Nu finns det öppna jämförelser för LSS!

Idag har Socialstyrelsen släppt öppna jämförelser inom LSS-området. Ett nytt och viktigt instrument att jämföra hur kommunerna arbetar med LSS.

En av de saker som mäts är hur många som bor i gruppbostäderna. Socialstyrelsen mäter om kommunen har gruppbostäder där det bor fler än 6 personer.

I Stockholm är det dessa kommuner som uppger att de inte har gruppbostäder med fler än 6 personer:

 • Danderyd
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Samt alla stadsdelar i Stockholm förutom Enskede/Årsta/Vantör

Med andra ord så har resten av kommunerna gruppbostäder som bryter mot Socialstyrelsens riktlinjer. Inte bra.

Socialstyrelsen mäter också många andra delar som ska ge en indikation på om verksamheterna håller kvalitet. Förvånansvärt många gruppboenden i Stockholms län uppger att alla boenden inte har en aktuell genomförandeplan. Många boenden uppger att den enskilde inte heller varit delaktiga i utformandet av genomförandeplanen.

De öppna jämförelserna kan ses som en indikation på hur LSS fungerar i kommunerna. Man ska självklart vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av denna statistik. Men det är bra att det äntligen kommit inom LSS-området, det var minst sagt på tiden.

Gå in och läs hur det ser ut i din kommun, ni hittar det här: Öppna jämförelser. 

Social tagging: >

4 Responses to Nu finns det öppna jämförelser för LSS!

 1. Harald skriver:

  Det finns mycket information att söka i dessa öppna jämförelser.

  Jag tittade just på om kommunerna i länet följt ändringen i LSS om att Individuell Plan (IP) från 1 januari 2011 skall erbjudas alla som har någon LSS insats.

  Jag har i ett tidigare inlägg (”Det individuella perspektivet i LSS”) undrat över om kommunerna skulle bry sig om lagskärpningen. Svaret är att 2 av 3 kommuner i länet nu har rutin för att erbjuda IP. Det är ett enormt framsteg!

  Det är bra då alla parter har fördelar av IP, som jag skrev om i mitt inlägg ”Den 10:e insatsen i LSS”.

 2. Kennerth Björn skriver:

  Jag håller med om att det är bra med öppna jämnförelser, men de måste hanteras med förstånd. Jag har diskuterat Växjös resultat med omsorgschefen och det medförde en sammandragning av enhetscheferna för en ”förklaring”. Det visade sig t ex att det saknades en genomförandeplan (personen vägrade att medverka och då gjorde man ingen i avvaktan på hur detta skall hanteras) och detta medförde ett rött fält. Det hade varit mer informativt och användbart om det redovisats i procent. I detta fallet hade det blivit 99,5%.

 3. Redaktör skriver:

  Håller med. Resultaten ska tolkas med försiktighet. Totalt sett ger det nog på ett övergripande plan en bild situationen inom LSS-området. Trots att de öppna jämförelserna kanske inte säger så mycket om vilka möjligheter den enskilde har till goda levnadsvillkor.

 4. Harald skriver:

  Det finns en finess med att två kolumner om bostad har ”samtliga boenden” och ”alla månadsanställda” då det enligt SoS är krav! Allt annat är en avvikelse.
  I det fall du hänvisar till så har man i min kommun skrivit en övergripande plan men noterat att den det berör inte velat deltaga. Annars blir det det klassiska ”Han vill inte” som en bra ursäkt.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: