till din funktionsnedsättning, och det ska vara fråga om hjälp med sådant som du inte själv kan göra på grund av funktionsnedsätt­ningen.

Du behöver inte ha någon särskild sjukdom eller särskild funktionsnedsättning för att få handi­kappersättning. Men du ska ha ett läkarintyg som visar att du har en nedsättning av funk­tionsförmågan som påverkar din förmåga att klara av ditt dagliga liv, ditt arbete eller dina studier.

Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet beroende på vilket behov du har av hjälp och hur stora dina merkostnader är på grund av funktionsnedsättningen.

Om du enbart har höga merkostnader till följd av funktionsnedsättningen måste de uppgå till minst 28,5 procent av prisbasbeloppet för att du ska få handikappersättning.

Handikappersättning har upphört för nya ansökningar och ersatts av Merkostnadsersättning.

Läs mer hos Försäkringskassan

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: