Anti-LSS retorik

I en ledarartikel på vlt.se diskuterar man LSS. Man gör det från utgångspunkten att assistanskostnaderna ökat. Ingressen, ”Kostnaderna för personlig assistans har ökat kraftigt, medan bidragen till de många har halkat efter”. En retorik som markerar ett vi och dem. Funktionshindrade har fått det bättre på bekostnad av oss, vi som inte har funktionshinder.

Som vanligt med den typen av retorik så backas den upp av överdrivna påståenden som att Lagen styr, kommunernas utrymme för egna prioriteringar är minimalt. De ökande kostnaderna betyder då att det måste sparas på något annat, eller att skatten höjs.” Att skatten måste höjas på grund av just LSS ter sig märkligt, som Harald skriver i ett inlägg: ”I min kommun som tillhör de medelstora så står LSS kostnaderna för 6,5 % av kommunens totala driftskostnader och då har min kommun förhållandevis fler personer med LSS insatser än en snittkommun. Att övrigt notera är att min kommun visat positivt resultat i 16 år i rad.”  Det är snarare så att man väljer att lyfta fram LSS som kärnan till allt ont i kommunen.

I artikeln hänvisar man också till den klassiska 138-procentaren, som innebär att kommunernas kostnader har ökat med 138-procent sedan reformens införande. Detta utan någon analys över vilken insats som ökat mest. Dessutom är det naturligtvis räknat i löpande priser utan någon justering för inflation. En retorisk siffra. Hur länge 138-procentaren har cirkulerat i anti-LSS retoriken är oklart. Men i alla fall sedan 2007 vilket bekräftas här.

Anti-LSS retoriken har funnits under lång tid, ända sedan reformen trädde i kraft. Ledaren innehåller de vanliga greppen. Samtidigt så tar man inte ställning mot reformen. Motiven för att LSS instiftades tas upp i artikeln, ”mindre grupper utan starka företrädare riskerar att få stå tillbaka”. Senare i artikeln så ställer man sig frågan: Reformen drevs igenom under krisåren i Sverige. Hade den gått igenom om de verkliga kostnaderna varit kända? Eller måste utgifterna underskattas för att angelägna reformer ska gå igenom?” Angelägna reformer kostar pengar. Införandet av LSS var en politisk prioritering. Frågan är om ledarartikeln anser att LSS-reformen var eller är angelägen, inte mycket tyder på det.

Om man nu anser att LSS-reformen är angelägen så tjänar det inget till att använda sig av överdrivana påståenden och märkliga siffror som 138-procentaren. Då måste man analysera eventuella problem med reformen mer djupgående. Artikeln börjar med en uppräkning av assistanskostnadernas ökning, där staten redan finansierar det mesta. Men landar ändå i ett resonemang att det är kommunerna som fått de stora problemen och att staten borde ta över kostnaderna. Förvirrade resonemang och retorik måste ersättas med en mer konstruktiv diskussion. För LSS är en angelägen frihetsreform. 

Social tagging: >

2 Responses to Anti-LSS retorik

 1. Maj-Britt Lind skriver:

  Assistansreformen kom till under ”krisåren” av en enig riksdag. Det visar vilken människosyn och vilken samhällsyn man ville skulle råda i landet. Det är sorgligt att man idag endast pratar ekonomi och inte hur man vill uppnå ett rättfärdigt samhälle. (Olof Palme använde ordet Rättfärdigt) Fråga Bengt Westerberg och Bengt Lindqvist, 2 socialministrar från olika block varför de arbetade så intensivt med att få igenom reformen!!!!!

 2. Harald skriver:

  2 januari skrev DN:
  http://www.dn.se/sthlm/okade-kostnader-nar-fler-far-diagnos
  •Stockholms stads kostnader för stöd till funktionshindrade skenar.
  •Kurvan pekar rätt upp.
  •Sedan 1999 har kostnaderna gått från en till tre miljarder, en ökning på 176 procent.

  Påstående utan analys av siffrorna

  Några dagar senare skrev Expressen i en ledare:
  http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varningslamporna-blinkar-kring-assistansersattningen/
  Galopperande kostnader, fusk och en bransch som drar till sig lyck¬sökare. Det går inte längre att blunda för de allvarliga problemen inom assistansersättningen…………..

  Inte heller här någon analys av ”galopperande kostnader”!

  Till saken hör att det inte är svårt att få tag i underlag till siffrorna, jag har gjort det på mina inlägg ”Kostar LSS för mycket?”, ”LSS är för dyrt” och ”LSS är inte dyrt”.

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: