Kommuner mörkar hyra i LSS gruppbostäder

”En viktig handikappolitisk princip är att en person inte skall ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder. Tanken är att ett omfattande behov av omvårdnad på grund av funktionshinder inte skall medföra en lägre levnadsstandard än den som gäller för personer utan motsvarande behov” (Ur LSS prop. 1992/93:159)

”En avgift bör kunna tas ut av huvudmannen för bostad.  Avgiften bör avse den enskildes privata bostad. Den enskilde bör däremot inte ha kostnader för gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.  De senare bör betraktas som del av den särskilda service och omvårdnad som skall ges i anslutning till bostaden.” (Ur prop. 1992/93:159)

Tydligt eller hur? Men så kom hyreslagen in i bilden.  Enligt den ger gemensamma lokaler kvaliteter som kan åsättas ett värde vid hyressättningen.

Några kommuner har i sin besparingsiver utnyttjat den möjligheten att ta betalt för gemensamma utrymmen i gruppbostäder. Ingen vill dock skylta med detta! Det är i princip omöjligt att ta reda på detta genom ”offentliga handlingar” på nätet eller än mindre genom medbogarinformation på kommunernas hemsidors ”vård och omsorgs flik”.

Vad är det man döljer? Att ingen egentligen räknar rätt? Det är ju ganska klart även efter HFD domarna och Hovrättsdomen att man inte får ta betalt för ytor som är personalutrymmen eller omsorgsutrymmen. Hur många gör det? Man får dessutom inte ta samma höga kvadratmeterpris för gemensamhetsytor som för boytor (lägenhetsyta). Hur många gör det?

Det är ju väldigt tydligt i LSS, att personerna som omfattas av lagen inte skall ha extra kostnader som beror på deras funktionshinder.

 Självklart har domstolarna inte gjort fel rent bokstavstroget juridiskt, men lika självklart har de gjort fel rent sunt förnuftsmässigt. Och det som egentligen är mest fel humanistiskt är att kommuner utnyttjar kryphålet!

Min kommun vill inte prata  om hur man räknar! SKL har ”ingen aning” om vilka kommuner som tar betalt för gemensamhetsytor i gruppbostäder och naturligtvis då inte heller hur? Annars är man väldigt bra på direktiv till sina medlemmar!

Som ”amatörpsykolog” skulle jag påstå att man döljer något man skäms för eller att man vet att man gör fel?

Vilket är det?

Social tagging: > > >

2 Responses to Kommuner mörkar hyra i LSS gruppbostäder

 1. Diana skriver:

  Jag tycker att det är dags att man kräver etiska koder både av de sittande politikerna liksom ekonomiska rådgivare och socionomer. Etiska koder som tydliggör deras roll i samhället och var deras gränser går för medborgare. Vi har många sådana koder idag inom människoorganisationerna, men de saknas för de som ska representerar våra medborgare, i samhället, vilket gör att de alltid kommer att leta kryphålen, därför så fungerar flera av dem. Eller så används dem för politiska syften. Varför ska de ha rätten att ställa ultimatum på enskilda människor eller grupper av människor, medan de själva är helt befriade från etiska och moraliska gränser? Varför har inte ekonomer, teknologer och socionomer någon etisk kod? Liksom varför är inte våra politiska förbund, ålagda etiska koder. Det finns FN:s och EU:s koder, men även där ser man idag att det finns en vilja att rasera dessa koder, för marknadsekonomiska intressen, och då oftast utifrån en persons egen status, makt eller ekonomisk vinning.

 2. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  I Norrtälje kommun finns 4 olika nivåer på avgift för gemensamt utrymme.
  Vi som FUB-lokalförening i Norrtälje kommun har i flera , månader försökt att få ut underlag till det odaterade dokument som finns. (Gäller verkligen odaterade dokument egentligen?) men ingen tar ansvar eller hjälper till med det.
  Vad göra nu då???
  Finns det fler kommuner som gör på detta vis?

Lämna ett svar till Diana Avbryt svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: