Vad är tandvårdsstöd?

Om man har insats enligt LSS har man så kan man få ett tandvårdsstöd. Alla har fri tandvård tills man är 20 år. Sen får man betala själv.  Men om man har LSS så kan man hos LSS-handläggaren söka tandvårdsstöd. Tanvårdstödet ger ett skydd mot att tandvården inte ska bli så dyr. Tala med din LSS-handläggare för mer information.

Du kan också läsa på TLV:s hemsida

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: