Kan vi lita på politiker?

Ställer du den frågan till 10 personer svarar 9 nej och den 10:e är politiker!

Varför har vi fått ett sådant politikerförakt? Kanske för att:

 • Väljare är bara statistik för politiker.
 • Politiker svarar inte på direkta frågor om de inte passar.
 • De osynliggör gärna enskilda ”besvärliga” medborgare.
 • De skaffar sig förmåner som de inte unnar oss vanliga medborgare.
 • De erkänner aldrig att de gjort fel utan skyller på ”nånannan”.
 • De struntar i att följa vissa lagar som de inte gillar.

Listan kan säkert göras längre om jag frågar alla 9 nej-svarare ovan.

Det är naturligtvis ett demokratiskt problem att vi inte litar på politiker!

Personligen är jag mest bekymrad som förälder, god man och förtroendevald i FUB att politiker med tvivelaktiga ekonomiska argument inte tycker att de behöver följa de lagar som skall ge de mest utsatta personerna med funktionshinder goda levnadsvillkor, dvs. LSS lagen och FN konventionen. Jag ser det i mitt ideella arbete gång på gång på gång. Det är dessutom ofarligt för dem då de själva stadgat att inga personliga sanktioner kan drabba politiker oavsett hur uppenbart de struntar i LSS!

I en rapport från 2011 av fackföreningen Vision konstaterade 3 av 10 socialchefer att de inte följde LSS pga. brist på resurser och ytterligare 5 av 10 att ”de saknade marginaler”. I vår egen FUB enkät 2012 till LSS anvariga i ett statistiskt urval av kommuner fick vi ett liknande resultat.

Enligt min egen erfarenhet skulle jag vilja påstå att ingen kommun jag träffat på helt lever upp till LSS intentioner och mål. De största bristerna är bostäder och kompetens. Boverket presenterade i sin årliga rapport 2011 att endast 35 % av kommunerna täcker sitt behov av LSS bostäder, vilket dessutom är en 10 % minskning sedan år 2006. Den andra stora bristen är att mycket få kommuner ”har den personal som behövs för att meddela god omsorg” (antal) och ”att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för varje specifik uppgift” (kvalitet). Båda citaten är hämtade ur Socialstyrelsens föreskrifter/tolkningar av LSS.

I mitt personliga nej-svar på frågan ”Kan vi lita på politiker?” är erfarenheten av att ”mina politiker” (i min kommun Botkyrka) helt öppet struntar i lagen med just tvivelaktiga ekonomiska motiv, det som väger tyngst.

Att ”mina politiker” dessutom vägrar att diskutera sina beslut med mig som god man gör ju inte deras trovärdighet bättre. Då struntar de även i förvaltningslagen.

Harald Strand
Ordförande Länsförbundet FUB i Stockholms län

Social tagging: >

En kommentar till Kan vi lita på politiker?

 1. Harald skriver:

  Vi har två stora huvudproblem med LSS (och inget av dessa är kostnaden):
  1. Politikers lagtrots mot LSS som innebär det jag beskrivit ovan.
  Det behövs både mer kontroll och en lagändring som gör politiker personligt ansvariga.

  2. Rättssäkerheten i domstolars tolkningar av LSS. De undersökningar vi gjort tyder på att den enskilde bara vinner i 1 av 5 domar mot kommunen med dess jurister. Det var absolut inte tänkt så 1993 eftersom rättshjälp inte ingår som insats i LSS.
  För att återställa balansen måste rättshjälp bli en ny insats som erbjuds i LSS.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: