Hur står det till med LSS?

FUB:s rapport som kommer utav en enkät till kommunerna visar att 46 procent av kommunerna anser att deras organisation inte har de ekonomiska resurserna för att leva upp till LSS. Samma fråga i en tidigare undersökning av Vision visade då på 29 procent (dock ett stort bortfall). I vår rapport svarade 25 % av totalt 48 kommuner att de inte kunde leva upp till LSS. Vi frågade dock inte om den ekonomiska situationen utan mer generellt, det kan exempelvis handla om bristande kompetens. Vision har nu släppt sin Socialchefsrapport från 2012 och trots att de har ett stort bortfall så menar nu 87 procent av de svarande socialcheferna att man kan leva upp till LSS.

En rimlig bedömning är att en hel del kommuner inte lever upp till LSS av olika anledningar, dock svårt att fastställa hur många. I Autism och Aspergerförbundets LSS-enkät ansåg (av cirka 500 svarande medlemmar) drygt hälften att de inte fick det stöd som man behövde.

Man kan ju också ställa sig frågan vad som innebär att inte leva upp till LSS. Sannolikt är det så att det varierar, till vissa personer ger en kommun ett bra stöd, medan samma kommun kanske inte ger lika bra stöd till någon annan. Om man inte ger ett gott stöd till alla kan man inte säga att man lever upp till LSS. Det finns inte något delvis i LSS, antingen så lever man upp till lagen eller ej.

Frågan är dock varför kommunerna har så svårt att leva upp till LSS? Brist på resurser kan inte förklara allt, inte heller brist på kompetens. Frågan är om det handlar om bristande ambitioner?

Jag tror att den bristande ambitionen förklarar en hel del. En stor anledning till att företrädare för LSS i kommunerna svarar att de inte kan leva upp till LSS är att de arbetar med en ansträngd budget. Denna ansträngda budget kommer sannolikt av brist på prioriteringar inom det sociala området. Vi skulle behöva ha starka ordföranden i Socialnämnderna som i sina interna förhandlingar trycker på att få en utökad budget för att leva upp till de lagar som socialtjänsten lyder under.

Om man inte lyckas vill jag se politiker i socialnämnderna som protesterar mot sin underbudgetering och inte politiker som klagar på att LSS är dyrt.

Social tagging: >

4 Responses to Hur står det till med LSS?

 1. Harald skriver:

  Tyvärr har diskussionerna under större delen av detta år bara handlat om personlig assistans. Det gör att dessa allvarliga siffror kring hur kommunerna uppfyller lagen helt förvunnit från debatt!
  Huvudansvaret för LSS har våra kommuner. Om de inte lever upp till lagen oavsett orsak så är det ett lagbrott och borde som sådant beivras!
  Bristande ambition? Kanske, men mer troligt bristande inlevelseförmåga hur persongruppen med LSS i verkligheten lever. Också en okunskap om våra lagar, LSS och ”FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, där detta snarare beror på ointresse.
  Problemet blir extra stort då denna okunskap uppenbart finns bland ansvariga i kommuner och förvaltningsrätter.

 2. Lennart Tehage skriver:

  Intressant att ta del av Visions Socialchefs-rapport för 2012 där 87% av de svarande anser att man klarar att leva upp till LSS. Frågan är om de svarar utifrån den praxis som tillämpas i vissa kommuner när det gäller ex. ledsagning, kontakt-person och de olika boendeformerna enligt LSS eller om utgångspunkten är intentionerna i lagstiftningen? Bristande ambitioner? Jag skulle frankt vilja påstå att det saknas en verklig vilja hos landets kommuner att förstå att LSS är en rättighetslag med en betydligt högre ambitionsnivå när det gäller insatser än i Socialtjänstlagen.

  Reclaim LSS.

 3. Alf Lundin FUB skriver:

  När Vision förra året formulerade frågan lite annorlunda och frågade om organisation hade de ekonomiska förutsättningar som krävs för att uppfylla intentionerna i lagstiftningarna svarande en femtedel att de har svårigheter att följa lagstiftningen. Sämst ställt var det med LSS där upp mot tre av tio inte ansåg sig kunna följa intentionerna. frågan som nu formulerades var:Andel socialchefer i procent som anser att kommunen lever upp till nedanstående lagar. ´Det som även framgår är att bortfallet i visions var absolut störst i mindre kommuner. där var svarsfrekvensen bara hälften av de största. Det visar också att den divergens som finns i resultaten kan bygga på geografiska skillnader trots att lagstiftningen ska vara densamma.

 4. Lillemor Holgersson skriver:

  Nu läser jag rapporter från än den en och än den andre, en säger så och en andra så. Jag har inget emot rapporter men visst blir man lite trött? Jag har i helgen varit på FUB Västra Götalands Seminarium, jag lyssnade på Kerstin Smedberg som pratade om LSS-lagen och på Elaine Johansson som pratade om FN Konventionen samt bostad med särskilt service. Under hela dagen idag har tänkt på hur skall vi i FUB kunna få tillbaka vår LSS lag? Kommunen där jag bor tar fler och fler beslut enligt SoL för våra medlemmar. Kommunen där jag bor gör riktlinjer för ledsagnaing och semesterresor. Kommunen där jag bor säger att man inte får ha kontaktperson när man bor i gruppbostad. Kommunen där jag bor tänker göra om Gruppbostad till Servicebostad. Allt detta gör mig riktigt orolig. Jag håller med Harald när han skriver enligt ovan. ”Huvudansvaret för LSS har våra kommuner. Om de inte lever upp till lagen oavsett orsak så är det ett lagbrott och borde som sådant beivras!”

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: