Bunta inte ihop funktionshinderomsorg LSS med äldreomsorg!

Vi måste sluta att jämföra funktionshinderomsorg med äldreomsorg. Det är stora skillnader i omsorg och mycket stora skillnader i tidsperspektiv.

Det gemensamma, förutom ordet ”omsorg”, är att kommunerna alltför ofta sköter både gruppboende och äldreboende bristfälligt, som vi får läsa och höra om i media. Men där stannar likheten!

En äldre person kommer till äldreboende förts när han/hon är för dålig för att klara sig själv hemma med hemtjänst, dvs. oftast något/några år i slutet av ett annars normalt liv. Oftast förts vid 80+ års ålder.

En funktionshindrad som tillhör LSS gruppen hamnar ofta på ett gruppboende redan vid sin första flytt hemifrån, dvs. vid 20+ års ålder. Sedan bor han/hon där hela sitt liv fram till 80+, när man ev. som andra äldre hamnar på äldreboende.

Personalen på äldreboende är oftast undersköterskor och man har tillgång till både sjuksköterska och läkare. Ett äldreboende har oftast många boende och är således en institution.

Personalen på en gruppbostad behöver oftast inte vara sjukvårdsutbildad utan skall ha annan för de boende lämplig utbildning om funktionshinder. Gruppboende får inte vara en institution utan skall bara ha 3-6 boende.

Vilken 30 åring vill i sina behov och sin livsföring bli jämförd med sina mor- och farföräldrar? Det är ju precis det vi gör när vi buntar ihop funktionshinderomsorg med äldreomsorg.

Det är för mig obegripligt när jag läser insändare, sociala medier etc. hur vanliga personer och t.o.m. de som jobbar på äldreboende inte kan se skillnaderna, utan jämför hej vilt.

Det är upprörande att ansvariga kommunpolitiker och även riksdagsmän fortsätter att bunta ihop ”vården” av funktionshindrade med den för äldre. Och att vi i regeringen har en ”äldreminister” som ansvarar för funktionshinderomsorgen!

Intressepolitiskt har vi i FUB en uppförsbacke i klass med Tour de Ski´s Alpe Cermis, att upplysa allmänheten, förvaltningsdomstolarna och våra politiker.

Alla måste hjälpa till, för lyckas vi inte kommer aldrig våra funktionshindrade LSS personer att få utlovat goda levnadsvillkor – ett liv som alla andras.

Social tagging: >

4 Responses to Bunta inte ihop funktionshinderomsorg LSS med äldreomsorg!

 1. Maj-Britt Lind skriver:

  Vid arbetet med Lagen om Stöd och Service, LSS, var Handikpaporganisationerna mycket noga med att framföra skillnaden mellan äldreomsorg och de behov människor med funktionsnedsättningar har och att skilja på dessa områden. ALLA som deltog med utformningen av lagen var överens om det.När kommunerna sedan fick ansvaret så blev det så småningom som det är i många kommuner i dag, en sammanblandning. Den älderomsorgsminister som vår grupp är beroende av har inte läst förarbeten av Lagen, eller ännu värre bryr sig inte om dem.Gör man som strutsen stoppar huvudet i sanden kan man alltid hoppas att ingen ser.
  Det är också viktigt att man skiljer på beställare och utförare. Den myndighetsutövning som beslutar om insatserna FÅR INTE vara under samma nämnd som den som ska utföra dem. Hur ska LSS- handläggarna kunna göra trovärdiga självständiga beslut och kritiska uppföljningar om det är samma chef som är ansvarig? Det är stor risk att det är kommunens pengar/ekonomi som får AVGÖRA och inte lagens intentioner. Det krävs stort civilkurage att gå emot sin egen chef

 2. Mai Eriksson skriver:

  Har inte Södertälje just genomfört den sammanläggning av äldre och LSS omsorgen som vi olyckligtvis också gjorde för några år sedan i Botkyrka? Tack och lov har man nu ändrat tillbaka till en delad organisation.

 3. eva-mari skriver:

  2012-03-27 skrevs nedanstående meddelande på Linköpings kommuns hemsida. K-Kontoret blev lite försenat, men är på väg att inrättas nu i början av detta år. Jag ser med spänd förväntan fram emot att få ta del av deras kommande arbete. Positivt är att det kommer att vara separerat, mellan äldreomsorg och LSS-omsorg. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning 🙂

  ”Nu vill Alliansen genomföra ett andra steg, genom att inrätta ett kvalitets- och utvärderingskontor som ska hantera kvalitets-, avtals-, och verksamhetsuppföljning för omsorgsnämnden och äldrenämnden. Kvalitetskontoret kommer att ha en oberoende ställning i förhållande till dem som beställer och utvecklar verksamheten.
  Kvalitetskontoret ska ledas av egen chef och besättas med åtminstone två nya tjänster, samt därutöver överföra tjänst/er från nuvarande organisation. Enheten ska också ha resurser för att kunna handla upp extern resurs. Enheten ska rapportera till omsorgsnämnden och äldrenämnden, men också med viss regelbundenhet till kommunstyrelsen, så att man vid behov skall kunna initiera nämndövergripande satsningar. Kvalitetskontoret ska med sin uppföljning bidra till kvalitetsutveckling av omsorgsnämndens och äldrenämndens verksamheter samt ge underlag och stöd för kommande upphandlingar.
  Den ska också bidra till ännu tydligare svar på de frågor som medborgarna ställer kring dessa verksamheter”.

 4. Diana skriver:

  Jag ställer mig den frågan ofta.. varför buntar de ihop alla i en grupp. Sedan måste jag också få lov att framföra något positivt..känner att jag måste annars går jag under.
  På ett äldreboende i sommar så mötte jag även yngre människor med psykiska sjukdomar som grunddiagnos. Det blev en konstig relation mellan de äldre och de yngre. De yngre tog tag i de äldre och såg till att de fick aktivitet, medan de äldre fungerade som någon ställföreträdande förälder för de yngre. Det var en skön blandning. De yngre ville naturligtvis ha ett annat liv, de var jätte ledsna över att behöva sitta på ett ålderdomshem. Viket jag kan instämma i ingen skulle behöva detta, inte heller de äldre om det verkligen hade funnits en vilja.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: