Hur länge kan regeringen ignorera LSS?

I helgen kom nyheten att regeringen satsar 100 miljoner för att utbilda chefer inom äldreomsorgen. Barn- och äldreminister Maria Larsson menar att ett gott ledarskap ger verksamheter med god kvalitet. Socialstyrelsens lägesrapport visade att 10 procent av cheferna saknade eftergymnasial utbildning.

Maria Larsson har rätt i att bra chefer ger förutsättningar för kvalitativa verksamheter. Regeringen har genom kompetensutveckling satsat på äldreomsorgen vilket tyder på att de inser vikten av kompetensen. Det är bra och kommer att ge en bättre äldreomsorg i framtiden, något som det helt klart finns behov av.

Frågan är hur länge som regeringen kommer att ignorera LSS?

Att likt inom äldreomsorgen satsa på LSS-området verkar vara helt otänkbart för regeringen. En satsning på kompetensutveckling inom LSS borde redan genomförts och sjösatts under mandatperioden. Istället har regeringen valt att vara passiv. När skandaler blossat upp inom LSS-området har man hänvisat till Socialstyrelsens tillsyn. En tillsyn vi vet inte har tillräckliga resurser. Regeringen har helt enkelt bortsett från att verka förebyggande inom LSS.

Vår LSS-undersökning visade att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom LSS, eftergymnasial utbildning hos personalen är ovanligt. Här är ett citat från en chef inom LSS:

”Ett stort och viktigt område är personalens kompetens, eftergymnasial utbildning är egentligen ett måste och det har vi inte. Kunskapen kring funktionsnedsättningar, värdegrundsfrågor har utarmats, teknikkunskaperna finns inte i tillräckligt hög grad. Satsningar på att höja baskompetensen borde göras omgående.”

Så, hur länge kan regeringen ignorera LSS?  Länge tydligen. Nu närmar det sig val, frågan är om man kommer att hitta plats för en satsning på LSS-området när man ska tillgodose andra mer röststarka intressen. Det är inte utan att man känner en viss skepsis, för det borde skett för länge sedan.

Maria Larsson måste investera i LSS och visa att även funktionshinderområdet ingår i hennes ministrat!

 

Social tagging: >

18 Responses to Hur länge kan regeringen ignorera LSS?

 1. Lennart Tehage skriver:

  Kanonbra! Jag kunde inte sagt det bättre själv:) Vi måste självfallet både reagera och agera när regeringen (läs Maria Larsson) så totalt ignorerar behovet av satsningar även inom funktionshinder-området och de konsekvenser som detta medför
  för den målgrupp som vi företräder.Låt oss hoppas att Maria Larsson och hennes stab läser ditt inlägg Emanuel!Enligt Rapport igår så finns det fortfarande ett antal miljarder avsatta i regeringens budget – att satsa 100 miljoner på utbildning för chefer och övrig personal inom LSS-verksamheten skulle vara en ren investering!

  Reclaim LSS.

  Lennart

 2. Diana skriver:

  Jag hejar på detta…toppen bra. Låt oss få synas och ta plats, och lär er förstå vad små saker kan betyda för att våra barn får lov att vara med.

 3. eva-mari skriver:

  Jag håller med till 100 % och tog och skrev ett mail direkt till Maria Larsson;

  Meddelande: Hej Maria!

  Jag är mamma till en kille på 33 år som har flera omfattande funktionshinder.
  Jag har alltsedan han slutat Gymnasiesärskolan mött så mycket okunskap både bland chefer och personal. Och precis som du säger;
  ”Har vi bra chefer och ett gott ledarskap i (äldre)omsorgen får vi en god verksamhet. Och detta kommer de (äldre) till del”
  Vilket jag till fullo håller med dig om, men jag skulle vilja att du även tänker funktionshinder inom parenteserna.
  Med all respekt för våra äldre och deras rättigheter samt behov av kunnig personal,så får vi inte glömma våra funktionshindrade, och att samma behov finns inom LSS-området.(Vilket också Socialstyrelsen givit ut en bok om.)
  Vi har ungdomar som flyttar till LSS-boende redan vid 20 års ålder, och har under MÅNGA kommande år, behov av kunniga chefer som kan vägleda sin personal, och utveckla verksamheten. Äldre människor skall oftast bo i särskilt boende,en väldigt kort tid av sitt liv.
  Jag har tyvärr under de senaste 10 åren, mött mycket stora brister på chefer inom både boendesektorn och daglig verksamhet. Vilket jag även vid minst två tillfällen, skickat in till Länsstyrelsen/Socialstyrelsen för granskning.
  Min önskan är inte att förringa behovet inom äldreomsorgen, men glöm inte behovet av kompetenshöjning inom LSS.
  Satsningen borde varit 50 miljoner till äldreomsorgen och 50 miljoner till LSS-området.

  Jag skulle gärna vilja ha ditt svar på denna fråga samt på mina synpunkter.

  Med vänliga hälsningar

 4. Lennart Tehage skriver:

  Bra Eva-Mari! Uppmana gärna andra som inlägget här på fubbloggen att skriva brev till Maria, maila, twittra osv. Vi KAN påverka besluten och tillsammans är vi starka!

  Reclaim LSS.

  Lennart

 5. Redaktör skriver:

  Tack för kommentarerna. Eva-Mari, ett bra skrivet brev till Maria Larsson, hör av gärna av dig med en kommentar när du fått ett svar.

 6. Diana skriver:

  Ja, instämmer jätte bra…måste göra det samma. Berätta vår historia och våra erfarenheter. Hur mycket LSS:n har betytt för vårt barn och oss, liksom hur mycket okunskaper det finns, som skapar inte bara förtvivlan och sorg, men även direkt fara för människors hälsa. Vad det betyder för våra barn, ungdomar och vuxna att de blir förstådda. Jag kan utifrån mina erfarenheter hävda att det finns människor som har kommit till skada, enbart därför personal och chefer saknar kunskaper om deras sätt att kommunicera och förstå sin värld.

 7. Som förälder och assistansanordnare delar jag helt artikelns mening. Självklart måste satsningar göras som kommer våra medlemmar tillgang.

  Dock tycker jag det är märkligt att inte pengarna som utbetalas idag för ex LASS eller gruppboende räcker. Åtminstone de privatat bolagen har råd att satsa på personalen om vinsten minskas.
  Jag är för en reglering på hur pengarna används. Mest av allt ska det gå tillbaka till brukare genom bra lön och god personalpolitik och vinst ska återinvesteras i verksamheten.

  Upp till kamp för LSS!
  Annsofie

 8. Redaktör skriver:

  Även inom äldreomsorgen har vi privata aktörer som tar ut vinst. Men regeringen har ändå satsat på kompetensutveckling där.

  Men du har rätt i att kompetensutveckling även måste prioriteras inom kommuner och hos privata aktörer.

 9. Agneta skriver:

  Jag har fått en förklaring från en lokalpolitiker, som på allvar tror att funktionshindrade inte röstar i valet.

 10. Ulla Widlund skriver:

  Angående ”kontaktperson enligt LSS”
  Stockholms stadsdelsnämnder säger nu upp avtalen med kontaktpersoner på löpande band. En onödig insats enligt allianspolitikerna. Märkligt med tanke på kontaktpersonernas betydelse för den enskilde och den ringa ersättning de får. ”De små stegens tyranni” har inletts. Har en känsla av att detta bara är början. Vad gör vi? FUB?

 11. ulf uddsten skriver:

  Även vi från FUB Stockholm med drygt 1000 stockholmare kommer skriva till Maria Larsson med kopia till Ewa Samuelsson/bitr socialborgarråd i Stockholms Stad med krav på att även personal som arbetar med funktiosnhindrade skall ges möjlighet till utbildning.

 12. Redaktör skriver:

  Bra FUB Stockholm! Ser fram emot att läsa.

 13. Harald skriver:

  Inte blev det bättre från (S) i deras skuggbudget!

  De vill tredubbla anslaget (300 Mkr) till äldreomsorgen! Inget till vår grupp.

 14. Redaktör skriver:

  Trist med låga ambitioner.

 15. eva-mari skriver:

  Det är kanske NU vi ska skriva till Lövéns stab vad vi tycker! Det är ju ändå inte val förrän 2014 🙂

 16. Redaktör skriver:

  Håller med, viktigt att börja i tid.

 17. Harald skriver:

  Jag har redan börjat – så jag uppmanar er andra att följa efter!

 18. eva-mari skriver:

  Jag lovar att ”dra mitt strå till stacken”, så jag tar och skriver också 🙂

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: