Skapa ett LSS-lyft

Vi har släppt en ny rapport:  Kan kommunerna leva upp till LSS?
Med anledning av denna har vi följande uppmaning:

Det är otvetydigt att regeringen inte tagit ett tillräckligt ansvar för att se till att LSS utvecklas till en lag som håller hög kvalitet. Trots att det är kommunernas ansvar att se till att LSS drivs med god kvalitet så måste de få hjälp att utveckla sin verksamhet, vilket de också efterfrågar.

Vi har gjort en undersökning där vi frågat 48 av Sveriges kommuner om de kunde leva upp till LSS.   25 % av dessa svarade att de inte kunde göra det. Den dominerande anledningen var brist på ekonomiska resurser och brist på kompetens.  Alla kommuner i undersökningen svarade att de hade ett behov av kompetensutveckling och 63 % svarade att behovet var stort. Som exempel uppger 64 % av kommunerna att mindre än 25 % av personalen har eftergymnasial utbildning.

Nu senast har Socialstyrelsen i sin Tillsynsrapport 2011 skrivit:

Kommunernas insatser för personer med funktionshinder har försämrats successivt sedan de övertog ansvaret från landstingen 1995. Huvudorsaken till den försämringen är att merparten av personalen saknar föreskriven utbildning. Då landstingen lämnade över ansvaret 1995 hade över 90 procent sådan. Nu anställer kommuner och privata utförare helt outbildad personal, trots att LSS föreskriver att personalen ”skall ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift”.

Vad kunskapsbristen kan innebära i vanvård för enskilda skrev media om i ett antal uppmärksammande skandaler under 2010.

Det var inte länge sedan som vi gömde undan personer med omfattande funktionsnedsättningar, isolerade dem på institutioner. Så är det inte idag. Därför är LSS en frihetsreform.  Vi vet att det i vissa kommuner inte satsas tillräckligt på LSS, att man ser LSS som en belastning och inte som en frihetsreform. Vi vet också att det i vissa kommuner är tvärtom, engagerade kommunpolitiker som med stolthet genomför LSS. De måste bli fler.

En statlig satsning kompetensutveckling på LSS skulle sannolikt radera ut mycket av den skepsis som finns mot LSS. Det skulle ge många kommuner en möjlighet att förstå varför vi har en rättighetslagstiftning, ge möjlighet till fördjups sig i den mörka historien som föregått dagens lag. LSS-lyftet skulle ge personalen en möjlighet att få fler verktyg att hantera de svåra men också inspirerande arbetsuppgifter som de dagligen möter.

Nu är det dags att införa LSS-lyftet.

Social tagging:

2 Responses to Skapa ett LSS-lyft

 1. Lennart Tehage skriver:

  Rapporten som ni tagit fram ger en skrämmande bild av hur det ser ut i våra kommuner! Frågan om kompetensutveckling inom omsorgen och funktions-hinderområdet har riksförbundet lyft vid flera tillfällen i kontakter med bl.a. Maria Larsson. Dock utan att få gehör. Jag minns också Karl Grunewalds öppna brev till just Maria Larsson i denna oerhört viktiga fråga!

  En fråga i sammanhanget blir också: hur agerar SKL utifrån det faktum att hela 63% av de kommuner som svarat på enkäten säger sig ha ett stort behov av kompetensutveckling? Harald och Emanuel – jag hoppas ni delger SKL er nya rapport!

  Lennart

 2. Bo Eriksson skriver:

  Ett mycket bra initiativ av er att göra denna undersökning!Resultatet är inte förvånande!
  Hoppas att ni kan publicera den”mer officiellt”.
  SoS och SKL borde väl vara intresserade av rapporten.
  Jag tar gärna emot hela rapporten via mail.
  Hälsningar.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: