Riskkapitalet inom omsorgen

I juli skrev SVD Näringsliv om LSS. Deras intresse för LSS hittas i de riskkapitalbolag som agerar på ”marknaden”.

Vi har under en längre period känt till att riskkapitalet har en betydande roll inom omsorgen.  Vi har inte kunskap om hur riskkapitalet påverkar LSS. Annorlunda uttryckt, vi vet helt enkelt inte om det är ett problem, sett ur ett kvalitetsperspektiv, att riskkapitaliseter äger LSS-verksamhet.  Så debatten tenderar ofta att handla om principer.

Så även i SVDs artiklar. Man beskriver exempelvis hur riskkapitalen använder olika budskap till investerare och till brukare, läs det här. Något som förvisso ter sig var en självklarhet eftersom det är två ganska skilda målgrupper. Poängen med jämförelsen är inte de skilda budskapen, det är snarare den etiska frågan, är det rimligt att investerare går in omsorgen med det enda syfte att tjäna pengar? Vilken i sin tur medför frågan, leder intresset av att tjäna pengar till att omsorgen blir sämre?

Den första frågan kan ju besvaras rent principiellt, antingen tycker man det ok eller så gör man det inte. Nu är det dock inte bara riskkapitalet som tjänar pengar på omsorg, det gör många andra företag, små som medelstora. Om man svarar nej på den frågan bör vinst i välfärden förbjudas. Eftersom det alltid finns en risk för vinstmaximering oavsett vilka syften man från början hade när man startade sitt omsorgsföretag.

Den andra frågan är relevant för oss, om interesset av att tjäna pengar gör LSS sämre så har vi ett problem. Kan vi besvara den frågan?

Ja, men det är inte bara en problematik hos privata aktörer. Vi vet LSS blir sämre när man gör besparingar på personalen, som är verksamhetens största kostnad. När man inte satsar på att få välutbildad personal, bra chefer och ett kompetent arbetsklimat så blir verksamheten lidande och den goda kvaliteten försummas.

Oavsett om man som privat verksamhet vill spara för att nå vinst eller om man som kommun vill spara för att gå med ett positivt resultat så är det ett problem för kvaliteten. Att driva sin verksamhet ekonomiskt effektivt vet vi att både privata och kommunala aktörer eftersträvar. Inget fel i det, men det är besparingar på fel områden som är skadligt.

För omsorgsföretagen finns det ekonomiska incitament att ha bra chefer och bra personal. Om de på lång sikt vill bygga upp ett företroende är det viktigt. De måste konkurrera om kvalitet inom den valfrihet som snart finns i alla kommuner. Då kan orimliga vinster inte förekomma, för med orimliga vinster borde det vara omöjligt att bygga en omsorg av kvalitet.

Alla har rätt att förkasta omsorgsföretag ur ett principiellt perspektiv, det är en värderingsfråga. Men vi kan inte förkasta omsorgsföretag, oavsett om det ägs av riskkapitaliser eller inte ur ett kvalitetsperspektiv. För vi vet inte om det leder till en försämring av omsorgen.

Social tagging: >

2 Responses to Riskkapitalet inom omsorgen

 1. Harald skriver:

  Begreppet riskkapital stämmer i princip illa med offentligfinansierad omsorg!

  Riskkapital skall syssla med verksamhet med hög risk men då även med möjlighet till hög avkastning på sitt insatta kapital!

  Så är inte fallet i omsorg! Risken är låg och avkastningen borde vara nära noll. Dvs. alla skattepengar skall användas till god omsorg.

  Så det är som du säger rent principiellt som motståndet mot riskkapital i omsorgen skall finnas.

  Det finns ju inget som säger att vissa privata vårdgivare inte är lika bra eller bättre än kommunens egna. Vi har ju visat inte minst på denna blogg att våra kommuner knappast har kvalité i fokus inom funktionshinderomsorgen.

 2. eva-mari skriver:

  Privata företag är inte alltid av ondo, MEN riskkapitalbolag är det! Hur kan våra politiker erbjuda företag som ej skattar i Sverige att driva företag i vård och omsorg? Det innebär ju färre skattekronor i intäkter, med påföljd att mindre pengar delas ut till kommunerna. En mycket dålig ekvation!

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: